ΑΣΕΠ: Με γραπτές εξετάσεις οι προσλήψεις | jobstoday.gr

ΑΣΕΠ: Με γραπτές εξετάσεις οι προσλήψεις

Μεγάλες αλλαγές θα υπάρξουν, το επόμενο διάστημα, στην διαδικασία των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο, με νέο νομοσχέδιο του υπουργού Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου. Αλλαγές θα υπάρξουν και στην επιλογή των διοικήσεων. Η επιλογή των υπαλλήλων του δημοσίου θα εκσυγχρονιστεί και θα προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα, είκοσι έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου 2190/94.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ

Από τον συγκεκριμένο νόμο, θα συνεχιστεί η αντικειμενικότητα στον τρόπο επιλογής των υποψηφίων. Μα θα ενισχυθεί περισσότερο η ψηφιοποίηση των διαδικασιών για να διεκπεραιώνονται γρηγορότερα οι προσλήψεις και η αξιοκρατία στην επιλογή των προσληφθέντων. Ο υπουργός Εσωτερικών, όταν μίλησε για τις νέες αλλαγές στο τρόπο πρόσληψης του ΑΣΕΠ ανέφερε: “Είναι μία διαδικασία δίκαιη, αντικειμενική και αξιοκρατική”.

ΓΡΑΠΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, στις διαδικασίες ΑΣΕΠ θα καθιερωθεί μια υποχρεωτική, γραπτή γνωστική δοκιμασία που θα εξασφαλίσει την ύπαρξη των απαραίτητων γενικών και ειδικών γνώσεων των υποψηφίων. Για αυτές τις εξετάσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος δήλωσε: “Στο Δημόσιο θέλουμε εκείνους που είναι πιο άξιοι και μπορούν να αποδείξουν τις γνώσεις τους “.

ΜΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέχρι σήμερα, κάθε φορέας εξέδιδε διαφορετική προκήρυξη πρόσληψης στον ΑΣΕΠ. Αυτό όμως θα αλλάξει με το νέο νομοσχέδιο. Έτσι. θα υπάρχει μόνο μία ετήσια προκήρυξη κενών θέσεων εργασίας από όλους τους φορείς. Στο υπουργείο Εσωτερικών, κάθε Ιανουάριο οι φορείς θα ανακοινώνουν τις κενές θέσεις εργασίας που υπάρχουν.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Έπειτα, θα αναζητηθούν άτομα για να τις καλύψουν εσωτερικά, μέσω μετατάξεων και αποσπάσεων. Όσες θέσεις δεν καλυφθούν, το επόμενο διάστημα, το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει και θα ανακοινώσει δημόσια τις προσλήψεις. Αργότερα, οι υποψήφιοι που επιθυμούν την πρόσληψη, θα δίνουν εξετάσεις. Σε αυτή την γραπτή δοκιμασία, θα εξεταστούν για τις δεξιότητές τους και για την προσωπικότητα τους.

“ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι δοκιμασίες θα είναι κοινές για όλους τους υποψηφίους. Τα θέματα θα διαφοροποιούνται μόνο στα γνωστικά πεδία. Οι εξετάσεις θα έχουν “άρωμα Πανελληνίων” γιατί και στις δύο περιπτώσεις, θα υπάρχει η “Τράπεζα Θεμάτων“. Έτσι, οι ερωτήσεις στα γνωστικά πεδία, θα προκύπτουν μετά από κλήρωση από ένα σύνολο ερωτήσεων που θα βρίσκεται στην “Τράπεζα Θεμάτων”. Οι υποψήφιοι με την καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις, θα καλύπτουν τις κενές θέσεις εργασίας στο Δημόσιο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Για να διασφαλιστεί περισσότερο η αντικειμενικότητα, όλες οι διαδικασίες θα διεξάγονται ηλεκτρονικά. Επίσης, θα αναπτυχθεί η διαλειτουργικότητα ανάμεσα στο ΑΣΕΠ και στους εμπλεκόμενους στις επιμέρους διαδικασίες φορέων που παρέχουν στοιχεία. Έτσι, το ΑΣΕΠ θα μπορεί να παίρνει απευθείας από τις δημόσιες υπηρεσίες τους τίτλους σπουδών των υποψηφίων, χωρίς να χρειάζεται να τους προσκομίζουν εκείνοι.

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Ακόμα, θα μειωθεί ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών πρόσληψης των εργαζόμενων μέσω ΑΣΕΠ. Πλέον, δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος, το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ υποβολής αιτήματος του φορέα και της ανακοίνωσης των διοριστέων. Επίσης, θα αναπτυχθεί ένα επιστημονικό εργαλείο, ειδικά προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης για να εξακριβώνει τις δεξιότητες και τα στοιχεία προσωπικότητας των υποψηφίων δημοσίων υπαλλήλων.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

Σχετικά με τις διοικήσεις των νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, θα θεσπιστεί ένα σύγχρονο πλαίσιο επιλογής για να εξασφαλιστούν οι συνταγματικές αρχές της αξιοκρατίας και της ισότητας. Έτσι, θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής, όσοι δεν δύναται να διορισθούν ως δημόσιοι υπάλληλοι σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα. Έπειτα, η προεπιλογή των υποψηφίων, θα γίνεται από μία πενταμελή επιτροπή. Αυτή θα αναφέρει τους τρεις επικρατέστερους και η τελική επιλογή θα γίνεται με υπουργική απόφαση.

Οι αλλαγές στις προσλήψεις του ΑΣΕΠ είναι πολύ πιθανόν να εφαρμοστούν τους πρώτους μήνες του 2022. Μετά την εφαρμογή τους, θα κριθούν για το αν θα είναι αποτελεσματικές ή όχι.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση