ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα επιδότησης & κατάρτισης | jobstoday.gr

ΟΑΕΔ: Νέα προγράμματα επιδότησης & κατάρτισης

Οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, τον φετινό Αύγουστο, μειώθηκαν κατά 8,57% συγκριτικά με τον περσινό Αύγουστο, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Μείωση των ανέργων παρατηρήθηκε και μεταξύ των δύο καλοκαιρινών μηνών (Ιουλίου και Αυγούστου) του 2021 σε ποσοστό 0,55%. Για να συνεχιστεί η εξάλειψη της ανεργίας, ξεκινούν άμεσα δύο νέα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2000 ΑΝΕΡΓΩΝ

Στο πρώτο πρόγραμμα, ο ΟΑΕΔ θα επιδοτήσει ιδιωτικές επιχειρήσεις για να προσλάβουν 2.000 ανέργους από 30 χρονών και πάνω με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το συνολικό κόστος για να υλοποιηθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιδότησης είναι ύψους 12.000.000 και θα δοθεί από τον Οργανισμό.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται οικονομικά στις περιφέρειες της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου. Η επιδότηση του ΟΑΕΔ προς τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών εταιρειών θα διαρκέσει ένα χρόνο.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 450€ Η ΤΩΝ 550€

Με την πρόσληψη ανέργων, η κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα επιχορηγείται μηνιαίως με το ποσό των 450€. Εάν προσληφθούν στην επιχείρηση άτομα που παραμένουν άνεργα για πάνω από 12 μήνες, τότε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα δίνει στον επιχειρηματία 550€ κάθε μήνα.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα άτομα άνω των 30 που ωφελούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα επιχορήγησης πρέπει να έχουν εγγραφεί στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον ένα μήνα ή να είναι εγγεγραμμένοι για χρονική περίοδο πάνω από δώδεκα μήνες (μακροχρόνια άνεργοι). Επιπλέον, χρειάζεται να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να έχουν τελειώσει την διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης,
  • Να έχουν συμφωνήσει μαζί με τον σύμβουλο του ΟΑΕΔ σε ατομικό σχέδιο δράσης και
  • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή να είναι ομογενείς με δικαίωμα διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα για όσο διαρκέσει το πρόγραμμα (1 έτος).
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων χρειάζεται από την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου να αναφέρουν ηλεκτρονικά στο ιστότοπο του ΟΑΕΔ πόσες κενές θέσεις εργασίας διαθέτουν, να προσδιορίσουν τις ειδικότητες αλλά και το εκπαιδευτικό επίπεδο του υποψηφίου για πρόσληψη που επιθυμούν. Έπειτα, οι σύμβουλοι εργασίας του Οργανισμού θα στείλουν στην επιχείρηση τους ιδανικούς υποψήφιους και θα προσληφθεί αυτός που θα επιλέξει ο επιχειρηματίας.

ΟΑΕΔ-GOOGLE: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Εκτός από το πρόγραμμα της επιδότησης, ο ΟΑΕΔ συνεργάστηκε με την Google και ετοίμασαν ένα καινούριο πρόγραμμα κατάρτισης που θα βοηθήσει 4.000 άνεργους να δημιουργήσουν μία νέα επιχείρηση. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και θα διαρκέσει συνολικά 35 ώρες. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μάθουν τις βασικές αρχές επιχειρηματικότητας που θα κατηγοριοποιηθούν σε δέκα εκπαιδευτικές ενότητες.

 ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Πιο αναλυτικά, θα μάθουν να διαχειρίζονται μία εταιρεία, να παρουσιάζουν και να προωθούν την δυνητική τους επιχείρηση στο διαδίκτυο. Επίσης, θα μάθουν να υλοποιούν το επιχειρηματικό πλάνο με την βοήθεια των επαγγελματιών. Για καλύτερα αποτελέσματα στην κατάρτιση των συμμετεχόντων, θα χωρισθούν σε μικρότερες ομάδες. Τα μαθήματα των πρώτων ομάδων θα αρχίσουν στις 25 Οκτωβρίου 2021 και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου θα έχουν τελειώσει όλα τα μαθήματα.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εάν οι συμμετέχοντες ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα της κατάρτισης (δηλαδή είναι παρόντες σε οκτώ τουλάχιστον διδακτικές ενότητες από τις δέκα) θα αποκτήσουν βεβαίωση παρακολούθησης από την Google. Για να δηλώσει κάποιος συμμετοχή πρέπει να:

  • είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ άνεργος
  • είναι μέχρι 45χρονών,
  • να έχει αποφοιτήσει από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
  • να γνωρίζει αγγλικά επιπέδου Β2 και να κατέχει πιστοποιητικό (ή μία βεβαίωση που την δέχεται το ΑΣΕΠ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εδώ μέχρι την 3η Οκτωβρίου 2021.

Τέλος, στις 27 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των επιχειρήσεων για τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος του ΟΑΕΔ δημιουργίας 4.800 νέων θέσεων εργασίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της Ελλάδος. Το πρόγραμμα αφορά ανέργους από 30 ετών και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν εδώ αίτηση συμμετοχής.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση