όλες οι αλλαγές που έρχονται στην εργασία | jobstoday.gr

Όλες οι αλλαγές που έρχονται στην εργασία

Τους επόμενους μήνες αναμένεται να έρθουν ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας αλλά και στους όρους απασχόλησης των εργαζόμενων. Αυτές οι αλλαγές στον τομέα της εργασίας ψηφίστηκαν με νόμους το δεύτερο μισό του 2023. Εάν είσαι εργαζόμενος ή πρόκειται να εργαστείς σύντομα, είναι αναγκαίο να γνωρίζεις τι πρόκειται να αλλάξει προκειμένου να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος. Στις επόμενες γραμμές αυτού του κειμένου θα παρουσιαστούν όλες οι αλλαγές εκτενέστερα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας» θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως στις επιχειρήσεις των κλάδων του λιανεμπορίου και της βιομηχανίας από την 1η Ιουλίου 2024. Με την «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας» θα γίνεται γνωστή με αυτόματο τρόπο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ η έναρξη και η λήξη της εργασίας ενός εργαζομένου. Επίσης, οι ελεγκτές θα γνωρίζουν προτού επισκεφτούν για έλεγχο έναν εργασιακό χώρο ποιους εργαζομένους θα συναντήσουν εκεί.

Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζεται επισήμως η τήρηση του ωραρίου των εργαζομένων και μπορούν πια να αντιμετωπιστούν μη αποδεκτά φαινόμενα από τους εργοδότες των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, κατά διαστήματα, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα όπου ο εργοδότης δήλωνε στη ΕΡΓΑΝΗ 4ωρη απασχόληση του εργαζόμενου στη επιχείρηση, μα στην πραγματικότητα ο εργαζόμενος απασχολούνταν για 8 ώρες.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ

Για να εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα, ο εργοδότης δίνει στον εργαζόμενο ένα gr code για την σήμανση κάρτας και ταυτόχρονα λαμβάνει μία εφαρμογή καταγραφής χρόνου εργασίας η οποία είναι συνδεδεμένη με το κάθε τερματικό ωρομέτρησης. Έπειτα, «χτυπάει» την κάρτα του κάθε φορά που εισέρχεται και εξέρχεται από τον εργασιακό χώρο και αυτόματα αυτές οι ενδείξεις αποστέλλονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Η εφαρμογή καταγραφής του χρόνου, είναι αναγκαίο να επικοινωνεί διαδικτυακά με το λογιστήριο για να αποστέλλονται τα στοιχεία της κάρτας κάθε εργαζομένου προκειμένου να αμείβεται ανάλογα με την εργασία του.

Η ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΡΙΕΤΙΑΣ, ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

Άλλη μία μεγάλη αλλαγή στην εργασία είναι η επανεμφάνιση των «τριετιών». Πιο συγκεκριμένα, πλέον ο κατώτατος νομοθετημένος μισθός των εργατοτεχνιτών και των υπαλλήλων θα προσαυξάνεται με επίδομα προϋπηρεσίας. Για τους εργατοτεχνίτες η προσαύξηση θα είναι σε ποσοστό 5% για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 18 χρόνων και πάνω η προσαύξηση θα είναι συνολικά 30%. Για τους υπαλλήλους, για κάθε τρία χρόνια προϋπηρεσίας θα λαμβάνουν επίδομα αυξημένο κατά 10% ενώ για προϋπηρεσία 9 χρόνων και πάνω κατά 30% συνολικά.

Η ΕΞΑΗΜΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ

Από την Δευτέρα 1η Ιουλίου του 2024 θα εφαρμοστεί η εξαήμερη εργασία στις επιχειρήσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, στις τράπεζες καθώς και στις ΔΕΚΟ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 25 του νόμου 5053/2023. Για να επιτρέπεται η εξαήμερη απασχόληση των εργαζομένων εβδομαδιαίως θα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να προ-δηλώνεται υποχρεωτικά στην ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ η εξαήμερη εβδομαδιαία εργασία,
  • Να μη υπερβαίνονται σε καμία περίπτωση οι οκτώ ώρες εργασίας την ημέρα. Να απαγορεύεται, επίσης, η υπερωρία και η υπερεργασία.
  • Για την έκτη ημέρα εργασίας το ημερομίσθιο θα έχει προσαύξηση κατά 40%.

Τέλος, καθιερώνεται η 13ωρη ημερήσια εργασία προκειμένου ο εργαζόμενους να απασχολείται παράλληλα σε πολλούς εργοδότες. Βέβαια, δεν θα σταματήσει να ισχύει το όριο ημερήσιας ανάπαυσης των εργαζομένων που είναι οι έντεκα ώρες. Άλλη μια αλλαγή στο εργασιακό τομέα είναι πως μπορεί να καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας χωρίς ο εργαζόμενος να δικαιούται αποζημίωση απόλυσης όταν απασχολείται δοκιμαστικά για έξι μήνες.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση