Επιχορήγηση δικηγόρων για ψηφιακή αναβάθμιση | jobstoday.gr

Επιχορήγηση δικηγόρων για ψηφιακή αναβάθμιση

Από την Τετάρτη 16 Ιουνίου στη μία το μεσημέρι ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης για νέα δράση του ΕΠΑΝΕΚ. Πρόκειται για μία επιδότηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που δυσκολεύτηκαν σε μεγάλο βαθμό από την πανδημία της νόσου Covid-19.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Πιο αναλυτικά, με αυτή την δράση θα ενισχυθούν οικονομικά οι δικηγόροι για να εκσυγχρονίσουν ψηφιακά τα γραφεία τους. Έτσι θα μπορούν πλέον με μεγάλη ευκολία να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιασκέψεων και σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Η δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από του Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους και το συνολικό κόστος θα είναι 20.000.0000 ευρώ.

 ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ

Από την συγκεκριμένη δράση μπορούν να ωφεληθούν όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι που:

 • έχουν εγγραφεί στον δικηγορικό σύλλογο,
 • λειτουργούν με νόμιμο τρόπο στην Ελλάδα,
 • έχουν κάνει έναρξη εργασίας στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2020. Δεν μπορούν να επιδοτηθούν όσοι έχουν κύριο κωδικό δραστηριότητας: 69.10.16, 69.10.17, 69.10.18, 69.10.18.01, 69.10.19, 69.10.19.01, 69.10.19.02, 69.10.19.03 και 69.10.19.04.
ΠΟΙΟΙ ΚΑΔ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Επιπλέον, για να λάβουν το ποσό της επιδότησης θα πρέπει οι δικαιούχοι να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας έναν από τους ακόλουθους:

 • 69.10 για νομικές δραστηριότητες,
 • 69.10.1 για υπηρεσίες δικηγόρου,
 • 69.10.11 υπηρεσίες για την παροχή νομικών συμβουλών και εκπροσώπησης στο ποινικό δίκαιο,
 • 69.10.12 υπηρεσίες για την παροχή νομικών συμβουλών που σχετίζονται με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
 • 69.10.13 υπηρεσίες για την παροχή νομικών συμβουλών που σχετίζονται με το εργατικό δίκαιο,
 • 69.10.14 υπηρεσίες για την παροχή νομικών συμβουλών που σχετίζονται με το αστικό δίκαιο,
 • 69.10.15 νομικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αλλά τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και
 • 69.10.15.01 για υπηρεσίες προετοιμασίας και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων.
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

 Δεν θα λάβουν όλοι οι ωφελούμενοι το ίδιο χρηματικό ποσό της επιχορήγησης. Το ποσό που θα λάβουν για την αναβάθμιση των δικηγορικών τους γραφείων θα εξαρτηθεί από τα έσοδα τους. Έτσι θα επιχορηγηθούν:

 • με 2000€ όσοι είχαν μηδενικά έσοδα ή έσοδα έως 20.000€ το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 έως 31/12/2019,
 • με 1500€ όσων το διάστημα 1/1/2019 – 31/12/2019 τα έσοδα κυμάνθηκαν από 20.000€ έως 40.000€,
 • με 1000€ όσων το ίδιο διάστημα τα έσοδα ήταν 40.000-60.000€ και
 • με 500€ όταν τα έσοδα των δικαιούχων ήταν πάνω από 60.000€. Οι δικηγόροι που ξεκίνησαν να εργάζονται μέσα στο 2020 έχουν την δυνατότητα να κάνουν αίτηση και να πάρουν μέχρι 500€ για επιχορήγηση.
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ

Με το ποσό της επιδότησης, οι ωφελούμενοι δικηγόροι μπορούν να εξοπλίσουν το γραφείο που έχουν με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, πολυμηχανήματα, όλα τα απαραίτητα δηλαδή εργαλεία για μία τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, τα κινητά τηλέφωνα, τα tablets, συνδέσεις για κινητή τηλεφωνία κ.α., δεν μπορούν να αποκτηθούν με το επιδοτούμενο ποσό. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά εδώ και ως τελευταία ημέρα υποβολής έχει οριστεί η 30η Ιουλίου 2021.

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Επιπρόσθετα, με νέο πρόγραμμα θα ενισχυθούν οικονομικά οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στον δήμο του Πειραιά που επλήγησαν κατά την διάρκεια της πανδημίας. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου στις τρεις το μεσημέρι. Γίνεται ηλεκτρονικά εδώ και το κόστος αυτής της δράσης 7.000.000€.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Το ποσό της επιδότησης που θα ληφθεί από αυτές, θα είναι ίσο με το 50% των εξόδων που είχαν το 2019. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του επιδοτούμενου ποσού είναι οι εξής:

 • οι επιχειρηματικές δραστηριότητες να είναι εντός του δήμου Πειραιά,
 • η έναρξη της επιχείρησης να έχει γίνει πριν την 1η Ιανουαρίου 2019,
 • το 2019 η επιχείρηση να απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους,
 • το άθροισμα των εξόδων για τις αγορές εμπορευμάτων χρήσης, πρώτων υλών, δαπανών παροχής υπηρεσιών, ενοικίων να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 3000€.

Τέλος, θα ενισχυθούν οικονομικά και οι τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας για να γίνει ομαλά η επανεκκίνηση της οικονομικής τους δραστηριότητας. Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης θα ξεκινήσει στις 16/6/2021 και θα διαρκέσει μέχρι τις 29/9/2021. Ο προϋπολογισμός αυτής της δράσης είναι συνολικά 350.000.000 €.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση