Πώς επηρέασε τα εισοδήματα η πανδημία | jobstoday.gr

Πώς επηρέασε τα εισοδήματα η πανδημία

Έντεκα μήνες μετά την εξάπλωση του Covid-19 στην Ελλάδα οι συνέπειες είναι τεράστιες στο οικονομικό και στο εργασιακό τομέα της χώρας. Δύο νέες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατέγραψαν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στα εισοδήματα των εργαζομένων. Η πρώτη έρευνα διεξήχθη από την ALCO για την ΓΣΕΕ και η δεύτερη έρευνα από την Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος μαζί με την MARC. Παρακάτω παρουσιάζονται πιο αναλυτικά τα αποτελέσματα αυτών.

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Η έρευνα της ΓΣΕΕ πραγματοποιήθηκε από τις 8 Ιανουαρίου έως τις 12 Ιανουαρίου 2021 μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων. Συμμετείχαν 1500 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα από όλη την Ελλάδα. Το 56% των εργαζόμενων, ανέφερε πως μειώθηκαν τα εισοδήματά του το διάστημα της πανδημίας. Όταν ερωτήθηκαν για το ποσοστό απώλειας του εισοδήματος, το 22% απάντησε πως ήταν πάνω από 31% και το 14% των ιδιωτικών υπαλλήλων απάντησε πως ήταν μεταξύ 21% έως 30%. Επίσης, για ποσοστό απώλειας εισοδήματος 11% -20% ανέφερε το 13% των εργαζομένων ενώ το 7% των υπαλλήλων είπε πως μειώθηκε το εισόδημα τους μέχρι 10%.

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Στην ίδια έρευνα, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν και σε ερωτήσεις για την εργασία εξ αποστάσεως. Έτσι, το 40% των ιδιωτικών υπαλλήλων εργάστηκαν με τηλεργασία. Από αυτούς που δούλεψαν εξ αποστάσεως, το  40% πιστεύει πως αυτό το είδος εργασίας, δεν βοηθά τους εργαζόμενους να εξελιχθούν επαγγελματικά, ούτε να εξελιχθεί η αμοιβή τους. Επιπλέον, το 65% των ατόμων που εργάζονται εξ αποστάσεως θεωρεί πως η τηλεργασία επηρεάζει αρνητικά τις ώρες εργασίας και το 54% πως επηρεάζονται αρνητικά τα εργασιακά τους δικαιώματα. Οι αρνητικές επιπτώσεις της τηλεργασίας φαίνονται στην προσωπική ζωή των υπαλλήλων, όπως απάντησε το 52% των συμμετεχόντων, στην ψυχική ισορροπία, σύμφωνα με το 54% και στην παραγωγικότητα, όπως υποστήριξε το 31%.

ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΟ ΤΟ 58% ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Επιπρόσθετα, το 56% των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, στην τηλεφωνική συνέντευξη, ανέφερε πως δεν είναι αισιόδοξο για την εξέλιξη της χώρας το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό το ποσοστό απαισιοδοξίας αυξήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες από την προηγούμενη έρευνα που διεξήχθη από την ΓΣΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2020. Επίσης, μόνο το 35% των ιδιωτικών υπαλλήλων νιώθει αισιοδοξία για το πώς θα εξελιχθούν οι αμοιβές τους μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Αντίθετα, το 58% των εργαζομένων είναι απαισιόδοξο για την εξέλιξη των αμοιβών. Ακόμη, το 53% των συμμετεχόντων πιστεύει πως θα διατηρήσει την θέση του στον εργασιακό χώρο και τους επόμενους έξι μήνες, σε αντίθεση με το 39% των εργαζομένων.

ΤΙ ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, πραγματοποίησε για ένατη συνεχόμενη χρονιά μία έρευνα. Σκοπός της ετήσιας έρευνας ήταν να καταγραφούν οι επιπτώσεις της πανδημίας στο εισόδημα, το πώς συμπεριφέρονται καταναλωτικά τα νοικοκυριά εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών αλλά και να αποτυπωθεί η ποιότητα διαβίωσης αυτών των νοικοκυριών. Η έρευνα διεξήχθη από τις 5/12 έως τις 10/12/2020 και συμμετείχαν 804 νοικοκυριά από όλη την χώρα.

ΤΟ 81,8% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν έντονες. Έτσι, τα νοικοκυριά που έχουν έσοδα από κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα, είδαν μείωση εισοδήματος κατά 27,2%, τα νοικοκυριά που λαμβάνουν μισθό, είδαν μείωση κατά 10,5% ενώ όσα νοικοκυριά λαμβάνουν σύνταξη παρατήρησαν μείωση της τάξεως του 6,8%. Ακόμη, το 81,8% των νοικοκυριών δεν δύναται να αποταμιεύσει ενώ το μηνιαίο εισόδημα για το 43,4% των νοικοκυριών είναι αρκετό μόνο για δέκα εννιά ημέρες.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ

Το 25,1% των νοικοκυριών ανέφερε πως επιβιώνει με ένα εισόδημα μέχρι 10.000 €. Η πανδημία, όπως φαίνεται από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, δημιούργησε εισοδηματικές ανισότητες. Αυξήθηκαν ταυτόχρονα νοικοκυριά με εισόδημα μέχρι 5.000€ ετησίως μα και νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000€. Την ίδια στιγμή, υπήρξε μείωση των νοικοκυριών που έχουν εισόδημα από 18.001 μέχρι 25.000€. Το 2020 το ποσοστό αυτών των νοικοκυριών ήταν 16% σε αντίθεση με το 2019 που ήταν 20,9%. Το 27,9% των νοικοκυριών, δηλαδή τρία στα δέκα νοικοκυριά, ανέφεραν πως έχουν ένα τουλάχιστο άνεργο μέλος, το 17,6% των νοικοκυριών δήλωσε πως έχει μέλος που αναστάλθηκε η σύμβαση εργασίας του και στο 3,5% των νοικοκυριών υπήρξε μέλος που εντάχθηκε στην “Συν-Εργασία”.

 23% ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΧΕΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

 Άλλη μία αρνητική επίπτωση της πανδημίας είναι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο που έχει το 23% των νοικοκυριών, σύμφωνα με την έρευνα. Το 17,7% των νοικοκυριών ανέφερε πως δεν θα μπορέσει να πληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Ακόμη, άργησαν να αναζητήσουν θεραπεία για ένα ιατρικό πρόβλημα τρία στα δέκα νοικοκυριά και δύο στα δέκα άργησαν να πληρώσουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν και μέσα από τα αποτελέσματα των ερευνών, το μέλλον μοιάζει δυσοίωνο, δεν πρέπει να χαθεί η πίστη και η αισιοδοξία για την ύπαρξη καλύτερων ημερών. Η πανδημία σύντομα θα τελειώσει και μαζί με αυτή, όλοι ευχόμαστε πως θα ελαχιστοποιηθούν  καιοι αρνητικές επιπτώσεις της.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση