3 νέα προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους | jobstoday.gr

3 νέα προγράμματα κατάρτισης για εργαζομένους

Τα προγράμματα κατάρτισης είναι ωφέλιμα για κάθε εργαζόμενο καθώς του παρέχουν ευκαιρίες να μάθει περισσότερα γύρω από τον τομέα που ασχολείται και να ανελιχθεί στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη έλλειψη της εκπαίδευσης των εργαζομένων μέσα στις επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ).

ΜΟΝΟ ΤΟ 33% ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σε αυτή συμμετείχαν 215 επιχειρήσεις που ήταν μέλη του ΕΒΕΘ και πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 7 ημερών το προηγούμενο μήνα (από τις 18 Νοεμβρίου μέχρι τις 24 Νοεμβρίου). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αν και το 70% των επιχειρήσεων πιστεύει πως είναι αναγκαίο κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζομένους, μόνο το 33% των εργαζομένων συμμετείχε σε επιδοτούμενο ή μη επιδοτούμενο σεμινάριο εκπαίδευσης τα τελευταία τρία χρόνια. Το υπόλοιπο 59% των εργαζομένων, δεν έχει συμμετάσχει και ένα 8%  δεν ξέρει/δεν απαντά.

ΤΟ 67% ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ

Από τους εργαζομένους που συμμετείχαν σε ένα πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, το 44% εργάζονται σε επιχειρήσεις βιομηχανίας/μεταποίησης και μόλις το 25% σε επιχειρήσεις εμπορίου. Οι εργαζόμενοι σε κατασκευαστικές εταιρείες δεν έχουν καταρτιστεί καθόλου τα τελευταία τρία χρόνια σε ποσοστό 67%. Για την κατάρτιση των εργαζομένων, σύμφωνα πάντα με την έρευνα που υλοποίησε το ΕΒΕΘ, η χρηματοδότηση έγινε από τις εταιρείες σε ποσοστό 52% ενώ από προγράμματα του ΟΑΕΔ σε ποσοστό 56%. Ένα μικρό μέρος των εργαζομένων (μόλις το 10%), παρακολούθησε σεμινάρια εκπαίδευσης με δική του δαπάνη.

ΜΕΓΑΛΟ ΕΜΠΟΔΙΟ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Στην ίδια έρευνα βαθμολογήθηκε και η χρησιμότητα των προγραμμάτων κατάρτισης από το 1 έως το 5. Έτσι, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, για το 18% των ερωτηθέντων ήταν πολύ χρήσιμα, το 51% αρκετά χρήσιμα και για το 25% ήταν μετρίως χρήσιμα («ούτε πολύ/ούτε λίγο χρήσιμα»). Όταν ερωτήθηκαν οι συμμετέχοντες για το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους, η απάντηση για το 31% των επιχειρήσεων ήταν η έλλειψη διαθέσιμου χρόνου.

ΕΛΛΕΙΨΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟ 20%

Ακολούθησε σε ποσοστό 20% ως απάντηση η μη ύπαρξη χρηματοδότησης και σε ποσοστό 18% τα μη κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα. Το 12% των συμμετεχόντων απάντησε πως δεν προθυμοποιούνται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν και το 11% πως δεν ενημερώνονται επαρκώς για την διεξαγωγή των προγραμμάτων.

ΝΕΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ 3.500 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

Συνεπώς, για να αλλάξουν τα αποτελέσματα της έρευνας, χρειάζονται πιθανώς περισσότερα κίνητρα προς τους εργαζόμενους για να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενα ή μη προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αλλά και μεγαλύτερη ενημέρωση σχετικά με αυτά. Αυτό το διάστημα, έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τρεις επιδοτούμενες δράσεις. Πιο αναλυτικά, από το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος θα υπάρξει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης  για 3.500 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα.

1000€ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 στις 9:00 το πρωί. Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να αναρτήσουν εδώ όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν είναι:

  • Έγγραφο που να αποδεικνύει το εκπαιδευτικό επίπεδο του ενδιαφερόμενου,
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ΕΦΚΑ,
  • Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη ψηφιακά από εδώ. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 200 ώρες και θα δοθεί εκπαιδευτικό επίδομα σε κάθε ωφελούμενο μόλις αυτό ολοκληρωθεί. Συνολικά αυτό ανέρχεται σε 1000€. (200 ώρες *5€/h). Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.
400€ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ 760 ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Ακόμη, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς θα διεξάγει πρόγραμμα κατάρτισης για 760 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα οικονομίας που θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις που κατέχουν και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους. Η διάρκεια της δράσης είναι 80 ώρες και οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400€. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, χρειάζεται να διαβάσουν προσεκτικά εδώ και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση  μέχρι το Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022 στις 23:59:00.

Τέλος, η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος θα πραγματοποιήσει δύο επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών για 1273 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 στις 23:59:59 και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν περισσότερο εδώ.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση