Νέο νομοσχέδιο εργασίας: Ποιες αλλαγές θα γίνουν

Ριζικές αλλαγές θα υπάρξουν σύντομα στην αγορά εργασίας, με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο “Ρύθμιση θεμάτων της αγοράς εργασίας”. Οι αλλαγές θα αφορούν τις απολύσεις, τον συνδικαλιστικό νόμο, το  ψηφιακό ωράριο, τις υπερωρίες, την τηλεργασία και τις γονικές άδειες των εργαζομένων.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Πιο συγκεκριμένα, με τις νέες εργασιακές αλλαγές, θα καταργηθεί η διάκριση των αποζημιώσεων απόλυσης ανάμεσα στους υπαλλήλους και στους εργατοτεχνίτες, που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ο εργοδότης δικαιούται μόλις ενημερώσει τον εργαζόμενο για την επερχόμενη απόλυσή του, να του ζητήσει να μη προσέρχεται στην δουλειά, μέχρι να λυθεί η σχέση εργασίας. Ο εργαζόμενος, θα αμείβεται κανονικά, μέχρι την καταγγελία της σύμβασής του, όπως προβλέπεται, ακόμα και αν δεν βρίσκεται στο εργασιακό χώρο.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

Με τις ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι σήμερα, η απόλυση του εργαζόμενου από τον εργοδότη, γίνεται μετά από προειδοποίηση. Εάν ο υπάλληλος εργάζεται στον ίδιο εργοδότη μέχρι δύο έτη, τότε θα πρέπει να προειδοποιηθεί για την απόλυση ένα μήνα νωρίτερα. Εάν ο εργαζόμενος δουλεύει στον ίδιο εργοδότη τα τελευταία πέντε χρόνια, θα ενημερωθεί για την απόλυση δύο μήνες νωρίτερα. Τρεις μήνες νωρίτερα θα ενημερωθεί, το άτομο που εργάζεται στην ίδια επιχείρηση δέκα χρόνια, ενώ εάν εργάζεται για μεγαλύτερο διάστημα θα προειδοποιηθεί τέσσερις μήνες πριν να απολυθεί.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Με το νέο συνδικαλιστικό νόμο, το συνδικαλιστικό κίνημα θα μετασχηματισθεί ψηφιακά. Οι εργαζόμενοι, οι εργοδότες και οι φορείς υποχρεούνται να καταγράφονται ηλεκτρονικά, ώστε να υπογράφουν τις συλλογικές συμβάσεις. Επίσης, θα δημιουργηθεί μέσω της “ΕΡΓΑΝΗ“, Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Φορέων για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Επιπλέον, θα μειωθεί ο αριθμός των προστατευόμενων μελών των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Επιπρόσθετα, οι συγκεντρώσεις και οι απεργίες, με τον νέο νόμο, θα γίνονται μετά από συμφωνία σε καθορισμένο χρόνο και χώρο. Οι απεργίες θα τελούνται μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία σε ιστότοπο που θα είναι προσβάσιμο σε όλους τους εργαζόμενους. Το κόστος για την δημιουργία του θα καλύπτεται από τον εργοδότη. Επίσης, θα απαγορεύονται οι αφίσες για τις απεργίες μέσα στις επιχειρήσεις και θα αναρτώνται μόνο στο ιστότοπο. Ακόμη, κατά την διάρκεια της απεργίας θα υπάρχει προσωπικό ασφαλείας και θα απαγορεύεται οποιαδήποτε άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής βίας, στα άτομα που δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση, η απεργία θα κηρύσσεται παράνομη και θα αποζημιώνεται ο εργοδότης.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΩΡΑΡΙΟ

Ακόμη, με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο θα δημιουργηθεί το “ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ” και θα θεσπιστεί η ψηφιακή κάρτα εργασίας για να παρακολουθείται διαδικτυακά το πραγματικό ωράριο των εργαζομένων. Με την καθιέρωση του ψηφιακού ωραρίου, ο έλεγχος του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας θα γίνεται αυτοματοποιημένα καθώς θα ελέγχονται ηλεκτρονικά οι ώρες απασχόλησης των εργαζομένων. Επίσης, η τηλεργασία θα συμπεριληφθεί στις νέες εργασιακές ρυθμίσεις. Κατά την πρόσληψη, γίνεται συμφωνία για τηλεργασία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Επιπλέον, με το νέο νομοσχέδιο θα αυξηθούν στον κλάδο της βιομηχανίας οι επιτρεπόμενες υπερωρίες. Μέχρι σήμερα, το ανώτατο όριο των υπερωριών για τους εργαζόμενους σε βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις είναι οι 48 ώρες κάθε εξάμηνο, ενώ για τους υπόλοιπους εργασιακούς τομείς το ανώτατο όριο είναι οι 120 ώρες ετησίως. Πιθανότατα το νέο ανώτατο όριο των υπερωριών στην βιομηχανία, θα είναι 120 ώρες για κάθε έτος. Θα υπάρξει, ακόμη, προσαύξηση 40% για κάθε νόμιμη υπερωρία μέχρι τη συμπλήρωση των πλαφόν και 60% για απασχόληση που δεν προβλέπεται από τα πλαφόν.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΡΓΙΩΝ

Ακόμη, ενδέχεται η προσαρμογή του ημερησίου ωραρίου ανάλογα με τις ανάγκες του εργαζομένου και του εργοδότη. Λόγου χάρη το ωράριο 10:00-18:00 θα μπορούσε να γίνει 12:00-21:00, εάν πρωτίστως συμφωνήσει ο εργοδότης με τον εργαζόμενο. Εάν ωστόσο δεν συμφωνήσουν από κοινού, δεν θα υπάρξει η απόλυση του εργαζομένου. Με τις νέες ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, θα θεσμοθετηθούν ως υποχρεωτικές αργίες η 1η Ιανουαρίου και η 28η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση. Υπενθυμίζεται, πως οι μισθωτοί που εργάζονται στις υποχρεωτικές αργίες, παίρνουν ένα επιπλέον ημερομίσθιο.

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο με τις παραπάνω αλλαγές, θα τεθεί τις επόμενες ημέρες σε διαβούλευση, στοχεύοντας να εκσυγχρονίσει το εργατικό δίκαιο, να διευκολύνει τους εργαζόμενους να διατηρήσουν μία ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και στην επαγγελματική ζωή και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση