Προγράμματα επιδότησης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ | jobstoday.gr

Προγράμματα επιδότησης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ

Την περίοδο της πανδημίας οι επιπτώσεις στην εργασία και στην οικονομία της χώρας μα και παγκοσμίως είναι τεράστιες. Όμως, σύμφωνα με το πρόσφατο δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ, υπήρξε μια ευχάριστη έκπληξη για τους ανέργους της χώρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ: 8.200 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πιο συγκεκριμένα, με τα βελτιωμένα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα πάνω από 8.200 νέες θέσεις εργασίας το καλοκαίρι του 2020. Τον Σεπτέμβριο προσλήφθηκαν 4.700 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων που απορροφήθηκαν στα προγράμματα επιδότησης του ΟΑΕΔ ξεπέρασε πολύ τον αριθμό των προσλήψεων των προηγούμενων ετών. Από τον Ιούλιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019, υπήρξαν 3.453 προσλήψεις ενώ το ίδιο διάστημα του 2018 προσλήφθηκαν 3.248 άνεργοι.

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Επιπλέον, οι αιτήσεις των επιχειρηματιών για τις νέες θέσεις εργασίας στα προγράμματα απασχόλησης είναι περισσότερες από 32.000 και συνεχώς αυξάνονται. Αυτή την περίοδο γίνονται αιτήσεις για το πρόγραμμα εξάμηνης επιδότησης μισθωτών που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα ωφελήσει 100.000 εργαζόμενους και μπορούν να συμμετέχουν όλες οι επιχειρήσεις που είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες την στιγμή που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης. Εάν προσληφθεί ένας μακροχρόνια άνεργος, η επιδότησή του αυξάνεται κατά 200€ επί του μηνιαίου μισθού και θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την πρόσληψη του εργαζομένου και την συμμετοχή στο πρόγραμμα, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υποβάλει αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Σε αυτή, θα δηλώσει τα στοιχεία της επιχείρησης, του δυνητικά ωφελούμενου, τις μηνιαίες μεικτές και καθαρές αποδοχές του καθώς και το IBAN της επιχείρησης. Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος είναι μακροχρόνια άνεργος, θα δηλωθεί στην ίδια αίτηση. Έπειτα θα ελεγχθούν και θα διασταυρωθούν τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης. Μόλις εγκριθεί η αίτηση, οι εργοδότες πρέπει να συνάψουν σύμβαση εργασίας και να προσλάβουν τον ωφελούμενο μέσα σε διάστημα μίας ημέρας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άλλο ένα πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που είναι ανοιχτό για να υποβάλλονται αιτήσεις είναι το “Πρόγραμμα Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά Εργασίας“. Στόχος του προγράμματος είναι να προσληφθούν 9.200 άτομα. Επιχορηγούνται εργοδότες ιδιωτικών επιχειρήσεων για να προσλάβουν άνεργους  για δώδεκα μήνες με “επιταγές επανένταξης”. Ο ελάχιστος μισθός των προσληφθέντων θα είναι 830€ το μήνα. Μπορούν να συμμετάσχουν οι τακτικά επιδοτούμενοι άνεργοι όπου υπολείπεται το 50% της επιδότησης τους και οι μακροχρόνια επιδοτούμενοι άνεργοι που θα μετατρέψουν το επίδομα ανεργίας σε “επιταγή επανένταξης στην αγορά εργασίας”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ”

Με το πρόγραμμα “Δεύτερης Επιχειρηματικής Ευκαιρίας” του ΟΑΕΔ, δίνεται η δυνατότητα σε 5.000 άνεργους αυτοαπασχολουμένους  που είχαν σταματήσει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, να δημιουργήσουν ξανά μια νέα επιχείρηση. Πιο αναλυτικά, μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα τα άτομα που:

  • έκλεισαν την επιχείρησή τους από 1/1/2012 μέχρι και 6/8/2018,
  • δεν μεταβίβασαν την επιχείρηση σε άτομα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας,
  • δεν άσκησαν καμία άλλη επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα από 7/8/2018 μέχρι και 6/2/2019,
  • προέβησαν σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ από τις 7/2/2019 και ύστερα. Η επιχορήγηση διαρκεί δώδεκα μήνες και το ποσό στους δικαιούχους καταβάλλεται σε τρεις δόσεις.
100 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

Επιπρόσθετα, υπάρχει το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 100 νέες θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι στο Αμύνταιο και στην Πτολεμαΐδα από 18 μέχρι 30 ετών που έχουν αποφοιτήσει από οποιασδήποτε εκπαιδευτική βαθμίδα. Στόχος είναι να μειωθεί η ανεργία των νέων, να αυξηθούν οι δεξιότητες που διαθέτουν και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας.

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 7 μήνες και οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μηνιαίως 550 ευρώ, πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές και επίδομα αδείας. Ακόμα, ο ΟΑΕΔ για να στηρίξει περισσότερο τους ανέργους, συνεργάστηκε με τον δήμο Ασπροπύργου. Αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι ένα νέο πρόγραμμα για την κατάρτιση των ανέργων στην ειδικότητα: “Εργάτης Φύλλου Μέταλλου – Συγκολλητής Μετάλλων“.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 23/10

Με την συγκεκριμένη κατάρτιση θα αναβαθμιστούν τα προσόντα των υποψηφίων στον βιομηχανικό τομέα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι, κάτοικοι του δήμου Ασπροπύργου ηλικίας 18-55 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν αίτηση συμμετοχής στο email sygolites_katartizomenoi@oaed.gr μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020.

Συνεπώς με τα προγράμματα επιδότησης και κατάρτισης του ΟΑΕΔ, υπάρχουν πολλές πιθανότητες να συνεχιστεί η αύξηση των προσλήψεων και τους επόμενους μήνες.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση