Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων Κ. Μακεδονίας | jobstoday.gr

Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων Κ. Μακεδονίας

Ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης ξεκίνησε αυτό το διάστημα από το ΕΣΠΑ με στόχο την υποστήριξη νέων επιχειρηματικών ιδεών. Για αυτό το λόγο,  θα ενισχυθούν οικονομικά άνεργοι στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκειμένου να αυτό- απασχοληθούν και να ιδρύσουν μία νέα επιχείρηση.

ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

Οι άνεργοι για να λάβουν το χρηματικό ποσό της επιχορήγησης θα πρέπει να δημιουργήσουν την νέα τους επιχείρηση στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποκλειστικά και να ασχοληθούν με κάποιον από τους ακόλουθους επαγγελματικούς κλάδους:

 • Τον αγρό-διατροφικό,
 • Τον τουριστικό,
 • Των υλικών και των κατασκευών,
 • Της ένδυσης και της κλωστοϋφαντουργίας,
 • Των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Των τεχνολογιών ενέργειας,
 • Των τεχνολογιών περιβάλλοντος και
 • Των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Τα άτομα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη δράση το ΕΣΠΑ θα πρέπει να τηρούν κάποιες προϋποθέσεις. Αρχικά να έχουν εγγραφεί στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ και να είναι γεννημένοι από την 1η Ιανουαρίου του 1991 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 1955. Επίσης, χρειάζεται να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτουςμέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς με δικαίωμα απασχόλησης και διαμονής στην Ελλάδα ή πολίτες τρίτων χωρών που διαθέτουν άδεια διαμονής για το διάστημα που ισχύει το πρόγραμμα.

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Έπειτα, υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν έναρξη δραστηριότητας στην Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και να λειτουργήσουν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο επαγγελματικός χώρος που θα δημιουργήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα επιβάλλεται να είναι οργανωμένος και αυτοτελής, δηλαδή να έχει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (ηλεκτρισμού, νερού κλπ) και δεν χρησιμοποιείται ως κατοικία.

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 15/11

Επιπλέον, αυτός που δικαιούται την επιχορήγηση δεν πρέπει να εργάζεται σε κάποια άλλη επιχείρηση από την ημέρα έναρξης της επιχείρησης και κατά το διάστημα της πραγματοποίησης του προγράμματος. Για να γίνει αποδεκτή η συμμετοχή του κάθε δυνητικού δικαιούχου στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, πρέπει να υποβληθεί μία αίτηση χρηματοδότησης στο www.ependyseis.gr/mis μέχρι την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021 στις 15:00 το μεσημέρι.

2.960.000€ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

Το συνολικό κόστος της δράσης είναι 2.960.000 € και συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το ποσό αυτό θα κατανεμηθεί ενδεικτικά ως εξής:

 • 924.000€ για την περιοχή παρέμβασης της ΣΒΑΑ («Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης») της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης και
 • 036.000€ για τις υπόλοιπες περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η οικονομική ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων θα διαρκέσει δώδεκα μήνες.
 ΤΙ ΘΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ

Θα επιχορηγηθούν με το ποσό του προγράμματος οι ακόλουθες δαπάνες των νέων μικρό-επιχειρήσεων:

 • Τα ενοίκια του επαγγελματικού χώρου,
 • Οι δαπάνες για τις παροχές κοινής ωφέλειας, όπως είναι της ενέργειας, της ύδρευσης, της θέρμανσης, της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας,
 • Η διαφημιστική καμπάνια για την προβολή της επιχείρησης,
 • Οι δαπάνες για την προμήθεια των αναλώσιμων υλικών,
 • οι ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου ιδιοκτήτη και
 • των μηνιαίων μισθών των εργαζόμενων της επιχείρησης.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Εκτός από το πρόγραμμα επιχορήγησης των ανέργων της Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζεται μία ακόμη δράση επιδότησης από τον ΕΣΠΑ. Αυτή αφορά τις τουριστικές επιχειρήσεις παροχής καταλυμάτων και τις επιχειρήσεις εστίασης που έχουν πληγεί από τις συνέπειες της νόσου Covid-19. Όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, με το επιχορηγούμενο ποσό θα μπορέσουν να προμηθευτούν τις κατάλληλες θερμαντικές συσκευές εξωτερικού χώρου, για να λειτουργούν οι εξωτερικοί χώροι της επιχείρησης.

ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Πιο αναλυτικά, θα επιχορηγηθούν οι ΚΑΔ 56.10, 56.29.20, 56.30, 55.10 και 55.20. Δεν μπορούν να επιχορηγηθούν οι Κωδικοί Αρχικής Δραστηριότητας 55.20.12 και 55.20.19. Οι δικαιούχοι θα λάβουν έως 100€ για κάθε θερμαντικό σώμα που θα αγοράσουν για κάθε δέκα τετραγωνικά μέτρα της επιχείρησης τους. Το μεγαλύτερο ποσό που μπορεί να δοθεί σε μία επιχείρηση είναι τα 5000€. Η δράση θα κοστίσει συνολικά 60 εκατομμύρια ευρώ και είναι συγχρηματοδοτούμενη από εθνικούς και από το ΕΤΠΑ της Ε.Ε.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΩΣ ΤΗΝ 31Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Όσοι ενδιαφέρονται να επιδοτηθούν, χρειάζεται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση χρηματοδότησης εδώ μέχρι την Παρασκευή 31 Δεκεμβρίου 2021 στις 17:00 το απόγευμα. Περισσότερες πληροφορίες για αυτή την οικονομική ενίσχυση, μπορούν να δοθούν στο τηλεφωνικό αριθμό 8011136300 από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 16:30 το απόγευμα και στο email infoepan@mou.gr.

Ολοκληρώνοντας, παρατάθηκε μέχρι τις 10/11/2021 στις 15:00 το μεσημέρι, η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο «Elevate Greece». Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 60.000.000€. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ενημερωθούν περισσότερο εδώ.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση