Προσλήψεις στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα | jobstoday.gr

Προσλήψεις στο ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα

Με την έναρξη της νέας χρονιάς, ανακοινώθηκαν νέες θέσεις εργασίας τόσο στο δημόσιο όσο και στο ιδιωτικό τομέα. Στο κείμενο που ακολουθεί, υπάρχουν συγκεντρωμένες όλες οι προσλήψεις ατόμων που γίνονται αυτό το διάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν τα δικαιολογητικά που χρειάζονται ή τα βιογραφικά τους, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

36 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στην Περιφέρεια Αττικής θα προσληφθούν τριάντα έξι άτομα. Η σύμβαση εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες εδώ. Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2020.

317 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Τριακόσια δέκα επτά άτομα, Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα προσληφθούν το επόμενο διάστημα σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΑΣΕΠ

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ. Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 14:00. Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, η περίοδος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την Δευτέρα 13 Ιανουαρίου και θα λήξει την Τρίτη 28 Ιανουαρίου στις 14:00. Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων. Όσοι προσληφθούν θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. που εδρεύει στο Βόλο του Νομού Μαγνησίας. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 13/1/2020. Εδώ, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, θα προσληφθούν δέκα άτομα. Η σύμβαση εργασίας θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 13/1/2020. Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ. Επίσης, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, θα προσληφθούν εφτά άτομα. Θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε μηνών. Μέχρι την Δευτέρα 13/1/2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού. Οι νεοπροσληφθέντες θα εκτελούν αρχαιολογικές εργασίες του υποέργου “Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες” του έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Γλυκών Νερών” Δήμου Παιανίας στο Ε.Π. Αττική 2014-2020. Θα εργαστούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 15/9/2020, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης. Πιο αναλυτικά θα προσληφθούν:

 • 1 (ΠΕ) Αρχαιολόγος
 • 2 (ΤΕ) Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
 • 4 (ΥΕ) Εξειδικευμένοι εργάτες σε αρχαιολογικά έργα. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: “Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, υπόψιν κ. Αρμακόλλα Γεωργίου” (τηλ. επικοινωνίας 210.3240563, εσωτ. 110). Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 13η Ιανουαρίου 2020.
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Το επόμενο διάστημα, το Πανεπιστήμιο Πατρών θα ενισχυθεί με ενενήντα νέους εργαζόμενους. Τα άτομα που θα προσληφθούν, πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και θα καλύψουν τις ανάγκες της καθαριότητας του πανεπιστημίου. Όσοι επιλεγούν, θα υπογράψουν συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας δώδεκα μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να στείλουν αιτήσεις μέχρι τις 13/1/2020. Περισσότερες πληροφορίες, υπάρχουν εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ

Για την αποκατάσταση του ιερού ναού αγίου Νικολάου ΘΩΝ θα γίνουν δύο προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι νεοπροσληφθέντες θα εργαστούν από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 15/7/2020, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

 • 1 (ΔΕ) Εξειδικευμένος Εργατοτεχνίτης (σε αναστηλωτικές-οικοδομικές εργασίες)
 • 1 (ΥΕ) Εξειδικευμένος Εργάτης (σε αναστηλωτικές-οικοδομικές εργασίες). Οι υποψήφιοι πρέπει μέχρι την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020, να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: “Τζιραίων 8-10 Αθήνα Τ.Κ. 11742” και να την απευθύνουν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων. (τηλ. επικοινωνίας 2103251688-90).
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στις 15 Ιανουαρίου 2020 θα αρχίσει η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, μετά την έκδοση της ΙΓΕ/2019 Προκήρυξης από τον ΑΣΕΠ. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ μέχρι την Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020 στις 14:00 το μεσημέρι. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η 2ΓΕ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Επιπλέον, εκδόθηκε η 2ΓΕ/2019 Προκήρυξη στον ΑΣΕΠ  για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις από την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 έως την Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 στις 14:00 το μεσημέρι. Εδώ υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες.

ΔΥΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, θα γίνει πρόσληψη δύο διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πλήρους απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Αυτοί που θα προσληφθούν, θα υπογράψουν σύμβαση διάρκειας πέντε μηνών με δυνατότητα ανανέωσης. Το τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες, είναι το 2107721938.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ κάνουν προσλήψεις αυτή την περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, η αλυσίδα σούπερ μάρκετ “ΑΒ Βασιλόπουλος”, αναζητά νέα άτομα. Για αποστολή βιογραφικών εδώ. Το Bazaar αναζητά υπάλληλους τμήματος μισθοδοσίας και τυριών, πωλητές κρεοπωλείου και αποθηκάριους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους εδώ. Προσωπικό, επίσης, αναζητούν τα σούπερ μάρκετ “Κρητικός”,Metro Cash & Carry και My Market. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να μπουν εδώ, εδώ και εδώ για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟ, ΣΤΗΝ NESTLE ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ

Επίσης, στην αλυσίδα καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ γίνονται προσλήψεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά εδώ. Η Nestle, εταιρεία τροφίμων και ποτών, αναζητά προσωπικό. Για την περιγραφή των θέσεων και για την υποβολή βιογραφικών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν εδώ. Ακόμα, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, αυτή την περίοδο προσλαμβάνει προσωπικό τριών ειδικοτήτων σε Αθήνα, Πάτρα και Λακωνία. Αναλυτικά θα προσληφθούν:

 • IT Business Analyst
 • Junior Buyer
 • Sales Representative. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.
ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ CELESTINO

Ακόμα, γίνονται προσλήψεις σε μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων ένδυσης. Πιο αναλυτικά, το Celestino θα προσλάβει:

 • Υπεύθυνους καταστημάτων (Αθήνα): Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ και να έχουν εμπειρία πέντε ετών σε αντίστοιχη θέση. Θα πρέπει να γνωρίζουν ανάλυση επιχειρηματικών δεικτών, να έχουν εξοικειωθεί στη χρήση ταμειακών συστημάτων και να έχουν αντίληψη προτύπων Visual Merchandising. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα Αγγλικά και την εργατική νομοθεσία.
 • BI Developer (Aθήνα): Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο Πληροφορικής, τριετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώσεις στις βάσεις δεδομένων, γνώση Microsoft Power BI, γνώσεις SQL Server Reporting Services (SSRS) και SQL Server Integration Services (SSIS) και άριστη γνώση Αγγλικών.
 • Πωλητές (Αθήνα): Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου, καλή γνώση Αγγλικών. Επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
 • Αποθηκάριοι (Αθήνα): Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου, δυνατότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορο ρυθμό, ομαδικότητα και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικά: cv@celestino.gr.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ TOI & MOI

Η αλυσίδα καταστημάτων ένδυσης, Toi&Moi θα προσλάβει:

 • Sales Assistant (Αθήνα, Καλαμάτα): Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση Η/Υ και πελατοκεντρική αντίληψη.
 • Πωλητές (Αιγάλεω, Άνω Πατήσια): Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου, γνώση Αγγλικών και Η/Υ και προϋπηρεσία στον χώρο της ένδυσης. Αποστολές βιογραφικών στο: karamich@toi-moi.com.
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Η εταιρεία υποδημάτων Dexim, θα προσλάβει πωλητές για τις περιοχές: Αθήνα, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία και Πειραιάς. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία στις πωλήσεις, καλή γνώση Αγγλικών, προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης και γνώση της αγοράς υπόδησης. Εδώ μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, το Voi & Noi αναζητά γραμματέα για την περιοχή των Αχαρνών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, να έχει καλή γνώση Ms Office, άριστη γνώση Αγγλικών και επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Αποστολή βιογραφικών: cv@voi-noi.gr

Με όλες αυτές τις νέες θέσεις εργασίας, το 2020 ξεκίνησε ελπιδοφόρα για την μείωση της ανεργίας.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση