Εστίαση: Ποιες επιχειρήσεις θα λάβουν έως 100.00€ | jobstoday.gr

Εστίαση: Ποιες επιχειρήσεις θα λάβουν έως 100.00€

Με μία νέα δράση ύψους 330 εκατομμυρίων ευρώ, θα βοηθηθούν οικονομικά οι επιχειρήσεις εστίασης, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Στόχος της δράσης είναι να αγοραστούν οι πρώτες ύλες για τους πρώτους μήνες επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων.

34.000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΟΥΝ

Η δράση θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027, μέσα του προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία” και θα ωφεληθούν, όπως υπολογίζεται 34.000 επιχειρήσεις εστίασης. Για πρώτη φορά θα συμπεριληφθούν και οι επιχειρήσεις franchise, εφόσον τηρούν κάποια κριτήρια του ΕΣΠΑ.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Πιο αναλυτικά, σε αυτή τη δράση εντάσσονται:

 • οι επιχειρήσεις εστίασης με μειωμένο κατά 30% ή και περισσότερο ετήσιο τζίρο του 2020 συγκριτικά με το 2019. Η μείωση του τζίρου για τις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μέσα στο 2019, θα υπολογιστεί με βάση τις ημέρες που λειτούργησαν.
 • οι επιχειρήσεις που υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.,
 • οι επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης που συστάθηκαν μέσα στο 2020.
ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Το ανώτατο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που θα δοθεί είναι τα 100.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων αυτού του κλάδου, χρειάζεται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΠΣΚΕ (πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων) εδώ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2021.

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΠΙΣΩ ΤΟ ΠΟΣΟ

Η επιχορήγηση του ποσού θα καταβληθεί στους δικαιούχους αμέσως μετά την έγκριση της αίτησης. Επιβάλλεται οι επιχειρήσεις να αναλώσουν το ποσό που θα λάβουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Εάν δεν αναλωθεί το επιχορηγούμενο ποσό μέχρι το τέλος της χρονιάς, θα ζητηθεί να επιστραφεί. Επιπλέον, θα ζητηθεί πίσω το ποσό εάν:

 • στο έντυπο των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ του 2021 διαπιστωθεί πως το ποσό της οικονομικής βοήθειας υπερέβη το 70% του αθροίσματος των ποσών για “αγορές και δαπάνες στο εσωτερικό της χώρας” (με κωδικό 361), “λοιπές εισαγωγές εκτός επενδυτικών αγαθών” (με κωδικό 363) και “ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών” (με κωδικό 364) και
 • αν το άθροισμα του ποσού της ενίσχυσης που έλαβε η επιχείρηση υπερβαίνει το 100% του αθροίσματος των ποσών στο σύνολο φορολογητέων εισροών των δηλώσεων ΦΠΑ του 2021.
“ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 7”

Επιπλέον, μέχρι την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για να ενταχθούν στην “Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7“. Αυτή θα κοστίσει συνολικά πάνω από 1 δις ευρώ και δύναται να συμμετάσχουν:

 • οι Δ.Ε.Υ.Α. , οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους τομείς με ΚΑΔ 93.29.19.07 (“υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου”) και με ΚΑΔ 96.04.10.04 (“υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών”)
 • οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικές που λειτουργούν νόμιμα και έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα ανεξαρτήτως ΚΑΔ.
ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Δεν έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην “Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7“:

 • οι επιχειρήσεις που είχαν πάνω από 1000 εργαζόμενους την 1η Μαρτίου 2021,
 • οι αδρανείς επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2020 και ύστερα,
 • τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ)
 • οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν και δεν εκδίδουν λογιστικά αρχεία και
 • οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν εργασίες μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021. Για να λάβουν οι δικαιούχοι την ενίσχυση, πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην ψηφιακή ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της ΑΑΔΕ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΓΕΦΥΡΑ 2”

Ακόμη, από την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα “Γέφυρα 2”. Η “Γέφυρα 2” θα βοηθήσει όσες επιχειρήσεις αδυνατούν να πληρώσουν τις οφειλές και τα δάνεια τους. Όσοι επιλεγούν  θα επιδοτηθούν με μηνιαία δόση επιχειρηματικών δανείων για διάστημα οκτώ μηνών. Η επιδότηση θα είναι για το κεφάλαιο μα και για τους τόκους του δανείου. Επίσης, θα επιβραβευθούν οι συνεπείς δανειολήπτες, με υψηλά ποσοστά επιδότησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα της “Γέφυρας 2” είναι τα ακόλουθα: Για ατομική επιχείρηση που δεν απασχολεί εργαζομένους:

 • να ανήκει σε πληγέντες ΚΑΔ και να παρουσίασε μείωση εσόδων πάνω από 20% κατά το έτος 2020 σε σύγκριση με το 2019,
 • να διαθέτει οικογενειακό εισόδημα μέχρι 57.000 €,
 • να έχει ακίνητη περιουσία έως 600.000€,
 • να διαθέτει καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέχρι 40.000 €.
Για επιχείρηση που απασχολεί μέχρι 9 εργαζομένους:
 • ο ετήσιος κύκλος εργασιών να μη ξεπερνά τα 2 εκατ. ευρώ,
 • η ακίνητη περιουσία να μη ξεπερνά τα 2,5 εκατ. ευρώ,
 • οι καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μη ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ,
 • να έχει μετοχές, ομόλογα μέχρι 150.000 ευρώ.
Για επιχείρηση που απασχολεί από 10 μέχρι 49 εργαζομένους:
 • ο ετήσιος κύκλος εργασιών να φτάνει μέχρι τα 10 εκατ. ευρώ,
 • η ακίνητη περιουσία να κοστίζει μέχρι 10 εκατ. ευρώ,
 • οι καταθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μη ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ
 • οι μετοχές και τα ομόλογα να μη ξεπερνούν τις 750.000 €.
Για επιχείρηση που έχει από 50 μέχρι 249 εργαζόμενους:
 • ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ,
 • η ακίνητη περιουσία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 εκατ. ευρώ,
 • να έχει καταθέσεις στο εξωτερικό και στην Ελλάδα μέχρι 25 εκατ. ευρώ και
 • οι μετοχές και τα ομόλογα να μη ξεπερνούν τα 3,75 εκατ. ευρώ. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εδώ μέχρι την Κυριακή 9 Μαΐου 2021.

Τέλος, οι επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές τον Απρίλιο θα λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού από 1.000 έως 4.000€. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα το πρόσθετο αυτό μέτρο, αναμένεται πως θα κοστίσει 130 εκατ. ευρώ και τα χρήματα στους δικαιούχους θα καταβληθούν τον Μάιο.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση