Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ: Ποιοι θα ενισχυθούν | jobstoday.gr

Νέα προγράμματα ΕΣΠΑ: Ποιοι θα ενισχυθούν

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν νέα προγράμματα που θα επιδοτηθούν από τον ΕΣΠΑ. Στο πρώτο από αυτά, θα ενισχυθούν οικονομικά οι άνεργοι προκειμένου να ιδρύσουν νέες επιχειρήσεις στην περιφέρεια της Πελοποννήσου. Επίσης με ένα δεύτερο πρόγραμμα θα βοηθηθούν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Νότιο Αιγαίο. Στο κείμενο που ακολουθεί, θα γνωστοποιηθούν περισσότερες πληροφορίες για να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτά όσοι ενδιαφέρονται.

5.000.000€  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«Ενίσχυση της ίδρυσης επιχειρήσεων στην περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους» ονομάζεται το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Ε.Υ.Δ.Ε.Π της περιφέρειας Πελοποννήσου και στοχεύει στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας στην συγκεκριμένη περιοχή. Το συνολικό κόστος αυτού του προγράμματος είναι 5.000.000€.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

Ωφελούμενοι αυτού του προγράμματος είναι οι άνεργοι που θέλουν να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση στην Πελοπόννησο. Εκτός από το ενεργό δελτίο ανεργίας, είναι απαραίτητο να τηρούν και άλλες προϋποθέσεις όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτή την δράση. Συνεπώς για να μπορέσετε να κάνετε την αίτηση πρέπει να:

 • είστε από 18 μέχρι 65 χρόνων,
 • είστε Έλληνες πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενής που δικαιούστε να διαμένετε και να εργάζεστε στην χώρα ή πολίτης τρίτων χωρών με άδεια διαμονής,
 • κάνετε έναρξη δραστηριότητας σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που έχουν επιλεχθεί, στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) έως και δύο μήνες από την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πρόταση σας,
 • δημιουργήσετε την επιχείρηση σε επαγγελματικό χώρο που δεν χρησιμοποιείται παράλληλα ως σπίτι,
 • να δηλώσετε ως έδρα της επιχείρησης την Περιφέρεια Πελοποννήσου και να λειτουργήσει εντός της.
 • Να μη εργάζεστε ως μισθωτός από την μέρα έναρξης της επιχείρησης και
 • να μη είστε συνταξιούχος.
 ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έχετε την δυνατότητα να υποβάλετε επενδυτική πρόταση μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 στις 15:00 το μεσημέρι. Όσα άτομα επιλεχθούν, θα ενισχυθούν με το ποσό ύψους 14.800€ κατανεμημένο σε τρεις δόσεις. Η πρώτη δόση ύψους 4000€ θα δοθεί μόλις εκδοθεί η απόφαση ένταξης της επιχειρηματικής πρότασης, η δεύτερη ύψους 5.400€ μόλις ολοκληρωθούν οι πρώτοι έξι μήνες από την μέρα που ξεκίνησε την λειτουργία της η επιχείρηση και η τρίτη (5.400€) μόλις ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στο Νότιο Αιγαίο θα ενισχυθούν οικονομικά οι δράσεις που σχετίζονται με την αγροδιατροφή, τον τουρισμό της εμπειρίας, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας ΤΠΕ, και τις τεχνολογίες και εφαρμογές για το περιβάλλον. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Ελληνικό Δημόσιο και το συνολικό κόστος του είναι 4.000.000€.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τρεις είναι οι σκοποί του συγκεκριμένου προγράμματος:

 • να δημιουργηθούν νέες δυναμικές μικρές ή πολύ μικρές επιχειρηματικές μονάδες,
 • να αναπροσανατολιστούν οι τοπικές επιχειρήσεις σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη διαφόρων επιχειρηματικών συνεργασιών και διεθνώς και
 • να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ

Δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα έχουν:

 • οι ιδιοκτήτες νέων υφιστάμενων επιχειρήσεων που:
 • είναι μικρού ή πολύ μικρού μεγέθους,
 • δεν έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο,
 • δεν λειτουργούν πάνω από πέντε χρόνια την στιγμή που θα τους χορηγηθεί η οικονομική ενίσχυση,
 • δεν έχει συσταθεί η επιχείρησή τους μέσω συγχώνευσης και
 • δεν έχει συσταθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2018,
 • οι ιδιοκτήτες υφιστάμενων επιχειρήσεων και
 • οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων υπό σύσταση.
 ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτό το πρόγραμμα, μπορείτε να υποβάλλετε ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης εδώ μέχρι και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 στις 15:00 το μεσημέρι. Έχετε την δυνατότητα να μάθετε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Τέλος, οι αυτοαπασχολούμενοι λογιστές- φοροτεχνικοί, θα στηριχθούν οικονομικά για να αποκτήσουν αναγκαίο εξοπλισμό, να αναβαθμιστούν ψηφιακά και να ανταποκριθούν καλύτερα στις καινούριες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Ο προϋπολογισμός αυτής της δράσης ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ και η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Μαΐου 2022.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση