Διδασκαλία νοηματικής γλώσσας: Πόσα γνωρίζεις

Η νοηματική, ως επίσημη γλώσσα, αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα το 2000, στην Κύπρο το 2006 και είναι η φυσική γλώσσα των κωφών και βαρήκοων ατόμων. Είναι μια οπτικοκινητική γλώσσα καθώς ο νοηματιστής χρησιμοποιεί τις κινήσεις των χεριών, του σώματος μα και τις εκφράσεις του προσώπου του για να αποδώσει ένα νόημα. Κάθε χώρα έχει την δική […]

Περισσότερα

Job Quick Search

Cart

Καλάθι