Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Άρχισαν οι πληρωμές | jobstoday.gr

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: Άρχισαν οι πληρωμές

Οι επιχειρήσεις που έδειξαν ενδιαφέρον και επιθυμούν να εισπράξουν την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να τους χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” άνοιξε και γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μέχρι την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Με 1,5 δις. ευρώ θα ενισχυθούν όλοι οι δικαιούχοι. Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής δίνεται στις επιχειρήσεις και επιστρέφεται αργότερα με συγκεκριμένους όρους. Δύναται να λάβουν την οικονομική ενίσχυση οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικές που υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και βρίσκονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, θα πρέπει η λειτουργία τους να είναι νόμιμη, να έχουν οικονομικά πληγεί εξαιτίας της εμφάνισης του Covid-19, να έχουν υποβάλλει οικονομικά στοιχεία και να έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την επιστρεπτέα προκαταβολή στο “myBusinessSupport“. Δεν μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 1000 εργαζόμενους την 1η Νοεμβρίου 2020.

ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΤΑ 20% ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής 5 έχουν και οι νέες επιχειρήσεις που ξεκίνησαν μέχρι και το τρίτο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τον κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη, αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών. Η πτώση του τζίρου κατά 20% για το χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020, υπολογίστηκε ως κριτήριο λήψης της επιστρεπτέας προκαταβολής 5. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατέθεσαν συνολικά 732.968 επιχειρήσεις. Ωστόσο, την οικονομική ενίσχυση θα λάβουν μόνο οι 361.888. Αυτό συνέβη γιατί στις 371.080 επιχειρήσεις δεν τηρούνταν τα κριτήρια.

ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΑΝ 371.080 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πιο αναλυτικά, σε 262.484 επιχειρήσεις αυξήθηκε ο τζίρος από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020, σε 94.259 επιχειρήσεις η πτώση του τζίρου ήταν μικρότερη του 20%, οι 12.063 επιχειρήσεις δεν είχαν ελάχιστο τζίρο αναφοράς τα 600€ από το Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο του 2019 και τέλος 2.274 επιχειρήσεις απορρίφθηκαν για μη υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α ή για άλλους λόγους.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Τα 1.000 € είναι το κατώτατο ποσό που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις, ενώ οι 100.000€  είναι το ψηλότερο ποσό ανάλογα με την μείωση του τζίρου που παρουσίασε η επιχείρηση το 2020, συγκριτικά με το 2019. Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές με εντολή κράτους, όπως είναι τα εστιατόρια, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, άλλοι πολιτιστικοί χώροι, τα γυμναστήρια και διάφορες άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλάζει το ποσό της ενίσχυσης. Έτσι, αυτό δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 2000€ για τις επιχειρήσεις που απασχόλησαν μέχρι πέντε εργαζομένους την 1/11/2020 και 4000€ για εκείνες που απασχόλησαν πάνω από πέντε εργαζομένους την 1/1/2020.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ

Οι δικαιούχοι επιχειρηματίες θα λάβουν εφάπαξ το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής.Το 50% του ποσού δεν θα επιστραφεί από την κάθε επιχείρηση μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, ενώ το ποσό που θα επιστραφεί θα έχει επιτόκιο 0,64%. Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων έχουν μια άτοκη περίοδο χάριτος και δεν υποχρεούνται να επιστρέψουν κάποιο τμήμα κεφαλαίου. Όταν περάσει αυτό το διάστημα, οι ιδιοκτήτες πρέπει να αποπληρώσουν το ποσό της ενίσχυσης που έλαβαν σε σαράντα μηνιαίες δόσεις.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Επιπλέον, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να διατηρήσουν το ίδιο επίπεδο απασχόλησης το διάστημα 1/11/2020-31/3/2021. Για να διαπιστωθεί αν είναι ίδιος ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στην επιχείρηση, θα γίνεται έλεγχος μέσω του ΕΡΓΑΝΗ. Ακόμη, πρέπει οι ιδιοκτήτες σε κάθε έλεγχο, να υποβάλλουν κάθε στοιχείο ή έγγραφο που τους ζητείται για την χορήγηση του ποσού. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως δεν τηρούνται οι όροι ή έχουν υποβληθεί ψευδή στοιχεία, θα ζητείται άμεσα η επιστροφή των χρημάτων που χορηγήθηκαν με τόκο.

Συνοψίζοντας, η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις, την στιγμή που οι επτά στις δέκα στην Αθήνα επιβιώνουν πολύ δύσκολα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τηλεφωνικής έρευνας που διεξήγαγε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών τις πρώτες μέρες επαναλειτουργίας της αγοράς.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση