ΟΑΕΔ: Παράταση προγραμμάτων απασχόλησης

Την παράταση τριών προγραμμάτων απασχόλησης ανέργων, αποφασίστηκε από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Αρχικά, στο “Πιλοτικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών”, θα παραταθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Θα  δοθεί έμφαση στις γυναίκες και θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων. Η διάρκεια του προγράμματος και το ποσό της ενίσχυσης θα είναι 18 μήνες και 17000 ευρώ ή 12 μήνες και 10000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 43.400.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων- “ΠΑΝ”.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα στηρίξει άνεργους νεαρής ηλικίας που θέλουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Έτσι, θα τους δοθεί η ευκαιρία να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε ποιοτικά και βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Πιο αναλυτικά, 5000 άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, θα κάνουν πενθήμερο σεμινάριο νέας επιχειρηματικότητας. Σε αυτό, θα υπάρξει παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών.

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΡΙΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

Έπειτα, θα υπάρξει coaching, για την ωρίμανση των επιχειρηματικών τους ιδεών και τη διαμόρφωση βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων. Αυτή η καθοδήγηση θα περιλαμβάνει, 5 εξ αποστάσεως συνεδρίες και μία δια ζώσης σε 3000 άνεργους. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με Συγκριτική Αξιολόγηση και θα επιλεγούν οι ολοκληρωμένες και βιώσιμες προτάσεις.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ 5000 ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Στην συνέχεια, ο ΟΑΕΔ  διεύρυνε, ενίσχυσε και απλούστευσε ένα πρόγραμμα απασχόλησης για 5000 άνεργους πτυχιούχους έως 39 ετών. Είναι για ιδιωτικές επιχειρήσεις με δραστηριότητα στην έξυπνη εξειδίκευση και στην παραγωγή. Ξεκίνησε το 2018 μα μέσα σε 15 μήνες έχουν καλυφθεί μόνο 947 θέσεις. Για να γίνει περισσότερο ελκυστικό στους άνεργους, έγιναν κάποιες αλλαγές, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ.

ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

“Συνεχίζουμε την προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των προγραμμάτων απασχόλησης, με στόχο την αύξηση των προσλήψεων των ανέργων σε προσφερόμενες νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης” δήλωσε ο διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα προγράμματα με πιο απλές προϋποθέσεις, γίνονται περισσότερο ελκυστικά για τους εργοδότες. Έτσι, μπορούν οι άνεργοι πτυχιούχοι να ενταχθούν στην αγορά εργασίας και σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης του ιδιωτικού τομέα.

ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΓΙΝΑΝ

Έτσι, διευρύνθηκαν σε εννιά οι κλάδοι έξυπνης εξειδίκευσης. Το ποσό της επιχορήγησης αυξήθηκε από το 50% στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού κόστους. Το ανώτατο όριο από 600 ευρώ αυξήθηκε στα 700 ευρώ το μήνα για τους κατόχους πτυχίου και από 700 στα 750 ευρώ για τους κατόχους μεταπτυχιακού. Για τους κατόχους διδακτορικού, το ανώτατο όριο παραμένει στα 800 ευρώ το μήνα. Επιπλέον, αφαιρέθηκε η τρίμηνη δέσμευση, μετά τους 15 μήνες απασχόλησης.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρέπει να έχουν κύρια δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

  • Μεταποίηση – Βιομηχανία,
  • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών,
  • Υλικά – Κατασκευές,
  • Εφοδιαστική αλυσίδα. Στο ίδιο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όσες επιχειρήσεις, θέλουν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας ειδικοτήτων πληροφορικής.
ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Στο πλαίσιο της δέσμευσης για συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση των προγραμμάτων, ο ΟΑΕΔ, προχώρησε στην απλούστευση και ενίσχυση ενός ακόμα προγράμματος. Έτσι, παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα νέων θέσεων απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Αυτό συμβαίνει γιατί σε διάστημα 2,5 ετών από τις 2000 προβλεπόμενες θέσεις, καλύφθηκαν μόνο 750.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έτσι, από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, τροποποιήθηκε το πρόγραμμα για να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την πρόσληψη ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για να καλυφθούν οι 1250 διαθέσιμες θέσεις, υπήρξαν μερικές αλλαγές. Αυξήθηκε η επιχορήγηση νέας θέσης εργασίας από 70% στο 90% του συνολικού κόστους. Επίσης, αυξήθηκε το μέγιστο ποσό επιχορήγησης στα 800 ευρώ μηνιαίως για θέση πλήρους απασχόλησης. Για θέση μερικής απασχόλησης, το μηνιαίο ποσό αυξήθηκε στα 400 ευρώ από 350 ευρώ.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Έπειτα, αφαιρέθηκε η δέσμευση απασχόλησης, μετά τη λήξη της επιχορήγησης για τους μη μακροχρόνια ανέργους. Επίσης, αφαιρέθηκε η προϋπόθεση δίμηνης εγγραφής στο μητρώο ανέργων για τους ωφελούμενους. Με αυτό το τρόπο μπορούν να προσληφθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Η αποτελεσματικότερη προώθηση της απασχόλησης των ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες είναι ο στόχος αυτών των βελτιώσεων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο διοικητής του ΟΑΕΔ, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης. Επίσης, ο ίδιος δήλωσε πως “μέσω της τροποποίησης το πρόγραμμα καθίσταται ελκυστικότερο για επιχειρήσεις και εργοδότες και πιστεύουμε πως τώρα θα έχει μεγαλύτερη απήχηση και απορροφητικότητα”.

ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

Αξίζει να αναφερθεί πως τον Ιανουάριο του 2020, το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ ήταν 1.076.134. Από αυτούς, οι 338.118 άνεργοι βρίσκονται στην Αττική και οι 205.767  στην Κεντρική Μακεδονία. Αντίθετα, τον Ιανουάριο του 2019, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 957.532. Οι 320.842 διέμεναν στην Αττική, οι 191.329 στην Κεντρική Μακεδονία και οι 65.925 στην Θεσσαλία.

Με αυτές τις ενέργειες και τα προγράμματα απασχόλησης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, αυξάνονται οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας. Μαζί με αυτές, αυξάνονται και οι ελπίδες των ανέργων για εύρεση εργασίας.

Μαίρη Κάντα

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση