Τηλεργασία και μετά την πανδημία; Τι λένε έρευνες | jobstoday.gr

Τηλεργασία και μετά την πανδημία; Τι λένε έρευνες

Ύστερα από ένα χρόνο από την εμφάνιση της νόσου Covid-19 και της εξ αποστάσεως εργασίας ως μέτρο προστασίας, ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων, προτιμά να συνεχίσει να εργάζεται από το σπίτι και μετά το τέλος της πανδημίας, σύμφωνα με την έρευνα της KPMG που πραγματοποιήθηκε για τέταρτη φορά από τις 19 έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Υπήρξαν 568 ερωτηματολόγια, το 53% συμπληρώθηκαν από γυναίκες ενώ το 47% από άντρες.

ΤΙ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ KPMG ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

Η έρευνα έχει τίτλο “Βαρόμετρο για τις συνθήκες εργασίας στην εποχή της νόσου Covid-19“, διεξήχθη άλλες τρεις φορές, τον Μάρτιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2020 όπου αναδείχθηκαν οι προκλήσεις της τηλεργασίας, η στάση των εργαζομένων σε αυτή καθώς και οι ανάγκες όπου έπρεπε να καλυφθούν από τους εργοδότες για να εμψυχωθούν οι εργαζόμενοι.

ΤΟ 76% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Στο τελευταίο κύκλο της έρευνας, ελέγχθηκαν οι προθέσεις των επιχειρήσεων να καθιερώσουν νέες μορφές εργασίας, εξετάστηκαν οι συνήθειες που ανέπτυξαν οι τηλεργαζόμενοι καθώς και το πώς επηρεάστηκαν η παραγωγικότητα και οι δεξιότητες τους, δώδεκα μήνες μετά την έλευση της πανδημίας στην χώρα μας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 76% των εργαζομένων εργάζεται εξ αποστάσεως και το 51%  είναι υπεύθυνο για μια ομάδα ατόμων.

ΤΟ 42% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Σε πολυεθνικές εταιρείες, εργάζεται εξ αποστάσεως το 86% των εργαζομένων, ενώ σε ελληνικές εταιρείες το ποσοστό των τηλεργαζομένων είναι 63%. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι μπορούσαν να επιλέξουν την μορφή εργασίας, το 42% θα επέλεγε αποκλειστικά την τηλεργασία. Ωστόσο στο συγκεκριμένο ποσοστό διαφοροποιούνται τα δύο φύλα: το 61% των ανδρών επιλέγει την εργασία αποκλειστικά στο γραφείο, σε αντίθεση με το 52% των γυναικών.

ΤΟ 57% ΝΕΑΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΙΜΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Οι άντρες εργαζόμενοι κάτω των 40 ετών προτιμούν σε ποσοστό 51% να εργάζονται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, ποσοστό που ανεβαίνει στις γυναίκες κάτω των 40 ετών καθώς αυτές προτιμούν την τηλεργασία σε ποσοστό 57%. Ακόμη, όταν οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν αν θα μετακόμιζαν σε κάποια επαρχιακή πόλη σε περίπτωση που εργάζονταν εξ αποστάσεως το 51% απάντησε καταφατικά. Οι εργαζόμενοι που ήταν μικρότεροι από 40 ετών, δήλωσαν καταφατικά σε ποσοστό 56% ενώ οι εργαζόμενοι πάνω από 40 χρόνων ήταν θετικοί στην μετακόμιση σε ποσοστό 47%.

ΓΙΑ ΤΟ 22% ΤΩΝ ΤΗΛΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΑΡΝΗΤΙΚΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σχετικά με την παραγωγικότητα στην εξ αποστάσεως εργασία, το 22% των τηλεργαζομένων θεωρούν πως επηρεάστηκε αρνητικά, το 23% θετικά ενώ το 55% των εργαζομένων πιστεύουν πως δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η παραγωγικότητά τους. Όταν ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να πουν τον λόγο που επηρεάστηκε αρνητικά η παραγωγικότητα τους, το 69% ανέφερε την απουσία σαφών ορίων μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής ενώ το 64% την έλλειψη συγκέντρωσης. Αντίθετα, το 64% των εξ αποστάσεως εργαζομένων ανέφερε πως επηρεάστηκε θετικά η παραγωγικότητά τους γιατί υπήρξε καλύτερη συγκέντρωση στο περιβάλλον του σπιτιού τους και το 41% γιατί απλοποιήθηκαν οι εταιρικές διαδικασίες.

22% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΤΗΚΕ ΘΕΤΙΚΑ

Η άποψη των εργαζομένων για την παραγωγικότητα διαφέρει μεταξύ αυτών που δουλεύουν σε ελληνικές εταιρείες και αυτών που δουλεύουν σε πολυεθνικές. Το 28% των υπαλλήλων σε πολυεθνικές εταιρείες θεωρεί πως έχει επηρεαστεί σε θετικό βαθμό η παραγωγικότητα του, όταν ξεκίνησε η τηλεργασία, σε αντίθεση με το 18% των ατόμων που εργάζονται σε ελληνικές εταιρείες.

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην ερώτηση εάν ο manager είχε αναπτύξει ικανότητες για να διαχειριστεί αποτελεσματικά μια εξ αποστάσεως ομάδα, το  41% των εργαζομένων απάντησε πως είχε αυξημένες ικανότητες και πριν την πανδημία ενώ το 30% δήλωσε πως δεν είχε επαρκείς ικανότητες για την σωστή διαχείριση της ομάδας. Το βασικότερο πρόβλημα που εντοπίζει το 66% των εξ αποστάσεως εργαζομένων είναι στην επικοινωνία με τον προϊστάμενο ενώ το 51% στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και στην καθοδήγηση.

ΤΟ 79% ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ

Ακόμα, το 53% των εργαζομένων δήλωσε πως η επιχείρηση δεν  παρείχε καμία πρόσθετη εκπαίδευση ενώ το 30% ανέφερε πως εκπαιδεύτηκε στις τεχνικές επικοινωνίας εξ αποστάσεως, το 24% στην διαχείριση του στρες και το 18% στις τεχνικές παρουσιάσεων εξ αποστάσεως. Όταν ερωτήθηκαν για τις συνήθειες που υιοθέτησαν οι τηλεργαζόμενοι στην διάρκεια του εργασιακού ωραρίου, το 79% απάντησε πως εργάζεται και εκτός του ωραρίου του και το 33% πως μαγειρεύει και πραγματοποιεί διάφορες δουλειές του σπιτιού.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Επιπλέον, μόλις ολοκληρωθούν τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, το 28% των διευθυντών των ελληνικών επιχειρήσεων ανέφεραν πως θα επιστρέψουν οι εργαζόμενοι στο γραφείο. Αντίθετα, μόνο το 11% των διευθυντών πολυεθνικών επιχειρήσεων δήλωσαν πως θα σταματήσουν την τηλεργασία. Σκοπός για το 38% των διευθυντών ελληνικών εταιρειών είναι να καθιερωθεί η τηλεργασία ως παροχή στους εργαζομένους και να εφαρμόζεται μία φορά την εβδομάδα. Με ποσοστό 36% οι ιδιοκτήτες πολυεθνικών εταιρειών επιθυμούν οι εργαζόμενοι να εργάζονται με τηλεργασία το μισό μήνα.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΣΒΕ

Όμως, προβληματισμένη είναι η ελληνική βιομηχανία με την εξ αποστάσεως εργασία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας που διεξήγαγε ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος. Μόνο το 21% των επιχειρήσεων έχει θετική γνώμη για την τηλεργασία ενώ το 36% έχει αρνητική. Μόλις τελειώσει η πανδημία, το 66% των επιχειρήσεων, δηλαδή δύο στις τρεις δεν επιθυμεί να συνεχίσει την τηλεργασία για τους υπαλλήλους τους.

Τέλος, το 78%  των επιχειρήσεων δήλωσε πως δεν αυξήθηκε η παραγωγικότητα των εργαζομένων, το 74% ανέφερε πως δεν υπήρξε βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ διευθυντών και υπαλλήλων και το 63% πως δεν εξοικονομήθηκε χρόνος εργασίας με την συγκεκριμένη μορφή εργασίας.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση