ΕΣΠΑ: Νέες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων | jobstoday.gr

ΕΣΠΑ: Νέες δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων

Ανακοινώθηκαν νέες δράσεις που θα βοηθήσουν οικονομικά πολλές επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του Covid-19. Η πρώτη δράση έχει τίτλο «Παροχή ρευστότητας σε επιχειρήσεις στην Δυτική Ελλάδα» και θα ενισχύσει με μη επιστρεπτέο οικονομικό επίδομα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Δυτική Ελλάδα.

20.000.000€ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το συνολικό κόστος αυτής της δράσης είναι 20.000.000€ και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» του ΕΣΠΑ. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ωφελούμενοι αυτής της ενίσχυσης θα χωριστούν σε δύο ομάδες. Ο συνολικός προϋπολογισμός θα δοθεί κατά 15% στους δικαιούχους της Α’ κατηγορίας και κατά 85% στους δικαιούχους της Β’ κατηγορίας.

Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πιο αναλυτικά στην Α’ κατηγορία επιχειρήσεων ανήκουν οι ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων που έχουν έδρα στην Δυτική Ελλάδα και είναι μέλη στο ανάλογο επιστημονικό επιμελητήριο ή στο σύλλογο Δημοσίου Δικαίου του επαγγέλματος τους. Η Β’ κατηγορία επιχειρήσεων χωρίζεται σε:

 • Β1: για τις επιχειρήσεις που έχουν συνολικά έξοδα για το 2019 περισσότερα ή ίσα των 5000€ και λιγότερα από 15.000€
 • Β2: Σε αυτή την υποκατηγορία βρίσκονται οι επιχειρήσεις που είχαν συνολικά έξοδα περισσότερα ή ίσα των 15.000€ και λιγότερα των 50.000€ για το έτος 2019,
 • Β3: για επιχειρήσεις που το 2019 ξόδεψαν περισσότερα από 50.000€ ή ακριβώς αυτό το ποσό.
 ΤΙ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όσοι  επιλεχθούν από την δράση, θα χρηματοδοτηθούν με το Κεφάλαιο Κίνησης ως εξής:

 • Οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία Α΄ θα λάβουν 500€
 • 1000€ θα αποκτήσουν όσες επιχειρήσεις βρίσκονται στην υποκατηγορία Β1,
 • 3000€ για τις επιχειρήσεις της υποκατηγορίας Β2 και
 • Οι επιχειρήσεις της Β3 υποκατηγορίας θα λάβουν το ποσό των 5000€.
ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την υποβολή πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να εισέλθουν εδώ από την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021 στις 13:00 το μεσημέρι και να κλικάρουν στην επιλογή «εγγραφή νέου χρήστη» εφόσον είναι η πρώτη τους φορά που εισέρχονται στην συγκεκριμένη πλατφόρμα. Η τελευταία ημέρα υποβολής προτάσεων έχει οριστεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου στις 15:00 το μεσημέρι.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Επιπλέον, οικονομική ενίσχυση θα λάβουν και οι επιχειρήσεις του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, εάν ενταχθούν στην δράση του ΕΣΠΑ που ανακοινώθηκε πρόσφατα και τιτλοφορείται ως «Μέτρα για την δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19». Ο προϋπολογισμός αυτής της δράσης είναι 25 εκατομμύρια ευρώ.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

 • Είναι αναγκαίο, οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων να βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια,
 • η έναρξη εργασιών να έχει γίνει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019,
 • διαθέτουν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2015 από την 1/1/2019 μέχρι την στιγμή που θα υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης,
 • να έχουν μονάδες παραγωγής υδατοκαλλιέργειας όπου εκτρέφουν μεσογειακά ψάρια ή είδη γλυκού νερού ή καλλιεργούν όστρακα. Επίσης, η εκμετάλλευση θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον δικαιούχο μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση χρηματοδότησης για όλες τις μονάδες παραγωγής τους,
 • δεν έχουν υποβάλλει άλλη αίτηση ένταξης για να λάβουν χρηματοδότηση από άλλο πρόγραμμα.
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ Κ.ΑΛ.Ο ΣΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων μέχρι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021. Για να καταβληθεί το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους, χρειάζεται εκείνοι να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης. Επίσης, θα στηριχθούν οικονομικά υφιστάμενοι και υπό σύσταση φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) στην Δυτική Ελλάδα με νέα δράση του ΕΣΠΑ.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η συλλογική κοινωνική επιχειρηματικότητα και η απασχόληση με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, να μειωθεί η ανεργία ευάλωτων ομάδων κυρίως και να βελτιωθούν τα οικονομικά αποτελέσματα της δραστηριότητας των Κ.ΑΛ.Ο. Ακόμη, με αυτή τη δράση θα ενισχυθεί η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το συνολικό κόστος της δράσης είναι 2.000.000€ και θα κατανεμηθεί κατά 50% στις υπό σύσταση φορείς και κατά 50% στις υφιστάμενες φορείς. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν πρόταση εδώ έως την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 στις 15:00 το μεσημέρι.

Ολοκληρώνοντας, ξεκίνησε ο Β΄ κύκλος της δράσης του ΕΠΑνΕΚ  «E-λιανικό» για την επιχορήγηση επιχειρήσεων του λιανεμπορίου με στόχο την ανάπτυξη και την διαχείριση e-shop. Το κόστος του προϋπολογισμού θα φτάσει τα 8.000.000 € και η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 29η Σεπτεμβρίου 2021.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση