ΟΑΕΔ: Πώς θα βελτιωθεί & τα νέα προγράμματα | jobstoday.gr

ΟΑΕΔ: Πώς θα βελτιωθεί & τα νέα προγράμματα

Ο ΟΑΕΔ σύντομα θα εκσυγχρονιστεί περισσότερο και θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες του, προσθέτοντας νέα εργαλεία, ύστερα από ένα σύνολο ρυθμίσεων που εντάχθηκαν σε τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η τροπολογία για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με τίτλο «πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, πρόγραμμα «Κυψέλη».

 ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Με την βελτίωση του ΟΑΕΔ, θα συνδέεται καλύτερα η προσφορά και η ζήτηση στην αγορά εργασίας. Έτσι, προβλέπονται οι ακόλουθες νέες ρυθμίσεις:

  • Θα ενταχθούν εργασιακοί σύμβουλοι στα ΚΠΑ2 («Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης») του Οργανισμού. Όσοι ενταχθούν, θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες: στους «συμβούλους ανέργων» και στους «συμβούλους εργοδοτών». Η πρώτη κατηγορία εργασιακών συμβούλων θα απευθύνονται σε άτομα που αναζητούν νέα εργασία και θα τους βοηθούν να πετύχουν τον στόχο τους, ενώ η δεύτερη κατηγορία θα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που ψάχνουν νέο προσωπικό.
  • Θα προσληφθούν ύστερα από την χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι για να εφαρμοστούν επιτυχώς οι δράσεις που σχετίζονται με τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης ώσπου να ολοκληρωθούν. Οι συγκεκριμένοι σύμβουλοι με τις γνώσεις που διαθέτουν, θα είναι πολύτιμοι βοηθοί στην α΄ φάση λειτουργίας του θεσμού, για να μειωθούν στην αγορά εργασίας οι συνέπειες της πανδημίας του covid-19.
 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗ

Για τον εκσυγχρονισμό του ΟΑΕΔ, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι θα προσεγγίζονται εξατομικευμένα, θα αναλύονται στοχευμένα τα προφίλ τους από τους συμβούλους και θα συντάσσεται το Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Συνεπώς, οι άνεργοι θα συνδέονται πιο εύκολα με τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις. Ακόμη, θα υπάρχουν παράλληλα με την εξατομικευμένη συμβουλευτική, ομαδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες με κοινά χαρακτηριστικά.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη τροπολογία, επίσης, αναφέρεται πως θα αναπτυχθεί μία σταθερή και αμφίδρομη συνεργασία του ΟΑΕΔ με τις μεγάλες και τις μεσαίες επιχειρήσεις της Ελλάδος για να διευκολυνθούν οι προσλήψεις. Οι ρητινοκαλλιεργητές – μέλη δασικού συνεταιρισμού των περιοχών που επλήγησαν στην Εύβοια θα μπορούν πλέον να εγγραφούν στο Μητρώο του Οργανισμού και να έχουν όλα τα οφέλη ενός ανέργου, εάν δεν ασκούν κάποια δραστηριότητα, σύμφωνα με την τροπολογία.

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΟ EESSI

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού, ο ΟΑΕΔ διασυνδέθηκε με το EESSI, το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών για την Κοινωνική Ασφάλιση» Αυτό είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την ανταλλαγή στοιχείων κοινωνικής ασφάλισης και συνδέει τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης όλων των κρατών που είναι μέλη της Ε.Ε., της Ελβετίας και των χωρών του Ε.Ο.Χ. Έτσι αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες που αφορούν παροχές ανεργίας, μητρότητας, πατρότητας κλπ.

 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ CLOUD

Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθεί από τον ΟΑΕΔ, ένα νέο πρόγραμμα. Αφορά 1000 ανέργους που θα καταρτιστούν διαδικτυακά στις cloud services (υπηρεσίες «υπολογιστικού νέφους»). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προέκυψε, ύστερα από την επιτυχημένη συνεργασία του ΟΑΕΔ με την Amazon Web Service. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το ψηφιακό χάσμα στην εργασία και να ενισχυθεί η ψηφιακή οικονομία.

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τηρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές είναι:

  • Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας,
  • η ηλικία τους να είναι από 18 έως 60 χρόνων,
  • να έχουν αποφοιτήσει από δευτεροβάθμια, μετά-δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση και
  • το επίπεδο τους στα αγγλικά να είναι Β επιπέδου. Έπειτα, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εδώ μέχρι την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει οκτώ εκπαιδευτικές ώρες και ο ωφελούμενος άνεργος θα λάβει βεβαίωση παρακολούθησης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιπρόσθετα, ξεκίνησε για τις επιχειρήσεις η υποβολή των αιτήσεων για να συμμετάσχουν στον δεύτερο κύκλο του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ηλικιακά ανέργους. Οι 5000 άνεργοι έλαβαν γνώσεις πάνω στο digital marketing. Η Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 είναι η τελευταία ημέρα που έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση. Σε αυτό το πρόγραμμα, μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις που ασχολούνται με το digital marketing.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 16.500.000€

Ο ΟΑΕΔ θα δίνει μηνιαίως 550€ στα άτομα που θα κάνουν πρακτική στην επιχείρηση. Μετά το τέλος του προγράμματος, οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται να κρατήσουν τους ασκούμενους. Αυτό το πρόγραμμα θα κοστίσει συνολικά 16.500.000€ και είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και την Ελλάδα.

Τέλος, σύντομα θα αρχίσει το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Με αυτό, θα ωφεληθούν 25.000 άτομα όπου θα προσληφθούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι οκτώ μήνες. Από αυτούς, ο ένας μήνας θα αφορά την κατάρτιση των προσληφθέντων. Ο μηνιαίος μισθός θα είναι 546€.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση