εσπα: νέα προγράμματα για επιχειρήσεις | jobstoday.gr

ΕΣΠΑ: Νέα προγράμματα για επιχειρήσεις

Το επόμενο διάστημα πολλές επιχειρήσεις είναι δυνατόν να ωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό καθώς ανακοινώθηκε η έναρξη νέων προγραμμάτων επιδότησης από το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ΕΣΠΑ). Οι επιδοτούμενες αυτές δράσεις θα ενισχύσουν νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, στοχεύοντας την βελτίωση τους. Αν έχεις μία επιχείρηση ή αν είναι στα άμεσα σχέδια σου η δημιουργία μίας startup, καλό είναι να συνεχίσεις προσεκτικά την ανάγνωση των επόμενων γραμμών. Σε αυτές θα μάθεις όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Με το πρώτο πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ φροντίζει να ενισχυθούν σε μεγάλο βαθμό οι νέες μικρομεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, δικαιούχοι της επιδότησης αυτού του προγράμματος είναι:

  • Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης αυτού του προγράμματος και η δραστηριότητα τους θα είναι στον τομέα του τουρισμού. Μέχρι την στιγμή που θα εκταμιεύσουν για πρώτη φορά την επιχορήγηση, είναι αναγκαίο να έχουν τον ΚΑΔ.
  • Όλα τα υπό σύσταση τουριστικά καταλύματα που έχουν αποκτήσει μέχρι την ημερομηνία που εκδόθηκε η προκήρυξη της δράσης, έναν από τους ΚΑΔ 55 που έχουν επιλεχθεί ή τους ΚΑΔ:41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν έχουν άδεια λειτουργίας και δεν έχουν δραστηριοποιηθεί οικονομικά. Θα πρέπει, ωστόσο, άδεια δόμησης για το τουριστικό κατάλυμα.
 ΠΟΙΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΕΙ

Η επιδότηση του συγκεκριμένου προγράμματος του ΕΣΠΑ θα κυμανθεί από 80.000 ευρώ μέχρι και 400.000 ευρώ. Από τις επιλέξιμες δαπάνες θα χρηματοδοτηθεί το 45%. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί κατά 10% εάν η επένδυση υλοποιηθεί σε μικρό νησί ή πλημμυροπαθή, ή απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη περιοχή. Από τα χρήματα της δράσης θα μπορούσαν επιδοτηθούν οι δαπάνες για το κτίριο και τις εγκαταστάσεις μίας νέας τουριστικής επιχείρησης, για τα μηχανήματα και τον προστατευτικό εξοπλισμό των εργαζομένων της.

Επίσης, από αυτό το χρηματικό ποσό θα μπορούσαν να καλυφθούν οι δαπάνες για τον ψηφιακό εξοπλισμό, τις τεχνικές μελέτες, τις συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και για την προώθηση της τουριστικής επιχείρησης. Στα 160.000.000 ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος. Το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης συγχρηματοδοτούν την δράση.

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙΣ:

Αν δικαιούσαι να λάβεις την επιδότηση και θέλεις να συμμετάσχεις σε αυτή την δράση τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις ηλεκτρονικά αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων. Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να προσκομίσεις αποδεικτικά στοιχεία πως θα εξασφαλιστεί η ιδιωτική συμμετοχή σε 60% τουλάχιστον ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Επίσης, είναι αναγκαίο να δεσμευτείς πως θα λειτουργήσεις την τουριστική επιχείρηση νόμιμα και θα αποκτήσεις την άδεια λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθεί η επένδυση. Η καταληκτική ημέρα υποβολής των αιτήσεων είναι η 29η Φεβρουαρίου 2024 στις 15:00 το μεσημέρι.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΜμΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτός από το παραπάνω πρόγραμμα επιδότησης, την ίδια χρονική περίοδο αρχίζει και ένα πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ για όλες τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν ΚΑΔ τουρισμού, εστίασης και λιανικού εμπορίου. Πιο αναλυτικά, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπό ίδρυση εταιρείες καθώς και οι νεοσύστατες, δηλαδή αυτές που λειτουργούν λιγότερο από δώδεκα μήνες μέχρι και την ημερομηνία που προκηρύχθηκε η δράση του ΕΣΠΑ.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ποσοστό της επιδότησης για κάθε επιχείρηση μπορεί να κυμανθεί από 30.000 ευρώ μέχρι και 400.000 ευρώ και θα δαπανηθεί κυρίως για τα κτίρια, τα μηχανήματα, τον εξοπλισμό, για την προβολή, για τον σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας κλπ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 190.000.000€ ο οποίος κατανέμεται ως εξής:

  • 800.000€ για τις περιφέρειες του Νότιου Αιγαίου και Αττικής και
  • 200.000€ για τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, του Βόρειου Αιγαίου, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Κρήτης, της Στερεάς Ελλάδας, των Ιόνιων νησιών και της Πελοποννήσου. Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την δράση, είναι αναγκαίο να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέχρι την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 (στις 15:00 το μεσημέρι).

Τέλος, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει μία επιδοτούμενη δράση του ΕΣΠΑ για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα νέων πολύ μικρών επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία καθώς και στους νομούς Αρκαδίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

 

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση