Οι απαραίτητες δεξιότητες για τον σύγχρονο εργαζόμενο | jobstoday.gr

Οι απαραίτητες δεξιότητες για τον σύγχρονο εργαζόμενο

Σήμερα, ο ανταγωνισμός στον χώρο της εργασίας είναι πολύ υψηλός. Πλέον οι εργαζόμενοι για να προσληφθούν, πρέπει να διαθέτουν ένα μεγάλο σύνολο δεξιοτήτων, εκτός από τα τυπικά προσόντα. Η δεξιότητα ορίζεται ως η δυνατότητα του ατόμου χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια και χρόνο να επιτυγχάνει κάποιο συγκεκριμένο επιθυμητό αποτέλεσμα. Στο σύγχρονο εργασιακό χώρο, οι δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες από τους υποψήφιους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις hard skills (σκληρές ή κάθετες δεξιότητες) και τις soft skills (μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες).

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ HARD SKILLS

Οι hard skills είναι οι τεχνικές δεξιότητες που συνδέονται με την συγκεκριμένη θέση και με το κάθε επάγγελμα χωριστά. Είναι απαραίτητες για την ανάληψη της θέσης εργασίας και αναφέρονται ως απαραίτητα προσόντα σε μία αγγελία. Οι σκληρές δεξιότητες διδάσκονται και αποκτούνται με την γνώση και την εμπειρία. Ο υποψήφιος εργαζόμενος μπορεί να αποδείξει πως κατέχει τις συγκεκριμένες δεξιότητες στον δυνητικό εργοδότη. Και αυτό γιατί μαζί με το βιογραφικό του, θα δώσει τα εξής στοιχεία που αποδεικνύουν τις hard skills:

 • Πτυχίο
 • Πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών
 • Βεβαιώσεις παρακολούθησης διάφορων σεμιναρίων κλπ.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ SOFT SKILLS

Οι soft skills είναι οι δεξιότητες που πρέπει όλοι οι εργαζόμενοι να έχουν, ανεξαρτήτως επαγγέλματος. Σε αντίθεση με τις hard skills, μπορεί να τις καταλάβει κανείς μόνο ποιοτικά και σχετίζονται άμεσα με την συναισθηματική νοημοσύνη. Συνδέονται επίσης με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του καθενός.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙ SOFT SKILLS

Η σημαντικότητα των οριζοντίων δεξιοτήτων (soft skills) φαίνεται στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Oι soft skills επιτρέπουν στον εργαζόμενο να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τις γνώσεις του πάνω στον τομέα που εργάζεται. Διευκολύνουν τη δουλειά να γίνει γρήγορα και χωρίς καθυστέρηση. Επίσης, βοηθούν στη βελτίωση του τρόπου αλληλεπίδρασης με τους συναδέρφους. Επιπλέον, τα soft skills είναι πολύ σημαντικά για την επιτυχία μίας επιχείρησης.

ΟΙ SOFT SKILLS ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΟΥΝ

Οι soft skills αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόμου μέσω των εμπειριών που βιώνει. Αν και σήμερα, τα soft skills είναι ένα βασικό κριτήριο για τις προσλήψεις, δύσκολα ένας εργαζόμενος μπορεί να τις εφαρμόσει, εάν δεν είναι κομμάτι της προσωπικότητάς του. Γι αυτό και δεν μπορούν να διδαχθούν οι συγκεκριμένες δεξιότητες. Μπορούν μόνο να βελτιωθούν μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προσφέρει η κάθε επιχείρηση στο προσωπικό της.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση χρόνου και η οργάνωση, είναι οι πιο σημαντικές οριζόντιες δεξιότητες για τον σύγχρονο εργαζόμενο. Η κριτική σκέψη, αντικειμενικά δεν είναι εύκολο να καλλιεργηθεί. Είναι όμως μια δεξιότητα που ευθύνεται για τις αποφάσεις και τις ιδέες που έχει ο εργαζόμενος. Είναι η ικανότητα να αντιλαμβάνεται καλύτερα τις εργασίες που πρέπει να διεκπεραιώσει το άτομο και όχι απλά να τις εκτελέσει. Οι εργοδότες ζητούν άτομα με αυτή την ικανότητα για να μπορούν να αντιλαμβάνονται και να επιλύουν εύκολα τα προβλήματα. Επίσης, αυτά τα άτομα είναι απαραίτητα για να δίνουν νέες δημιουργικές ιδέες για την λειτουργία της επιχείρησης.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Η καλή διαχείριση του χρόνου και η οργάνωση είναι δύο δεξιότητες που αλληλοεξαρτώνται. Η απόκτηση αυτών των δύο δεξιοτήτων είναι αποτέλεσμα καθημερινής εξάσκησης. Η σωστή διαχείριση του χρόνου, επηρεάζει θετικά την απόδοση τόσο του εργαζόμενου όσο και της επιχείρησης. Η κακή οργάνωση του χώρου, δυσχεραίνει τον εργαζόμενο. Με την καλύτερη οργάνωση του χώρου, διαχειρίζεται καλύτερα και ο χρόνος στην εργασία. Έτσι, υπάρχει καλύτερο αποτέλεσμα στις εργασίες που έχουν ανατεθεί στον εργαζόμενο.

ΑΛΛΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Άλλες σημαντικές soft skills είναι οι εξής:

 • Αυτοπεποίθηση: Οι εργοδότες εκτιμούν τους εργαζόμενους με αυτοπεποίθηση. Όποιος κατέχει αυτή την δεξιότητα είναι ευφυής και ικανός να ολοκληρώσει την εργασία του. Επίσης, είναι ικανός να κάνει την οποιαδήποτε εργασία καλύτερα από κάποιον άλλον υποψήφιο.
 • Πάθος: Το πάθος δείχνει το ενδιαφέρον του ατόμου για την εργασία και πως κάνει κάτι που αγαπά. Επίσης δείχνει πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειάζεται για να ολοκληρώσει την εργασία του. Το πάθος μπορεί να φανεί ακόμα και στα πιο μικρά πράγματα, όπως το να επιδείξει ο εργαζόμενος μια καλή συμπεριφορά ή να ολοκληρώσει άμεσα και τα πιο μικρά projects.
 • Θέληση για μάθηση: Ο υποψήφιος εργαζόμενος με αυτή την δεξιότητα θα προσπαθήσει να μάθει όσο το δυνατόν περισσότερα, για να κάνει καλύτερα την εργασία του. Έτσι, είναι ο ιδανικός για κάθε δυνητικό εργοδότη.
 • Προσαρμοστικότητα: Η προσαρμοστικότητα είναι βασική δεξιότητα γιατί ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να προσαρμόζεται σε πολλές δύσκολες καταστάσεις. Η δυνατότητα να εργάζεται αποτελεσματικά υπό πίεση, θα τον κάνει να ξεχωρίσει από κάποιον άλλον υποψήφιο.
 • Επικοινωνία: Η δυνατότητα διαχείρισης των πελατών και η ευκολία συνεννόησης με προϊσταμένους είναι μία πολύ σημαντική δεξιότητα.
 • Ομαδικότητα: Η ομαδικότητα συνδυάζεται με την επικοινωνία. Η ικανότητα να εργάζεται κάποιος ομαδικά είναι ένα soft skill που οι εργοδότες πολύ συχνά εκτιμούν.
 • Υπομονή και επιμονή: Είναι ένα βασικό soft skill. Όταν ένας εργαζόμενος είναι υπομονετικός και προσηλωμένος σε ένα στόχο, θα έχει ένα θετικό αποτέλεσμα.
 • Ηγετικές ικανότητες: Αυτός που έχει αυτή τη δεξιότητα, εμπνέει τους συναδέρφους του.
 • Υπευθυνότητα.
 • Αποφασιστικότητα.
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Τα τελευταία χρόνια, οι εργοδότες σε μεγάλες εταιρείες, απαιτούν από τους υποψήφιους εργαζόμενους να κατέχουν και ψηφιακές δεξιότητες (digital skills), εκτός από τις δύο βασικές κατηγορίες δεξιοτήτων. Οι ψηφιακές δεξιότητες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 • Βασικές: Επεξεργασία πληροφορίας, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Τεχνικές: Social media, Cloud computing, big data analytics, search engine marketing, pay-per-click marketing κλπ.

Συνοψίζοντας, το σύνολο των παραπάνω δεξιοτήτων, βοηθούν τον εργαζόμενο να ξεχωρίσει, να βρει εργασία και να εξελιχθεί στον επαγγελματικό τομέα.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση