Νέα προγράμματα για ανέργους από τον ΟΑΕΔ | jobstoday.gr

Νέα προγράμματα για ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Δύο νέα προγράμματα προεργασίας ξεκίνησαν αυτό το διάστημα και θα επιδοτηθούν πλήρως από τον ΟΑΕΔ. Σε αυτά, θα μπορέσουν να συμμετάσχουν 600 άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών που βρίσκονται στην Δυτική Ελλάδα αλλά και 400 άνεργοι ίδιας ηλικίας που διαμένουν στην Ήπειρο.

 ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

Οι συμμετέχοντες των προγραμμάτων προεργασίας, θα καταφέρουν να αυξήσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και θα προετοιμαστούν κατάλληλα για να ενταχθούν στον εργασιακό χώρο. Οι ωφελούμενοι είναι αναγκαίο να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική εκπαίδευση τους. Επίσης οι άνεργοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ οφείλουν να:

 • Έχουν εγγραφεί στο μητρώο ανέργων των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) που βρίσκονται στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος και στην Ήπειρο,
 • Έχουν υλοποιήσει το Ατομικό Σχέδιο Δράσης,
 • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα ή έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία για όσο διαρκεί τουλάχιστον το πρόγραμμα προεργασίας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Επιπλέον, αυτοί που θα προεργαστούν σε φορείς, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς:

 • Δεν πρέπει να έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, πλαστογραφία,
 • Δεν έχουν παραπεμφθεί για πλημμέλημα ή για κακούργημα ακόμα και αν έχει παραγραφεί το αδίκημα,
 • δεν έχουν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας καταδίκης,
 • δεν βρίσκονται υπό πλήρη ή μερική στερητική δικαστική συμπαράσταση και
 • δεν έχουν απολυθεί από δουλειά του δημόσιου τομέα.
Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα προγράμματα επαγγελματικής εμπειρίας στην Δυτική Ελλάδα και στην Ήπειρο θα έχουν διάρκεια 7 μήνες και στους ωφελούμενους θα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως ίση αποζημίωση με τον κατώτατο νόμιμο καθαρό μισθό. Επίσης, θα καταβάλλεται και η αναλογία των δώρων εορτών και του επιδόματος άδειας.

ΠΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – «ΠΑΡΟΧΟΙ»

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα ορίζονται ως «πάροχοι» και θα ενταχθούν στα προγράμματα του ΟΑΕΔ ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν ως εξής:

 • επιχειρήσεις που έχουν έως τρεις υπαλλήλους μπορούν να δεχτούν ένα ωφελούμενο,
 • επιχειρήσεις που απασχολούν από τέσσερα έως εννιά άτομα μπορούν να πάρουν έως δύο ωφελούμενους,
 • πάροχοι που έχουν από 10 έως 19 υπαλλήλους μπορούν να δεχτούν έως τρεις ωφελούμενους,
 • πάροχοι που απασχολούν έως τριάντα εργαζομένους, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για πέντε ωφελούμενους,
 • επιχειρήσεις που απασχολούν έως πενήντα άτομα μπορούν να λάβουν ως οκτώ ωφελούμενους και
 • επιχειρήσεις που έχουν πάνω από πενήντα άτομα για προσωπικό μπορούν να δεχτούν έως είκοσι ωφελούμενους.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Για να συμμετάσχει μία επιχείρηση στα συγκεκριμένα προγράμματα του ΟΑΕΔ είναι απαραίτητο να μη έχει μειώσει τους εργαζομένους της εξαιτίας της καταγγελίας σύμβασης της εργασίας τους τελευταίους τρεις μήνες πριν να υποβάλει αίτηση.

 ΑΡΧΙΣΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ELEARNING ΛΑΕΚ

Ακόμη, αυτές τις ημέρες άρχισε η υποβολή προγραμμάτων elearning για την επαγγελματική κατάρτιση των εργαζομένων ΛΑΕΚ για το έτος 2021. Όπως αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ 1974/Β/14-05-2021) στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και φορείς του δημοσίου, εάν διαθέτουν τις κατάλληλες υποδομές για να πραγματοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης.

Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η υποβολή αυτών των προγραμμάτων γίνεται μέχρι και πέντε εργάσιμες προτού ξεκινήσουν. Η καταβολή στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,06% για το 2021 είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων. Για να μπορούν να καταρτιστούν οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ και να περιλαμβάνονται σε έναν κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ.

Η ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να έχουν θεματολογία σχετική με το αντικείμενο της απασχόλησης των υπαλλήλων στις εταιρείες. Όσο διαρκεί η κατάρτιση οι συμμετέχοντες χρειάζεται να εργάζονται στην ίδια επιχείρηση. Όσοι εργάζονται σε εποχικές επιχειρήσεις δύναται να καταρτίζονται και κατά την χρονική περίοδο που αυτές οι επιχειρήσεις δεν λειτουργούν.

Ολοκληρώνοντας, η υποβολή των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα γίνεται μέσω του ΛΑΕΚ και αυτά θα μπορούν να υλοποιηθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου του 2021. Τα διά ζώσης προγράμματα, όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ θα αρχίσουν μόλις αρθούν τα περιοριστικά μέτρα κατά της μετάδοσης του COVID-19.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση