Άνεργοι: Επιδόματα και δικαιώματα | jobstoday.gr

Άνεργοι: Επιδόματα και δικαιώματα

Η ανεργία στη χώρα μας βρίσκεται στα ύψη, καθώς όλο και περισσότερα άτομα χάνουν καθημερινά τη δουλειά τους. Στους ανέργους δίνονται ορισμένες παροχές με την ενεργοποίηση της κάρτας του ΟΑΕΔ. Μα ελάχιστοι γνωρίζουν όλα τα προνόμια και τα επιδόματα που δικαιούνται.

Μοριοδότηση στις προκηρύξεις

Οι κάτοχοι της κάρτας ανεργίας έχουν μοριοδότηση στις προκηρύξεις μέσω ΑΣΕΠ και σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα. Μπορούν να συμμετάσχουν σε ενεργητικές πολιτικές, όπως είναι η κατάρτιση και η συμβουλευτική. Επίσης, δύναται να συμμετάσχουν σε προγράμματα κοινωνικής προστασίας, όπως είναι ο κοινωνικός τουρισμός.

Ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ

Ακόμα στους ανέργους παρέχεται προαιρετικά ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ΕΤΕΑ (επικουρική ασφάλιση) μέσω του ΕΛΕΚΠ-κλάδος ΛΑΕΚ και η ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο της ΔΕΗ. Αυτή η ένταξη παρέχει μειωμένες τιμές στη κατανάλωση του ρεύματος.

Δωρεάν μετακίνηση στα Μ.Μ.Μ.

Οι άνεργοι με την κάρτα του ΟΑΕΔ, έχουν μειώσεις ή απαλλαγές από την φορολογική αρχή. Επίσης εντάσσονται σε ευνοϊκές ρυθμίσεις που αφορούν σε δάνεια και οφειλές.  Μπορούν να συμμετάσχουν σε προσφορές επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και να μετακινούνται δωρεάν στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Δικαιούχοι του ΚΕΑ

Είναι ωφελούμενοι διαφόρων παροχών (π.χ. επίδομα πετρελαίου θέρμανσης) και δυνητικοί δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Με την χρήση της κάρτας, εισέρχονται ελεύθερα σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Επιπλέον υπάρχουν πιθανά οφέλη από παροχές δήμων, όπως είναι τα δημοτικά κολυμβητήρια και τα δημοτικά θέατρα.

Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι άνεργοι έχουν και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει πως οι άνεργοι δικαιούνται:

 • Ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση σε πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες δημόσιες δομές υγείας, μονάδες ψυχικής υγείας, δομές απεξάρτησης και πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
 • Το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων χωρίς καμία χρέωση.
 • Δωρεάν προγραμματισμένα χειρουργεία.
 • Δωρεάν οδοντιατρική περίθαλψη και δωρεάν παροχές μαιευτικής περίθαλψης και προγραμματισμού τοκετών από τα δημόσια νοσοκομεία.
 • Χορήγηση ιατρικών βοηθημάτων και αναλώσιμων υλικών.
Τι χρειάζεται για την κάρτα ανεργίας

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να βγει η κάρτα ανεργίας είναι τα εξής: α)το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, β) λογαριασμό ΔΕΚΟ, γ) δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και δ) επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

Επιδόματα ανεργίας

Για να βγει η κάρτα ανεργίας, θα πρέπει να κατατεθεί αίτηση στον ΟΑΕΔ εντός 60 ημερών από την ημέρα απόλυσης. Για να λάβει ο άνεργος το επίδομα ανεργίας, θα πρέπει να έχει  εργαστεί 160 ημέρες  πριν από την επιδότησή του.  Όμως το τελευταίο 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.

Εκτός από το βασικό επίδομα ανεργίας, υπάρχουν και άλλα λιγότερο γνωστά επιδόματα που δικαιούται τα άτομα που δεν έχουν εργασία. Αυτά είναι τα εξής:

 • Ειδικό εποχικό βοήθημα

Χορηγείται σε δικαιούχους 24 διαφορετικών επαγγελμάτων. Αυτά τα επαγγέλματα είναι του οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλέκτη, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης κλπ.

 • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης λόγω ανεργίας

Λαμβάνουν αυτό το βοήθημα, όσοι παραμένουν άνεργοι, ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας. Θα πρέπει να μη υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (οικοδόμοι, μουσικοί, τραγουδιστές κλπ).

 • Επίδομα επίσχεσης εργασίας ή λόγω διακοπής εργασιών της επιχείρησης

Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης και έχουν διακοπεί οι εργασίες της επιχείρησης.

 • Επίδομα Διαθεσιμότητας

Όταν οι μισθωτοί τίθονται σε διαθεσιμότητα, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει το 10% του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών. Αυτές οι παροχές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος.

 • Παροχή λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη

Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, ο ΟΑΕΔ πληρώνει τις αποδοχές τριών μηνών στον ασφαλισμένο.

 • Ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ

Λαμβάνουν το συγκεκριμένο επίδομα όσοι:

 • δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης
 • παραμένουν επί τρεις μήνες άνεργοι
 • έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας τουλάχιστον εξήντα ημέρες εργασίας.

Με αυτές τις ενέργειες, ο ΟΑΕΔ προσπαθεί να στηρίξει οικονομικά  τους άνεργους, μέχρι την στιγμή που θα βρουν νέα εργασία.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση