Εργατικό ατύχημα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε | jobstoday.gr

Εργατικό ατύχημα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Πολλές φορές, κατά την διάρκεια της εργασίας, είναι δυνατόν να προκληθούν ατυχήματα. Κάποια από αυτά, μπορούν να πλήξουν σοβαρά τη σωματική ακεραιότητα του εργαζομένου. Άλλα εργατικά ατυχήματα μπορούν να στερήσουν ακόμα και την ζωή του. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Εταιρεία, το 2017, τα εργατικά ατυχήματα, αυξήθηκαν κατά 4,5% από το 2016. Υπήρξαν συνολικά 4.954 εργατικά ατυχήματα, ενώ τα θανατηφόρα ατυχήματα ήταν σαράντα επτά.

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Στην Αττική, την ίδια χρονιά, υπήρξαν 1805 ατυχήματα. Στην Κεντρική Μακεδονία υπήρξαν 820 ατυχήματα, ενώ στην Κρήτη 480. Στο Βόρειο Αιγαίο και στα Ιόνια νησιά συνέβησαν τα λιγότερα εργατικά ατυχήματα. Τα 1238  ατυχήματα συνέβησαν σε άντρες εργαζόμενους και τα 567 σε γυναίκες. Τα δέκα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, προήλθαν από τον κλάδο της μεταφοράς και της αποθήκευσης,  τα εφτά από τον κλάδο της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου, ενώ τα έξι από τον κλάδο παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης αποβλήτων. Τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, συνέβησαν σε εργαζόμενους ηλικίας 40 έως 49 ετών.

ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Ένα συμβάν θεωρείται εργατικό ατύχημα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 551/1915 όταν:

 • γίνεται βίαια. Όταν, δηλαδή, υπάρχει η αιφνίδια επίδραση ενός εξωτερικού παράγοντα που προκαλεί αυτό το γεγονός. Μία ασθένεια που προήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας, θεωρείται εργατικό ατύχημα. Όμως, μία προϋπάρχουσα ασθένεια που επιδεινώθηκε κατά την εκτέλεση της εργασίας σε κανονικές συνθήκες, δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα.
 • Το βίαιο συμβάν δεν οφείλεται σε πρόθεση του εργαζομένου,
 • συμβαίνει κατά την διάρκεια της εργασίας ή με αφορμή αυτή και
 • το συμβάν προκαλεί ανικανότητα στον εργαζόμενο να εργαστεί περισσότερο από τρεις μέρες.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να προστατεύουν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων τους. Έτσι, ο κάθε εργοδότης θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν κατά την διάρκεια μιας εργασίας. Επίσης, θα πρέπει να έχει προμηθευτεί το απαραίτητο υλικό προστασίας που θα χρησιμοποιηθεί.

ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Ακόμα, είναι απαραίτητη μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων που ενέχουν σε κάθε εργασία. Αυτή η εκτίμηση γίνεται από τον τεχνικό ασφαλείας και από τον γιατρό εργασίας. Ο τεχνικός ασφαλείας υποχρεούται να υπάρχει σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν έστω και ένα άτομο. Ο γιατρός εργασίας πρέπει πάντα να υπάρχει σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερα από πενήντα άτομα.

ΕΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Ο εργοδότης, θα πρέπει να έχει ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, σύμφωνα με το Π.Δ. 17/1996. Σε αυτό, αναγράφονται τα αίτια και η περιγραφή  του ατυχήματος και το παραδίνει κάθε φορά στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, καταχωρούνται τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων συμβάντων.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Επιπλέον, ο εργοδότης θα πρέπει:

 • να ενημερώνει τους εργαζομένους για τους κινδύνους που υπάρχουν στο εργασιακό χώρο
 • να είναι υπεύθυνος για την σωστή συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων της επιχείρησης,
 • να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της τεχνολογίας,
 • να παρέχει τις κατάλληλες οδηγίες στους εργαζόμενους,
 • να καταπολεμά τους κινδύνους. Εάν ο εργοδότης δεν τηρεί την νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων, του επιβάλλονται πολύ βαριές διοικητικές κυρώσεις.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Από την άλλη, ο εργαζόμενος οφείλει να:

 • εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας,
 • φροντίζει για την δική του ασφάλεια,
 • φροντίζει για την ασφάλεια των συναδέρφων του που επηρεάζονται από την εργασία του,
 • ενημερώνει τον εργοδότη ή τον τεχνικό ασφαλείας όταν παρατηρεί κάτι που προκαλεί κίνδυνο για την ασφάλεια,
 • παρακολουθεί σεμινάρια για την προστασία από τους κινδύνους της εργασίας.
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, ο εργοδότης, πρέπει να το αναγγείλει στις αστυνομικές αρχές αμέσως. Έπειτα στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας μέσα σε 48 ώρες και στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) μέσα σε πέντε ημέρες. Σε περίπτωση θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού του εργαζόμενου, οφείλει να διατηρήσει τα στοιχεία, για την εξακρίβωση των αιτιών του ατυχήματος.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Οι εργαζόμενοι που παθαίνουν κάποιο εργατικό ατύχημα, λόγω παράβασης των όρων υγιεινής και ασφάλειας, δικαιούνται αποζημίωση για ηθική βλάβη. Εάν επέλθει θάνατος, τότε η αποζημίωση δίνεται στα μέλη της οικογένειας, για ψυχική οδύνη. Το δικαστήριο ρυθμίζει το ποσό της αποζημίωσης και εξαρτάται από το βαθμό της βλάβης.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΚΑ

Κατά το διάστημα της ανικανότητας να εργαστεί, ο εργαζόμενος δικαιούται επίδομα ασθενείας από το ΕΦΚΑ και το υπόλοιπο του μισθού του από τον εργοδότη. Επίσης, ο εργαζόμενος δικαιούται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιδότηση του ΕΦΚΑ, ξεκινά από την πρώτη ημέρα που αναγγέλεται το ατύχημα.

Οι συνέπειες ενός εργατικού ατυχήματος είναι πολύ σημαντικές. Συνεπώς, για να αποφευχθούν αυτές οι αρνητικές συνέπειες, θα πρέπει να αυξηθούν τα μέτρα πρόληψης των κινδύνων στον εργασιακό χώρο.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση