ΣΕΒΕ και ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης ανέργων | jobstoday.gr

ΣΕΒΕ και ΟΑΕΔ: Προγράμματα κατάρτισης ανέργων

Οι μακροχρόνια άνεργοι, τον Απρίλιο του 2020, ήταν 531.464, σε αντίθεση με τον Απρίλιο του 2019 που ο αριθμός των μακροχρόνια άνεργων έφτανε τους 478.208. Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), βλέποντας αυτή την αύξηση, αποφάσισε να τους βοηθήσει εμπράκτως, υλοποιώντας ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης. Επιπλέον, ο ΟΑΕΔ συνεργάστηκε με την Google και περισσότεροι από 3.000 άνεργοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δωρεάν πάνω στο digital marketing.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”, ο ΣΕΒΕ θα υλοποιήσει την πράξη “Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφεια των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκης”. Στόχος αυτής της δράσης είναι να προετοιμαστούν 220 μακροχρόνια άνεργοι επιστήμονες για να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος, πρέπει να κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης. Θα αναβαθμίσουν τα προσόντα τους και θα αποκτήσουν νέες δεξιότητες που θα ζητηθούν από τις επιχειρήσεις. Έτσι, μετά το τέλος του προγράμματος, θα μπορέσουν να διεκδικήσουν νέες θέσεις εργασίας σε αναπτυσσόμενους κλάδους, όπως στην κλωστοϋφαντουργία, στον τουρισμό και στην αγροδιατροφή.

ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Επίσης, θα υπάρξουν δράσεις συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και συμβουλευτικής μικρής επιχειρηματικότητας. Οι ώρες κατάρτισης συνολικά θα είναι 410. Από αυτές, οι 300 ώρες θα είναι θεωρητικές και οι 110 πρακτικής άσκησης. Τα αντικείμενα των προγραμμάτων κατάρτισης που θα γίνουν είναι τα εξής:

 • Πωλητής- Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου,
 • Στέλεχος διαχείρισης εξαγωγικών δραστηριοτήτων,
 • Στέλεχος διεθνούς εμπορίου-εξωστρέφειας,
 • Στέλεχος εξαγωγικού εμπορίου,
 • Υπάλληλος γραφείου-διοικητικής υποστήριξης εξαγωγών.
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα προβούν σε εξετάσεις για να πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν. Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024. Επίσης, μόλις τελειώσουν οι εξετάσεις πιστοποίησης, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα εκπαιδευτικό επίδομα. Αυτό αντιστοιχεί σε πέντε ευρώ μικτά ανά ώρα κατάρτισης. Όμως, οι απουσίες έως του ποσοστού 10% των ωρών κατάρτισης, θα μειώσουν ανάλογα το εκπαιδευτικό επίδομα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για αυτό το πρόγραμμα μέχρι τις 19 Ιουνίου 2020 στις 24:00. Ο ΣΕΒΕ θα παραλάβει τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων από την Δευτέρα 22 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Η υποβολή των αιτήσεων, γίνεται ηλεκτρονικά στο https://exporthes.gr/ypovoli-aitisis/. Έπειτα, οι άνεργοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής που έχουν εκτυπώσει
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών,
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο,
 • Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας,
 • Αντίγραφο κάρτας ανεργίας καθώς και αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας κάρτας ανεργίας,
 • Αντίγραφο βεβαίωσης χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Αυτή θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 19/6/2020,
 • Ατομικό σχέδιο δράσης που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την 19/6/2020 καθώς και
 • Υπεύθυνη δήλωση πως δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, συμμετέχουν μόνο σε μία δράση από τις προκηρυσσόμενες δράσεις και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων. Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί με την ένδειξη: “Δικαιολογητικά για την Πράξη «Συνδυασμένη παρέμβαση αναβάθμισης επαγγελματικών προσόντων για μακροχρόνια ανέργους επιστήμονες για την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης».
Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ GOOGLE ΜΕ ΤΟΝ ΟΑΕΔ

Παράλληλα, η Google συνεργάστηκε επιτυχώς με τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ανακοινώθηκε ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης. Αυτό θα βοηθήσει τους άνεργους να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες και να αποκατασταθούν άμεσα επαγγελματικά. Χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, περισσότερα από 3000 άτομα θα καταρτιστούν στο ψηφιακό μάρκετινγκ, μέσω του Grow Greece with Google. Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει να στηρίξει την ανάκαμψη της Ελλάδος μέσω της τεχνολογίας.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

Έπειτα, στη δεύτερη φάση, ο ΟΑΕΔ θα προωθήσει τους ωφελούμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Εκεί, θα αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία για έξι μήνες στον τομέα του digital marketing και θα αμείβονται. Οι μισθοί των συμμετεχόντων θα καλυφθούν από χρήματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  Το συγκεκριμένο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα δεν θα στηρίξει μόνο τους άνεργους αλλά και τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, καθώς θα τους δώσει την δυνατότητα να ενισχύσουν την ψηφιακή τους παρουσία στην αγορά.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο υπουργός Εργασίας, κ. Γιάννης Βρούτσης, γι αυτή την συνεργασία, δήλωσε: “Το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης της Google έρχεται ακριβώς την ώρα που συντελείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον δημόσιο τομέα. Είμαστε περήφανοι που ως υπουργείο συμπράττουμε με την Google και δρομολογούμε ένα πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους. Ευχόμαστε το παράδειγμά της να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες ψηφιακής τεχνολογίας.”

Οι παραπάνω δράσεις κατάρτισης θα ωφελήσουν σε μεγάλο βαθμό τους ανέργους και κυρίως θα τους δώσουν την ώθηση και τα κίνητρα για να συνεχίσουν την προσπάθεια εύρεσης εργασίας στη χώρα μας.

Μαίρη Κάντα

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση