Τηλεργασία ή freelancer, όσα πρέπει να γνωρίζετε | jobstoday.gr

Τηλεργασία ή freelancer, όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η τηλεργασία είναι ένας νέος τρόπος απασχόλησης, όπου δεν είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του εργαζομένου στον χώρο εργασίας. Η διάδοση αυτού του είδους απασχόλησης, οφείλεται κυρίως στην εξέλιξη της τεχνολογίας στον κλάδο της πληροφορικής.  Η εργασία από απόσταση έχει πλεονεκτήματα μα και μειονεκτήματα.

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ρίζες της τηλεργασίας ανιχνεύονται στις απαρχές της τεχνολογίας της δεκαετίας του 1970. Συγκεκριμένα εργαλεία όπως το λογισμικό ομάδων (groupware), τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (virtual private networks), οι κλήσεις τύπου διασκέψεων (conference calling) και βίντεο-διασκέψεων (videoconferencing) και η τεχνολογία φωνής πάνω από IP διευκολύνουν την εργασία από απόσταση. Για τις επιχειρήσεις, η τηλεργασία θεωρείται ως ένα μέσο για να εκσυγχρονίσουν την οργάνωση της εργασίας.  Για τους εργαζόμενους είναι ένα μέσο μεγαλύτερης αυτονομίας.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ελλάδα η τηλεργασία αναγνωρίστηκε ως ειδική μορφή απασχόλησης με το νόμο 2639/1998. Οι τηλεργαζόμενοι από το Δημόσιο και ΟΤΑ ασφαλίζονται σύμφωνα με την εγκύκλιο ΤΕΒΕ στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ. Το εργατικό πλαίσιο της τηλεργασίας καθορίστηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3846/2010.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου ο εργοδότης αναλαμβάνει να παρέχει στον μισθωτό τεχνική υποστήριξη για την παροχή της εργασίας του. Επίσης αναλαμβάνει να αποκαταστήσει τις δαπάνες επισκευής των συσκευών που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της εργασίας.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Αν η κανονική εργασία μετατραπεί σε τηλεργασία, τότε σε αυτή την συμφωνία  πρέπει να καθοριστεί μια περίοδος προσαρμογής τριών μηνών. Σε αυτή την περίοδο, εάν ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης θελήσει, μπορεί να σταματήσει την τηλεργασία. Εάν συμβεί αυτό, τότε ο μισθωτός θα επιστρέψει στην εργασία του σε αντίστοιχη θέση με αυτήν που κατείχε.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο εργοδότης υποχρεούται να παραδίδει γραπτώς στον εργαζόμενο, το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην εκτέλεση της εργασίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να αναφέρονται τα εξής:

 • η ιεραρχική σύνδεση με τους προϊσταμένους του στην επιχείρηση
 • τα λεπτομερή καθήκοντά του
 • τον τρόπο υπολογισμού της αμοιβής
 • τον τρόπο μέτρησης του χρόνου εργασίας
 • την αποκατάσταση του κόστους που προκαλείται από την παροχή της

Αν στη σύμβαση περιέχεται συμφωνία για τηλέ-ετοιμότητα ορίζονται τα χρονικά της όρια και οι προθεσμίες ανταπόκρισης του μισθωτού. Τα πλεονεκτήματα της εργασίας από απόσταση, είναι πολλά, τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΗΛΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

Αναλυτικότερα, τα πλεονεκτήματα για τον τηλεργαζόμενο είναι τα εξής:

 • Εξοικονομείται χρόνος και κόστος από τις μετακινήσεις.
 • Υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία σε προσωπικό επίπεδο. Η εργασία γίνεται σε ώρες που είναι αποδοτικότερες για τον καθένα.
 • Οργανώνεται καλύτερα ο προσωπικός χρόνος. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ εργασίας και οικογενειακής ζωής του τηλεργαζόμενου.
 • Ήρεμο εργασιακό περιβάλλον. Ο εργαζόμενος συγκεντρώνεται περισσότερο στην εργασία. Επίσης, δεν αισθάνεται συνεχώς τον έλεγχο της διοίκησης ενώ ελαττώνονται και οι προστριβές με τους συναδέλφους του.
 • Βελτίωση ευκαιριών εργασίας. Παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για εργασία καθώς δεν υπάρχει ο περιορισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων. Ένας εργαζόμενος θα συνεχίσει να εργάζεται σε μια εταιρεία ακόμα και αν αλλάξει τόπο διαμονής.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Τα πλεονεκτήματα της τηλεργασίας για τον εργοδότη είναι τα εξής:

 • Άνοδος της παραγωγικότητας των τηλεργαζόμενων.
 • Διακράτηση του προσωπικού. Μειώνονται τα έξοδα για την επιλογή και εκπαίδευση προσωπικού που θα αντικαθιστούσε έναν αποχωρήσαντα, λόγω αλλαγής τόπου διαμονής.
 • Μειωμένες απουσίες από την εργασία. Αν ο εργαζόμενος, δεν δουλέψει τις πρωινές ώρες, μπορεί να δουλέψει το απόγευμα, χωρίς να μείνει πίσω στη δουλειά του.
 • Επέκταση των ορίων για την εξεύρεση και την επιλογή προσωπικού. Η γεωγραφική κατανομή των υποψηφίων δεν αποτελεί εμπόδιο ή πρόκληση στη διαδικασία.
 • Μείωση μεταδιδόμενων ασθενειών.
 • Δεν επηρεάζεται η εργασία από εξωτερικές διαταραχές, όπως απεργίες, κακές καιρικές συνθήκες, φυσικές καταστροφές.
ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Η τηλεργασία όμως, έχει και αρνητικές επιπτώσεις, τόσο στον κοινωνικό όσο και στον ψυχολογικό τομέα. Το σημαντικότερο μειονέκτημα για τον εργαζόμενο είναι το ότι χάνεται η επικοινωνία με τους υπόλοιπους συναδέλφους του. Δεν υπάρχει η θετική αλληλεπίδραση, η υποστήριξη, η ανταλλαγή χρήσιμων πληροφοριών και το κλίμα “συντροφικότητας”.  Αυτό μπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ψυχολογία των εργαζομένων από απόσταση.

Άλλο μειονέκτημα είναι η δυσκολία στην αξιολόγηση και στην εξέλιξη. Οι τηλεργαζόμενοι αξιολογούνται μόνο από το αποτέλεσμα της εργασίας τους χωρίς να λαμβάνονται υπόψη άλλοι παράγοντες. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη των τηλεργαζομένων, είτε αφορά σε μια μισθολογική μεταβολή, είτε μετακίνηση σε μία καλύτερη θέση.

Επίσης, ο τηλεργαζόμενος δεν απολαμβάνει κοινωνικά – εργασιακά δικαιώματα, όπως είναι η γονική άδεια, άδεια διακοπών, άδεια λόγω ασθένειας, υπερωρίες κλπ.

Ο τηλεργαζόμενος, πολλές φορές δυσκολεύεται να διαχωρίσει την προσωπική και την επαγγελματική ζωή. Η έλλειψη συγκέντρωσης στο χώρο του, μπορεί να επηρεάσει την απόδοση και το αποτέλεσμα της εργασίας του.

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Τα μειονεκτήματα της τηλεργασίας για τον εργοδότη είναι τα εξής:

 • Κίνδυνος κακής χρήσης σημαντικών πληροφοριών και απώλειας δεδομένων
 • Μειωμένη επικοινωνία με συναδέλφους
 • Μειωμένη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Δυσκολία στην αξιολόγηση της απόδοσης του εργαζόμενου

Η τηλεργασία, αν και έχει αρκετές δυσκολίες, αποτελεί μία καινοτόμα μορφή απασχόλησης.  Γι αυτό το λόγο, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται αύξηση της εργασίας από το σπίτι.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση