Θέσεις εργασίας σε Κέντρα Ταυτοποίησης και Δομές Φιλοξενίας!

Οι αιτήσεις για ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα, με οκτάμηνες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, ξεκίνησε σήμερα 31/10 στις 14:00 μέσω της Ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ. Οι θέσεις που θα καλυφθούν είναι 2.082 και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση μέχρι την Δευτέρα 12/11/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι. 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός του ότι έχει σαν σκοπό την αποκατάσταση και την οικονομική ενίσχυση των ανέργων, αποβλέπει στην αντιμετώπιση των προσφύγων που έχουν έρθει στη χώρα μας. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης των υπηρεσιών πρώτης υποδοχής, ασύλου και διαχείρισης προσφυγικών ροών.

Οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε περιφερειακές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, αλλά και στα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ).

Το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει οκτώ μήνες και το ημερομίσθιο ανέρχεται στα 19,81 ευρώ, δηλαδή 495,25 ευρώ μηνιαίως για όσους είναι άνω των 25 ετών και σε 24,76 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση, δηλαδή 619 ευρώ μηνιαίως. Για όσους επιτυχόντες είναι από 25 ετών και κάτω το ποσό που θα παίρνουν είναι 17,27 ευρώ ημερησίως, δηλαδή 431,75 ευρώ μηνιαίως και 21,59 ευρώ ημερησίως για βραδινή απασχόληση, δηλαδή 539,75 ευρώ μηνιαίως.

Τα κριτήρια που αξιολογούνται για την ένταξη του υποψηφίου στους προσωρινούς πίνακες ανέργων είναι τα εξής:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της
συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

3. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.

4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.

5. Ηλικία.

6. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

7. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑμεΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8. Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).

9. Ωφελούμενοι που είχαν κάνει αίτηση και δεν είχαν τοποθετηθεί σε
ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση εθνικές και συγχρηματοδοτούμενες δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017, 16/2017, 4/2018 και 8/2018.

Τέλος, οι κατηγορίες των θέσεων χωρίζονται σε Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και Εργατοτεχνικού Προσωπικού, Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού και Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.

Κοινοποίηση