Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 8.933 ανέργους! | jobstoday.gr

Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για 8.933 ανέργους!

Τον Οκτώβριο του 2018 είδαμε να υλοποιείται το τελευταίο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ. Τον Φεβρουάριο όμως έρχεται ακόμη μία προκήρυξη 8.933 θέσεων για να ξεκινήσει το 2019 με την μείωση της ανεργίας!

Για την ακρίβεια, η διοικήτρια του ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη δήλωσε ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη θα εκδοθεί το αργότερο εντός του Φεβρουαρίου του 2019. Οι συμβάσεις αυτές θα αφορούν οκτάμηνες προσλήψεις στον ΟΤΑ και θα επιλεγούν 8.933 εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε τομείς δήμων ,περιφερειών αλλά και σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Για την πλήρωση των θέσεων θα ληφθούν υπόψιν διάφορα κοινωνικά κριτήρια, όπως και σε κάθε πρόγραμμα άλλωστε, ανάμεσα στα οποία θα είναι ο χρόνος ανεργίας του υποψηφίου, η οικογενειακή κατάσταση του, η εντοπιότητα και φυσικά το εισόδημα.

Με τις θέσεις απασχόλησης στον ΟΤΑ, η Κυβέρνηση επιδιώκει να καλύψει μέρος των μακροχρόνιων ανέργων αλλά και άλλων ανέργων του ΟΑΕΔ με στόχο τη μείωση της ανεργίας, έστω και με προσωρινές θέσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών με τον κατώτατο μισθό και την άρτια  κατάρτιση των ανέργων και την επανένταξη στην αγορά εργασίας χιλιάδων ανέργων.

Οι ωφελούμενοι θα απασχοληθούν σε 51 Δήμους, 5 Περιφέρειες και κέντρα της Πρόνοιας στους κλάδους της καθαριότητας, του πράσινου, της υγεία, τις υπηρεσίες ασύλου κλπ και δικαίωμα συμμετοχής στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας θα έχουν οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν στις ακόλουθες κοινωνικές κατηγορίες:

  • σε οικογένειες όπου δεν εργάζεται κανένα μέλος.
  • άνεργοι που αποτελούν μέλη μονογονεϊκών οικογενειών όπου επίσης δεν εργάζεται κανένας.
  • είναι μακροχρόνια άνεργοι
  • είναι άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ
  • ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ
  • είναι άνεργοι με ηλικία άνω των 29 ετών
  • είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος (ΚΕΑ)

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση