Νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο | jobstoday.gr

Νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας νέων προσλήψεων εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι ανακοινώσεις για τις νέες θέσεις εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν αιτήσεις μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Βόλβης
 • Ο Δήμος Βόλβης ανακοινώνει πως θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα ατόμων. Συγκεκριμένα αναζητά:
 • 4 ΥΕ εργατών καθαριότητας/συνοδοί απορριματοφόρων 2 μήνες
 • 4 ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 3 μήνες
 • 3 ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 4 μήνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει: α) να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών β) να είναι υγιείς και κατάλληλοι για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν γ) να μη έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 169 του Ν. 3584/07.  Στην κατάταξη προηγούνται οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπεύθυνη δήλωση και φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Την αίτηση και τα δικαιολογητικά θα τα υποβάλουν στα γραφεία του Δήμου Βόλβης (Σταυρός Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57014) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 16 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00

Προσλήψεις στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Την πρόσληψη 14 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης ανακοινώνει η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Η σύμβαση εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έξι μηνών. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την Δευτέρα 16/9/2019. Για περισσότερες πληροφορίες: diavgeia.gov.gr

Νέες θέσεις εργασίας στο Ηράκλειο Αττικής

Την πρόσληψη 20 ατόμων ανακοινώνει ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Ηρακλείου Αττικής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/8/2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Η πρόσληψη γίνεται στα πλαίσια της υλοποίησης της δράσης “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” Περίοδος 2019-2020, συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

Ζητούνται: 16 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι, 1 ΔΕ Μάγειρας, 3 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18/9/2019.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102832500 (diavgeia.gov.gr)

45 άτομα θα προσληφθούν στο Αγρίνιο

Για την λειτουργία καλλιτεχνικών τμημάτων το έτος 2019-2020, θα προσληφθούν 45 άτομα καλλιτεχνικού προσωπικού από την Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Νέες προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, συνολικά 14 ατόμων ανακοινώνει ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι προσληφθέντες θα καλύψουν τις εποχικές ή παροδικές ανάγκες της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ), που εδρεύει στο νομό Αττικής και των τομέων αυτής στους νομούς Θεσσαλονίκης και Αχαΐας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέχρι και τις 19/9/2019 και να μάθουν περισσότερα εδώ 

Νέες θέσεις εργασίας στο “Σκυλίτσειο” Νοσοκομείο Χίου

Δεκαοκτώ άτομα θα προσληφθούν στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο” με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 24 μηνών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

 • 8ΔΕ Φύλακες
 • 4 ΔΕ Μάγειρες
 • 6 ΥΕ Τραπεζοκόμοι

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/9/2019-19/9/2019 (diavgeia.gov.gr)

Προσλήψεις στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Την πρόσληψη 104 ατόμων ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 12 μηνών, ανακοινώνει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν αιτήσεις μέχρι τις 20/9/2019. (diavgeia.gov.gr)

Προσλήψεις γυμναστών στη Καβάλα

Την πρόσληψη  25 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ μηνών, ανακοινώνει η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Καβάλας “ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑ”.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη και την αίτηση-έντυπο από την ιστοσελίδα της “ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑ” (http://www.kavalagreece.gr). Tα δικαιολογητικά θα υποβάλλουν στη διεύθυνση Αθλητισμού και Παιδείας της “ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑ” Πολιτιστικό Κέντρο “ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ” 7ης Μεραρχίας 1 μέχρι τις 20/9/20019 κατά τις ώρες 9:00-14:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2510-247350.

Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην Αγία Παρασκευή

Ο Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα καθηγητών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με ειδικότητες: Αντισφαίρισης, Ενόργανης Γυμναστικής, Ρυθμικής Γυμναστικής και Μαζικός Λαϊκός Αθλητισμός. Πρόκειται για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας οκτώ μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν μία απλή αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής Ν. Αττικής, Τέρμα Νότου,  ΤΚ. 15342, Αγία Παρασκευή, υπ΄όψιν κ. Παρασκευόπουλου Παρασκευά. Τηλ. Επικοινωνίας: 2106002223. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 20/9/2019

Προσλήψεις ατόμων στο ΤΑΠΑ του υπ. Πολιτισμού

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για 200 προσλήψεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) του υπουργείου Πολιτισμού, μέσω ΑΣΕΠ. Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε 28 περιοχές της χώρας και οι προσλήψεις θα έχουν διάρκεια 8 μηνών.  Σύμφωνα με την προκήρυξη, ευκαιρία στην αγορά εργασίας θα έχουν οι απόφοιτοι Λυκείου.

Βασικό κριτήριο επιλογής είναι η εντοπιότητα. Όσοι τη διαθέτουν προτάσσονται έναντι άλλων υποψηφίων, ακόμα και αν συγκεντρώνουν λιγότερα μόρια. Οι περιοχές είναι οι εξής: Θάσος, Κέρκυρα, Σαντορίνη, Μύκονος, Σέρρες, Επίδαυρος, Ρόδος, Δωδώνη, Δελφοί, Δωρίδα.

Οι φάκελοι με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή έως τις 23 Σεπτεμβρίου, στη  διεύθυνση: Πανεπιστημίου 57, ΤΚ 10564, Αθήνα (υπόψη κ. Μπάκνη).  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2103722500

Πρόσληψη ωρομίσθιων καθηγητών από την ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ

Για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2019-2020, η ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα προσλάβει ωρομίσθιους καθηγητές.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

 • Ένας Αρχιθαλαμηπόλος Ε.Ν, για το μάθημα “Επαγγελματικές Γνώσεις”
 • Ένας καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας, για το μάθημα “Αγγλικά”
 • Ένας καθηγητής Γαλλικής Φιλολογίας, για το μάθημα “Γαλλικά”
 • Ένας φιλόλογος, για το μάθημα “Γενικές Γνώσεις” (Ιστορία-Γεωγραφία)
 • Ένας Πλοίαρχος Α’ τάξης Ε.Ν, για το μάθημα “Ναυτικές Γνώσεις”
 • Ένας βιολόγος, για το μάθημα “Υγιεινή”.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών, εφόσον αιτιολογείται από τη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέχρι και την 26/9/2019 να υποβάλουν ή να αποστείλουν με “ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ” ή “EXPRESS” στη ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ (Φλέμιγκ 43, ΤΚ 182 33 Αγ. Ι. Ρέντης) την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προσλήψεις στην Ελληνική Αστυνομία Διδυμοτείχου

Το τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου ανακοινώνει την  πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της υπηρεσίας κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2019-2020.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14:30 προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ

Σύντομα θα υπάρξουν και άλλες νέες θέσεις εργασίας, ώστε να μειωθεί η ανεργία στην χώρα μας.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση