Εφορία: Χωριστές δηλώσεις εγγάμων έως τις 28/2 | jobstoday.gr

Εφορία: Χωριστές δηλώσεις εγγάμων έως τις 28/2

Περιθώριο 45 ημερών έχουν οι έγγαμοι να αποφασίσουν αν θα κάνουν χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην εφορία και να το γνωστοποιήσουν στην πλατφόρμα που άνοιξε την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου και θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 28/2/2022. Αυτή η δυνατότητα του φορολογικού χωρισμού που παρέχεται τα τελευταία χρόνια ισχύει για τα εισοδήματα που το παντρεμένο ζευγάρι απέκτησε το 2021.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΧΩΡΙΣΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ΑΑΔΕ, («Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»), οι σύζυγοι που επιθυμούν να δηλώσουν το εισόδημα τους χωριστά στην εφορία, είναι αναγκαίο να το γνωστοποιήσουν εδώ, χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης. Διαφορετικά, μπορούν να ενημερώσουν τον λογιστή τους ώστε να προβεί εκείνος σε αυτή την διαδικασία. Εάν αυτό δεν συμβεί μέχρι την στιγμή που θα κλείσει η πλατφόρμα, τότε οι έγγαμοι θα πραγματοποιήσουν κοινή φορολογική δήλωση για το 2021.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στις χωριστές φορολογικές δηλώσεις, σύμφωνα με την «Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων», για την κύρια κατοικία εάν είναι ιδιόκτητη ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του και αν είναι μισθωμένη το ποσοστό του ως μισθωτής. Εάν ένας από τους δύο συζύγους δεν έχει κανένα ποσοστό συνιδιοκτησίας, τότε θα συμπληρώσει «συνοίκηση με σύζυγο» στον πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης. Ο άλλος δεν θα συμπληρώσει τίποτα.

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ

Τα επιδόματα που χορηγούνται, δεν επηρεάζονται με την επιλογή των εγγάμων να υποβάλλουν χωριστές δηλώσεις. Επιπλέον, τουλάχιστον ο ένας από τους δύο εγγάμους είναι υποχρεωμένος κάθε χρόνο να γνωστοποιεί μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ την απόφαση του ζευγαριού για την υποβολή χωριστών δηλώσεων.

TI ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Και οι δύο σύζυγοι στις δηλώσεις τους δηλώνουν τα παιδιά που έχουν προέλθει από κοινό γάμο αλλά και τα αναγνωρισμένα παιδιά ως εξαρτώμενα μέλη. Εάν το παιδί είναι ανήλικο και λαμβάνει εισόδημα, αυτό προστίθεται στα εισοδήματα του γονιού που έχει το μεγαλύτερο εισόδημα και δηλώνεται μόνο από αυτόν.

ΠΟΤΕ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

Υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που η φορολογική δήλωση ενός ζευγαριού υποβάλλεται υποχρεωτικά χωριστά. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • Έχει τερματιστεί ο γάμος κατά την χρονική περίοδο που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει οι πρώην σύζυγοι να καταθέσουν στην εφορία ή το διαζευκτήριο ή την λύση συμφώνου συμβίωσης.
  • Το ζευγάρι βρίσκεται σε διάσταση: Το ένα από τα δύο άτομα πρέπει να δείξει στην εφορία αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης αγωγής διαζυγίου.
  • Ο ένας από τους δύο έγγαμους έχει πτωχεύσει ή βρίσκεται σε δικαστική συμπαράσταση.
  • Έχει πεθάνει ο ένας από τους δύο συζύγους.
 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η ύπαρξη χωριστών φορολογικών δηλώσεων για τους έγγαμους έχει πλεονεκτήματα μα και μειονεκτήματα. Γι αυτό το λόγο, είναι χρήσιμο να γνωρίζουν και τα δύο, οι σύζυγοι που σκέφτονται φέτος για πρώτη φορά να δηλώσουν ξεχωριστά τα εισοδήματά τους στην εφορία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ»

Τα πλεονεκτήματα του «φορολογικού διαζυγίου» είναι τα εξής:

  • Εάν ο ένας από τους δύο συζύγους έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο άλλος μπορεί να εκδώσει κανονικά την φορολογική του ενημερότητα χωρίς να μπλοκάρεται.
  • Η πληρωμή του φόρου εισοδήματος καθορίζεται ανεξάρτητα από τον κάθε σύζυγο.
  • Ο κάθε σύζυγος, με την χωριστή φορολογική δήλωση, διαχειρίζεται ελεύθερα όπως θέλει τα δικά του φορολογικά δεδομένα. Έτσι, μπορεί να κρατά μυστικά από το άλλο άτομο, τα εισοδήματα, τις καταθέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα μειονεκτήματα των χωριστών δηλώσεων γίνονται ορατά:

  • στα τεκμήρια: Με τον χωρισμό δήλωσης του εισοδήματος παύει να υπάρχει το οικογενειακό εισόδημα ως έννοια για να καλύψει τα επιμέρους τεκμήρια καθενός εκ των εγγάμων. Πλέον τα τεκμήρια θα βαραίνουν ατομικά τον κάθε έγγαμο. Δεν δύναται, ακόμη, να καλυφθούν τα τεκμήρια με την μεταφορά κεφαλαίου από τα εισοδήματα του άλλου συζύγου. Έτσι, αν δεν καλύπτονται τα τεκμήρια, ο σύζυγος θα πληρώνει φόρο.
  • Στις ηλεκτρονικές αποδείξεις: στις κοινές δηλώσεις, μπορεί ο ένας σύζυγος να μεταφέρει ένα ποσό στον άλλο εάν υπάρχει έλλειψη αποδείξεων και δεν θα επιβληθεί πρόστιμο. Εάν υπάρξουν όμως χωριστές φορολογικές δηλώσεις, δεν μπορεί να μεταφερθεί ποσό αποδείξεων μεταξύ των δύο συζύγων.

Ανακεφαλαιώνοντας, χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη προτού τα παντρεμένα ζευγάρια αποφασίσουν να χωρίσουν φορολογικά, ώστε να μη υποπέσουν σε ανεπιθύμητες παγίδες.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση