ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα επιχειρηματικότητας

Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία θα έχουν 3.000 άνεργοι εξαιτίας του ανασχεδιασμένου προγράμματος του ΟΑΕΔ που δίνει έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία. Έτσι, όσοι σταμάτησαν να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά από 1/1/2012 μέχρι 31/10/2020, έχουν την δυνατότητα να φτιάξουν μία νέα επιχείρηση. Οι αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα άρχισαν στις 28 Απριλίου 2021.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Τα άτομα που θα αποφασίσουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα “Δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας” θα επιχορηγηθούν για ένα έτος με τρίμηνη δέσμευση. Γι ατομική επιχείρηση θα χορηγηθεί ποσό ύψους 12.000€. Εάν μια επιχείρηση έχει τρεις εταίρους δικαιούχους του προγράμματος του ΟΑΕΔ, θα δοθούν 24.000€. Μόλις ολοκληρωθεί η τρίμηνη δέσμευση, η διάρκεια της επιχορήγησης δύναται να επεκταθεί για άλλο ένα χρόνο και μετά από αίτηση το συνολικό ποσό θα είναι από 20.000€ μέχρι 36.000€.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όπως προαναφέρθηκε, αυτό το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ξανά και υπήρξαν ορισμένες αλλαγές για να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό, ευέλικτο μα και ελκυστικό. Συνεπώς,

 • οι άνεργες γυναίκες θα καλύψουν τουλάχιστον το 40% των θέσεων,
 • θα υπάρχουν ευέλικτοι όροι για την συστέγαση σε “θερμοκοιτίδες” και χώρους συνεργασίας για να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα. Οι ψηφιακές επιχειρήσεις δύναται να λειτουργήσουν και εντός σπιτιού.
 • Επίσης, 40% περισσότερα μόρια θα παίρνουν οι επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας όταν θα αξιολογούνται τα επιχειρηματικά σχέδια καθώς και
 •  60% περισσότερα μόρια τα άτομα με αναπηρία και οι γυναίκες που έχουν πέσει θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.
ΠΟΙΟΙ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ

Αίτηση για το πρόγραμμα, έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν

 •  όσοι δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρηση τους σε συγγενικά τους πρόσωπα,
 •  δεν έχουν ασκήσει καμία άλλη επαγγελματική δραστηριότητα από την 1 Νοεμβρίου 2020 και
 •  έχουν δώσει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, την μηνιαία εισφορά για ένα χρόνο τουλάχιστον. Στο ίδιο πρόγραμμα δικαιούνται να συμμετάσχουν πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν ξεκινήσει νέα δραστηριότητα, αρκεί μετά την προέγκριση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, κάνουν έναρξη δραστηριότητας στην εφορία μέσα σε δύο μήνες.
ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στην νέα βελτιωμένη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Συνολικά το πρόγραμμα θα κοστίσει 48.000.000€. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες από 18 μέχρι 29 ετών θα ξεκινήσει o ΟΑΕΔ ένα νέο πρόγραμμα στο οποίο θα επιχορηγηθούν οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις από την Δευτέρα 10 Μαΐου έως την Πέμπτη 10 Ιουνίου στις 15:00 το μεσημέρι.

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ Η ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η συγκεκριμένη δράση θα διαρκέσει δώδεκα μήνες και 2.900 νέοι άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν βιώσιμες επιχειρήσεις και να αυτό-απασχοληθούν. Το 60% των δικαιούχων της δράσης θα είναι γυναίκες. Οι νέες επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν, θα ενισχυθούν με 14.800 ευρώ, ποσό που θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις. Πιο συγκεκριμένα:

 • οι δικαιούχοι μόλις κάνουν έναρξη επιχείρησης στην εφορία, θα λάβουν 4.000€,
 • 5.400€ θα αποκτήσουν μόλις τελειώσουν οι πρώτοι έξι μήνες της επιχείρησης τους και
 •  θα λάβουν την τελευταία δόση (5.400€) μετά το τέλος του δεύτερου εξαμήνου.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων την πρότασή τους για επιχειρηματικό σχέδιο. Η αίτηση που θα συμπληρώσουν ηλεκτρονικά έχει την θέση υπεύθυνης δήλωσης, όπως ορίζει το άρθρο 8 του νόμου 1599/1986. Εάν τα στοιχεία που δηλωθούν από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση δεν είναι σωστά, θα υπάρξουν ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

43.400.000€ Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αλλαγές και διορθώσεις μπορούν να υπάρξουν μόνο για το διάστημα που η αίτηση είναι προσωρινά αποθηκευμένη. Μόλις οριστικοποιηθεί η υποβολή της, δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 43.400.000€. Θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Εκτός από τα προγράμματα επιχειρηματικότητας θα πραγματοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ και το πρόγραμμα των παιδικών κατασκηνώσεων. Οι αιτήσεις έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εδώ και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί το Σάββατο 8 Μαΐου. Η συγκεκριμένη δράση θα κοστίσει 35 εκατ. ευρώ και θα πραγματοποιηθεί το διάστημα από τις 15/6 έως τις 3/9 για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και μέχρι τις 10/9 για τα παιδιά που έχουν αναπηρία 50% και πάνω.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργαζόμενοι και άνεργοι που είχαν οικογενειακό εισόδημα το 2019 έως 28.000€ και το 2020:

 • ασφαλίστηκαν στον ΕΦΚΑ για τουλάχιστον 50 εργασιακές μέρες ή
 • πήραν για 50 μέρες ειδική παροχή προστασίας μητρότητας ή
 • επιδοτήθηκαν με επίδομα ανεργίας για τουλάχιστον 2 μήνες ή
 •  είναι συνεχόμενοι άνεργοι για τουλάχιστον 4 μήνες. Τα παιδιά των επιλεχθέντων θα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1/1/2005 μέχρι 14/6/2015 για να διαμείνουν στην κατασκήνωση 15 συνεχόμενες μέρες.

Τέλος, ο ΟΑΕΔ συνεργάστηκε με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για να πραγματοποιηθεί ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα αγοράς βιβλίων για 60.000 άνεργους μέχρι 24 ετών. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν την επιταγή των 20€ και να την χρησιμοποιήσουν από την 1/6 μέχρι τις 21/10/2021.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση