Τηλεργασία: Τι δείχνουν τα στοιχεία των ερευνών | jobstoday.gr

Τηλεργασία: Τι δείχνουν τα στοιχεία των ερευνών

Τους τελευταίους μήνες, για να αντιμετωπιστεί η πανδημία του COVID 19, πολλοί εργαζόμενοι κλήθηκαν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Διεξήχθησαν αρκετές έρευνες για να αναδειχθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και για να ελεγχθούν τα νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Μία από αυτές πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Στρατηγικών Λύσεων Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού People for Business.

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 26 Ιουνίου μέχρι και τις 7 Ιουλίου 2020. Συμμετείχαν 252 CEOs και ανώτατα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από τον κλάδο της παροχής υπηρεσιών (48,72%), της παραγωγής (20,61%) και της εμπορίας (30,77%). Ο τίτλος της έρευνας ήταν “Μετά την πανδημία: Νέα Εποχή, Νέο Μοντέλο Εργασίας”. Η συγκεκριμένη έρευνα, στόχευε να αποτυπώσει τα νέα δεδομένα στις επιχειρήσεις μετά την πανδημία αλλά και να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία της έρευνας, φανερώνουν εάν η εξ αποστάσεως εργασία, θα συνεχιστεί και μετά το τέλος της πανδημίας. Αναδεικνύουν τις δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν πλέον οι εργαζόμενοι για να είναι αντεπεξέλθουν στο νέο ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, δείχνουν και τα χαρακτηριστικά που επιβάλλεται να έχει ο νέος ψηφιακός ηγέτης. Έτσι, περισσότερες από έξι στις δέκα επιχειρήσεις, κατά την διάρκεια της καραντίνας, υιοθέτησαν την τηλεργασία για πάνω από το 80% των υπαλλήλων τους.

ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όταν το lockdown άρθηκε, τότε το 20% των υπαλλήλων συνέχισε να διατηρεί την εξ αποστάσεως εργασία στις τέσσερις από τις δέκα επιχειρήσεις. Μόνο μία στις δέκα εταιρείες, έχει διατηρήσει την τηλεργασία για πάνω από το 80% των υπαλλήλων τους. Σε ποσοστό 60%, οι ερωτηθέντες απάντησαν πως έχει επηρεαστεί το οργανωτικό μοντέλο λειτουργίας των εταιρειών. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι έξι στις δέκα εταιρείες, θα αναπροσαρμόσουν τα συστήματα μέτρησης απόδοσης των εργαζομένων τους.

ΜΟΝΟ ΤΟ 20,9% ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Επιπλέον, των 53,73% των συμμετεχόντων, δήλωσε πως δεν θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, ενώ το 20,9% σκέφτεται να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις. Νέες θέσεις εργασίας, φαίνεται πως θα προκύψουν στους εξής τομείς:

 • Εμπορική Διεύθυνση,
 • Ανώτερη Διοίκηση,
 • Διεύθυνση Παραγωγής. Σε εσωτερικές μετακινήσεις σκέφτεται να προχωρήσει το 35,8%, ενώ το 19,4% θα εστιάσει σε αντικαταστάσεις. Μόνο το 14,93% των επιχειρήσεων, έχει αποφασίσει να μειώσει το προσωπικό.
ΠΟΙΕΣ ΝΕΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ

Οι νέες δεξιότητες που προέκυψαν για τους εργαζόμενους με το μοντέλο της τηλεργασίας, σύμφωνα με τα ευρήματα είναι οι εξής:

 • η δεξιότητα εργασίας χωρίς επίβλεψη σε ποσοστό 67,16%
 • ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα με ποσοστό 49,25%
 • η συνεργασία με τους υπόλοιπους συναδέρφους 47,7%
 • η επικοινωνία 38,81% και
 • η σωστή διαχείριση πληροφορίας 28,36%.
ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΓΕΤΗ

Η μορφή του ηγέτη, έχει αλλάξει, όπως ήταν αναμενόμενο, στην αγορά εργασίας. Έτσι, ο ιδανικός ηγέτης στην εξ αποστάσεως εργασία, θα πρέπει να διαθέτει:

 • Ενσυναίσθηση,
 • Στρατηγική σκέψη,
 • Ψηφιακές δεξιότητες,
 • Αντοχή,
 • Λήψη αποφάσεων και διαχείριση κρίσεων αλλά και
 • Καινοτομία και δημιουργικότητα. Για να προετοιμαστεί καλύτερα η νέα γενιά ηγετών, οι εταιρείες θα χρησιμοποιήσουν ένα πιο ευέλικτο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης. Επίσης, θα σχεδιάσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο διαδοχής και θα αναπτύξουν κέντρα δεξιοτήτων.
ΕΡΕΥΝΑ ADECCO: Ο ΑΝΤΙΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Επιπλέον, υπήρξε άλλη μια έρευνα για τον βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο αντίτυπο της πανδημίας στην εργασία. Η έρευνα έγινε από τον όμιλο Adecco, τον παγκόσμιο ηγέτη στις υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού. Ερωτήθηκαν 8000 άτομα σε οκτώ χώρες τον Μάιο του 2020. Οι χώρες που συμμετείχαν ήταν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Αυστραλία.

ΝΕΟ ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να δεχτούν ένα νέο “υβριδικό” μοντέλο εργασίας. Το 74% των ερωτηθέντων ανέφεραν πως ο συνδυασμός εργασίας στο γραφείο και τηλεργασίας είναι ένα ιδανικό μοντέλο για το μέλλον. Το 51% των εργαζομένων θέλει να εργάζεται στο γραφείο και το 49% επιθυμεί να εργάζεται εξ αποστάσεως. Το 77% των ανώτατων στελεχών των εταιρειών πιστεύει πως οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την αυξημένη προσαρμοστικότητα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

Το 69% των υπαλλήλων είναι θετικό στην αξιολόγηση της εργασίας με βάση το αποτέλεσμα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, δήλωσαν πως ο βασικός παράγοντας αξιολόγησης πρέπει να είναι η επίτευξη των στόχων και όχι οι ώρες εργασίας. Ο ρόλος του ηγέτη και τα νέα χαρακτηριστικά του, αναφέρθηκαν και σε αυτή την έρευνα. Έτσι, σύμφωνα με τα ευρήματα, ο σημερινός πετυχημένος ηγέτης επιβάλλεται να έχει συναισθηματική νοημοσύνη. Αλλά φαίνεται πως υπάρχει έλλειμμα στις κοινωνικές δεξιότητες.

ΔΕΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Λόγω της πανδημίας, το 28% των ερωτηθέντων σχολίασαν πως η ψυχική τους υγεία είχε επιδεινωθεί. 9 στους 10 εργαζόμενους πιστεύουν πως οι προϊστάμενοι δεν είχαν την ικανότητα να υποστηρίξουν τη συναισθηματική υγεία των εργαζομένων τους. Ακόμα, σύμφωνα με την έρευνα 6 στους 10 εργαζόμενους βελτίωσαν τις ψηφιακές τους δεξιότητες κατά την διάρκεια του lockdown. Το 69% των ερωτηθέντων, δήλωσε πως επιθυμεί να αναπτύξει περισσότερο τις ψηφιακές δεξιότητες.

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ BLUEGROUND

Έρευνα για την τηλεργασία κατά την διάρκεια του lockdown πραγματοποίησε και η Blueground. Διεξήχθη από τον Απρίλιο μέχρι τον Μάιο στην Ευρώπη, στην Αμερική και στην Μέση Ανατολή. Συμμετείχαν πάνω από 500 άτομα. Σύμφωνα με αυτή, το 68% των τηλεργαζομένων, δήλωσε πως εργαζόταν όσο και πριν αν όχι και περισσότερο. Η παραγωγικότητα στην εργασία, μειώθηκε αρκετά, ανέφερε το 24% των συμμετεχόντων.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύντομα, στην Ελλάδα η τηλεργασία θα καθοριστεί θεσμικά και νομικά. Στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί από  το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, θα υπάρχουν βασικές αρχές της τηλεργασίας. Αυτές θα είναι οι εξής:

 • Τήρηση ωραρίου από τον εργοδότη,
 • Σεβασμός της εργασιακής σχέσης,
 • Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του εργαζόμενου εξ αποστάσεως,
 • Κάλυψη του κόστους εξοπλισμού από τον εργοδότη,
 • Απαγόρευση της κάμερας,
 • Δήλωση εργαζομένου και ωραρίου τηλεργασίας στην Εργάνη.

Ολοκληρώνοντας, για να τηρούνται όλα τα δικαιώματα των τηλεργαζομένων και να προστατεύονται, θα ιδρυθεί αυτοτελές τμήμα Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Έτσι, όλα δείχνουν πως το μοντέλο της τηλεργασίας, θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά το τέλος της πανδημίας.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση