Νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα

Αυτή την περίοδο, αναζητούνται εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα της χώρας, για να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας. Στο κείμενο που ακολουθεί, θα διαβάσετε όλες τις νέες προσλήψεις που έχουν ανακοινωθεί. Εάν αναζητάτε εργασία, καταθέστε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Ο δήμος Χαλκηδόνος, ανακοίνωσε την πρόσληψη 19 ατόμων με δίμηνη σύμβαση εργασίας, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του δήμου. Συγκεκριμένα, θα προσλάβει άτομα των παρακάτω ειδικοτήτων:

 • 3 ΠΕ Διοικητικού,
 • 2 ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • 2 ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού
 • 1 ΤΕ Διοικητικού
 • 1 ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών
 • 2 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού
 • 3 ΔΕ Διοικητικού
 • 1 ΔΕ Χειριστών γεωργικού ελκυστήρα
 • 4 ΥΕ Εργατών καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά, στο γραφείο προσωπικού του δήμου Χαλκηδόνος. Η διεύθυνση είναι: Εθνικής Αντίστασης 36 Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η αρμόδια για την παραλαβή είναι η κ. Σταυρούλα Δελιάκη. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη 3 Μαρτίου 2020. Ο ίδιος δήμος, επίσης, επιθυμεί να προσλάβει τρεις ειδικούς συμβούλους ΑΕΙ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, ορίστηκε η 3η Μαρτίου 2020. Εδώ και εδώ μπορείτε να διαβάσετε τις προκηρύξεις.
ΕΞΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

Έξι άτομα θα προσληφθούν από την Κοινωφελή Επιχείρηση του δήμου Καισαριανής με δίμηνη σύμβαση ΙΔΟΧ. Όσοι προσληφθούν θα καλύψουν έκτακτες ανάγκες της λειτουργίας των κυλικείων. Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να στείλουν αίτηση μέχρι και την Τρίτη 3 Μαρτίου στο γραφείο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Καισαριανής. Η διεύθυνση είναι: Φιλαδελφείας και Βρυούλων 125, 2ος όροφος.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Τα νοσοκομεία της χώρας, ανακοίνωσαν νέες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, έξι ΥΕ Φύλακες- Νυχτοφύλακες θα προσληφθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας για την Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου. Οι νέο-προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 31/12/2020. Μέχρι τις 3/3/2020 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις. Διαβάστε την προκήρυξη. Επίσης, το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, θέλει να προσλάβει 19 υπαλλήλους. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως τις 3/3/2020. Θα τα απευθύνουν στην διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας-Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. (Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, Τ.Κ.23100, υπόψη κ. Γεωργίου Κουμουτζή, τηλ. επικοινωνίας: 27310- 93125)

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Ακόμα, το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας, ανακοίνωσε την πρόσληψη έξι υπαλλήλων. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν τις αιτήσεις τους έως τις 3 Μαρτίου στην διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλ/νιας- Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, Διεύθυνση Διοικητικής Υπηρεσίας, οδός Ναυπάκτου, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι. Επίσης, θα πρέπει να τις απευθύνουν στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Χριστίνας Μαντζή ή κ. Βασιλικής Μαντέκα.

13 ΑΤΟΜΑ ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Στον δήμο Πύργου θα προσληφθούν 13 άτομα. Οι νέο-προσληφθέντες, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεπείγουσες και πρόσκαιρες ανάγκες των διευθύνσεων, μετά την κήρυξη του δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τις 20/5/2020. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν οι εξής ειδικότητες:

 • 1 Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων
 • 2 Μηχανικών
 • 1 Χειριστών μηχανημάτων έργων (JCB)
 • 1 Χειριστών μηχανημάτων έργων (GRADER)
 • 4 Διοικητικών
 • 4 Εργατών – Γενικών Καθηκόντων. Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει μέχρι τις 4/3/2020 να υποβάλουν αίτηση στην διεύθυνση: Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, Δήμος Πύργου, Τ.Κ. 27131, Πύργος Ηλείας. Η αρμόδια υπάλληλος είναι η Ζωή Ασημακοπούλου.
4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τέσσερα άτομα θα προσληφθούν στο δήμο Κομοτηνής με δίμηνη σύμβαση εργασίας. Οι νέο-προσληφθέντες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης δήμου Κομοτηνής”. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν αίτηση στην διεύθυνση: Γρηγ.Μαρασλή 1 (Πολυλειτουργικό) Τ.Κ.69133. Η υπάλληλος κ. Μαρία Μερέτη είναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 4/3/2020. Διαβάστε την προκήρυξη.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

Ο δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, θα ενισχυθεί άμεσα με 12 νέους εργαζόμενους για την υλοποίηση των προγραμμάτων Πολιτισμού περιόδου 2020-2021. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι και την Πέμπτη 5/3/2020. Διαβάστε περισσότερα στην προκήρυξη. Έξι ΔΕ υδραυλικοί και 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι θα προσληφθούν στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας, με οκτάμηνη σύμβαση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 5/3/2020. Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΑΙΔΑΡΙ

Επιπλέον, στον δήμο της Πάρου θα προσληφθούν τέσσερις υπάλληλοι. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, μέχρι τις 5/3/2020 είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), Δημαρχείο Πάρου, Τ.Κ. 84400,  Παροικία, υπόψιν κ. Νεκταρίας Βιώνη. Στο δήμο Χαϊδαρίου θα προσληφθούν εφτά άτομα και θα υπογράψουν πεντάμηνη σύμβαση εργασίας. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6/3/2020. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την προκήρυξη.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Κοργιαλένειο-Μπενάκειο θα προσλάβει 97 άτομα. Θα προσληφθούν 8 άτομα ειδικότητας ΔΕ προσωπικού ασφαλείας, 10 άτομα ΥΕ προσωπικού φύλαξης, 64 άτομα ΥΕ προσωπικού καθαριότητας. Επίσης, θα προσληφθούν 3 άτομα στην ειδικότητα ΔΕ Μαγείρων και 12 ΥΕ Προσωπικού Εστίασης. Τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η 6/3/2020. Ενημερωθείτε περισσότερο εδώ και εδώ. Στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) θα υπάρξουν έξι προσλήψεις ατόμων. Οι νέο-προσληφθέντες θα ασχοληθούν με την καθαριότητα και θα υπογράψουν δωδεκάμηνη σύμβαση εργασίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 6/3/2020. Διαβάστε την προκήρυξη.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Η περιφέρεια ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοίνωσε έξι προσλήψεις κτηνιάτρων για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων για τα εξωτικά νοσήματα. Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Γραμματείας, Διοικητήριο, γραφ. 117, 1ος όροφος Τ.Κ. 69133 Κομοτηνή. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Άρτεμις Τσολάκη και ο κ. Δημήτριος Τσιναρίδης. Διαβάστε την προκήρυξη. Επίσης, στο δήμο Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια Ν. Αττικής, θα προσληφθούν δύο άτομα στο τομέα της καθαριότητας. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Ένας υπάλληλος γραφείου θα προσληφθεί άμεσα στο ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή των Ιωαννίνων. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020. Εδώ, διαβάστε περισσότερες πληροφορίες. Τέσσερις καθηγητές Φυσικής Αγωγής θα προσληφθούν στο δήμο Αμυνταίου, με ορισμένου χρόνου σύμβαση εργασίας και με ωριαία αποζημίωση. Όσοι ενδιαφέρονται, πρέπει να κάνουν αίτηση έως τις 9/3/2020 στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. του δήμου Αμυνταίου (4ος όροφος του δημαρχείου). Εδώ βρίσκεται η προκήρυξη.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Ο δήμος Καλαμαριάς θα προσλάβει εφτά άτομα με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο μηνών. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 9/3/2020. Η προκήρυξη, βρίσκεται εδώ. Επίσης, η ΔΕΥΑ Ναυπλίου θα ενισχυθεί με πέντε υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, θα προσληφθεί ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Υπαλλήλου Πληροφορικής, ένα άτομο ΤΕ Λογιστών και δύο ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6   και να την υποβάλλουν έως τις 9/3/2020. Η διεύθυνση είναι: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν) 25ης Μαρτίου 2 – Ναύπλιο Τ.Κ.21100 (υπόψη κ. Κωνσταντίνας Θανοπούλου).

Όσο αυξάνονται οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας στην χώρα μας, τόσο μειώνονται τα ποσοστά ανεργίας. Όλες οι παραπάνω προσλήψεις προσφέρουν ένα κύμα αισιοδοξίας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα.

Μαίρη Κάντα

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση