Κοινωνικό μέρισμα 2019: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε | jobstoday.gr

Κοινωνικό μέρισμα 2019: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι τις 26 Δεκεμβρίου στο διαδικτυακό τόπο  www.koinonikomerisma.gr. Το ποσό του κοινωνικού μερίσματος ορίζεται σε επτακόσια ευρώ και θα καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα.

ΠΟΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

Με το κοινωνικό μέρισμα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Οικονομικών, θα ενισχυθούν τέσσερις κοινωνικές ομάδες:

 • Οικογένειες με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα και άνω και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 20000 ευρώ.
 • Μέλη οικογενειών που είναι μακροχρόνια άνεργοι με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.Το φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι έως 15.000 ευρώ. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει να είναι μακροχρόνια άνεργος ο μοναδικός γονέας.
 • Μέλη οικογενειών που είναι βραχυχρόνια άνεργοι, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ. Στη περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει ο μοναδικός γονέας να είναι βραχυχρόνια άνεργος.
 • Οικογένειες με τουλάχιστον ένα μέλος ΑμεΑ, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Για να πάρουν οι οικογένειες το ποσό του κοινωνικού μερίσματος θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους πρέπει να έχει διαμείνει, νόμιμα και μόνιμα, στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία επτά χρόνια.
 • Θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και οι δύο σύζυγοι ή και τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης.
 • Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων όλων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.
 • Τα άτομα με αναπηρία για να δικαιούται το κοινωνικό μέρισμα, πρέπει να λαμβάνουν επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και να είναι καταγεγραμμένα στα μητρώα της ΗΔΙΚΑ στις 30/11/2019.
 • Ως μακροχρόνια άνεργος δικαιούχος θεωρείται ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για αδιάλειπτο χρονικό διάστημα άνω των 12 μηνών, κατά την 30η Νοεμβρίου 2019.
 • Βραχυχρόνια άνεργος δικαιούχος είναι ο εγγεγραμμένος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα κάτω ή ίσο των 12 μηνών, κατά την 30η Νοεμβρίου 2019.
 • Θα λαμβάνονται υπόψη, τα στοιχεία των εισοδημάτων των νοικοκυριών όπως αυτά αποτυπώνονται στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν το έτος 2018 και έχουν υποβληθεί έως τις 30/11/2019.
 • Ως “φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα” λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος όλων των μελών της οικογένειας με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για να υποβάλλουν αίτηση οι ενδιαφερόμενοι στον διαδικτυακό τόπο www.koinonikomerisma.gr, θα χρησιμοποιήσουν τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης του πληροφοριακού συστήματος TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΠΟΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Μόλις εισέλθουν στο σύστημα, θα ζητηθεί επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ, εισαγωγή διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμού κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Ακόμα θα ζητηθεί συναίνεση στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΥΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΒΑΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Στην συνέχεια, οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν έγκυρο και ενεργό IBAN λογαριασμού. Ο υποβάλλων την αίτηση πρέπει να είναι ή αποκλειστικός δικαιούχος  ή συν-δικαιούχος στον λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΙΒΑΝ

Απαιτείται μεγάλη προσοχή στην συμπλήρωση του πεδίου του IBAN. Εάν λανθασμένα δηλωθεί ενεργός λογαριασμός IBAN που δεν ανήκει στον δικαιούχο ή συν-δικαιούχο του μερίσματος, πιθανότατα η πληρωμή θα προχωρήσει κανονικά και θα εισπραχθεί το κοινωνικό μέρισμα από κάποιον άλλον. Αυτό θα συμβεί γιατί δεν είναι πάντα δυνατός ο έλεγχος του συνδυασμού του ΑΦΜ με τον IBAN.

ΠΡΟΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ/ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προσυμπληρωμένα στην αίτηση θα εμφανίζονται τα οικονομικά/περιουσιακά στοιχεία και δεν είναι δυνατή η αλλαγή τους. Όμως, αν εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στα ΚΕΠ ή στον ΕΦΚΑ, ή στον ΟΑΕΔ εάν το πρόβλημα αφορά στον χρόνο ανεργίας.

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΙΤΩΝ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΣ Ή ΟΧΙ

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο αιτών θα πληροφορείται αν είναι επιλέξιμος για το κοινωνικό μέρισμα. Αν δεν επιλεγεί, θα ενημερώνεται για τους λόγους που η αίτηση του απορρίφθηκε. Η αίτηση μπορεί να ακυρωθεί από τον αιτούντα εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και να υποβληθεί νέα.

Με το κοινωνικό μέρισμα που δίνει η κυβέρνηση, θα βοηθηθούν οικονομικά 953.000 δικαιούχοι. Υπενθυμίζεται πως είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και δεν υπολογίζεται ή συμψηφίζεται με άλλες προνοιακές παροχές ή ελαφρύνσεις.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση