Νέοι γεωργοί: Ποιοι θα στηριχθούν οικονομικά | jobstoday.gr

Νέοι γεωργοί: Ποιοι θα στηριχθούν οικονομικά

Με το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», άτομα που επιθυμούν να απασχοληθούν επαγγελματικά με την γεωργία θα μπορέσουν να ενισχυθούν οικονομικά. Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 420 εκατομμύρια ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 στη 1 το μεσημέρι.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ

Μαζί με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ο κάθε υποψήφιος για να επιλεχθεί και να πάρει το χρηματικό ποσό, πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά ένα επιχειρηματικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τον γεωργικό τομέα. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να υλοποιηθεί σε διάστημα 3-4 ετών από την ημερομηνία που ο γεωργός ενταχθεί στο  πρόγραμμα.

ΔΟΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο υποψήφιος θα πρέπει να ξεκινήσει το επιχειρηματικό σχέδιο με ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, να αναφέρει την προηγούμενη του επαγγελματική ασχολία και την εμπειρία του σε γεωργικές δραστηριότητες. Ακόμα να περιγράψει αναλυτικά το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διαθέτει. Στην συνέχεια να περιγράψει τους μελλοντικούς του στόχους και με ημερομηνίες που θεωρεί πως θα επιτευχθούν. Οφείλει να περιγράψει και τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει για την επίτευξη των στόχων του.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα επιδότησης νέων γεωργών για το 2021 σκοπεύει να ανανεώσει δημογραφικά τον αγροτικό πληθυσμό και το αγροτικό δυναμικό της Ελλάδος. Επιπλέον θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο των πλασματικών «Νέων Γεωργών», των ατόμων δηλαδή που λαμβάνουν ευκαιριακά τα οφέλη του προγράμματος και λίγο αργότερα απέχουν από τον γεωργικό τομέα. Με τα νέα κίνητρα θα είναι περισσότερο αποτελεσματική η συγκεκριμένη δράση. Το ποσό που θα χορηγηθεί στους δικαιούχους θα είναι αρκετό τόσο για να αντιμετωπίσουν τα πρώτα τους έξοδα όσο και για να πραγματοποιήσουν νέες επενδύσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αίτηση στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis μπορούν να υποβάλλουν όλοι όσοι τηρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Πιο αναλυτικά:

  • Χρειάζεται να είναι άνω των 18 ετών και να μη έχουν ξεπεράσει το 41ο έτος της ηλικίας τους,
  • Η κύρια δραστηριότητά τους είναι στην γεωργική παραγωγή. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι αλιευτικές δραστηριότητες.
  • Έχουν εγγραφεί στο ΟΣΔΕ και στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες.
  • Οι νέοι αγρότες απαγορεύεται να έχουν ασκήσει οποιαδήποτε γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τα τελευταία πέντε χρόνια και
  • Κατέχουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα (πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης ή απολυτήριο επαγγελματικού λυκείου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης).
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

Ακόμα, οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέπει να τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια για να επιλεχθούν. Συνεπώς:

  • Είναι αναγκαίο να βρίσκονται κοντά στο τόπο της μόνιμης κατοικίας του αγρότη.
  • Να είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες μα το ζωικό και το μελισσοκομικό κεφάλαιο να είναι απαραίτητα ιδιόκτητο,
  • Η παραγωγική τους δυναμικότητα να είναι μεγαλύτερη ή ίση των 12.000€ για την ηπειρωτική Ελλάδα, την Εύβοια και την Κρήτη, 10.000€ για τα μεγάλα νησιά, 8000€ για τα μικρότερα νησιά καθώς και για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν από 109 και άνω κυψέλες.
ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ

Οι δικαιούχοι που θα  λάβουν την οικονομική ενίσχυση του προγράμματος «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» δεσμεύονται πως θα  ξεκινήσουν να πραγματοποιούν μέσα σε εννιά μήνες το επιχειρηματικό σχέδιο τους. Μετά από ένα έτος από την ένταξη τους στο πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένοι να έχουν πραγματοποιήσει ένα κύκλο εργασιών που θα προέρχεται από γεωργικές δραστηριότητες.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΤΑΒΛΗΘΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Η οικονομική στήριξη του προγράμματος θα καταβληθεί στους δικαιούχους νέους γεωργούς σε δύο δόσεις. Μόλις εκδοθεί η απόφαση της ένταξης θα δοθεί η πρώτη δόση που αφορά το 70% του συνολικού ποσού. Όταν υλοποιηθεί το επιχειρηματικό σχέδιο του κάθε γεωργού και επιτευχθούν οι στόχοι θα δοθεί μέσα σε πέντε χρόνια και η δεύτερη δόση. Το χρηματικό ποσό που θα λάβουν οι δικαιούχοι είναι 35.000€. Αυτό το ποσό, δύναται να αυξηθεί στις περιπτώσεις που:

  • ο νέος γεωργός μένει μόνιμα σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή ή σε νησί που έχει πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους, κατά 2.500€
  • για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που μελλοντικά θα κατευθυνθούν σε πτηνό-κτηνοτροφικές παραγωγές κατά 2.500€.

Ανακεφαλαιώνοντας, η φιλοσοφία αυτού του προγράμματος, όπως τόνισε ο κ. Σπήλιος Λιβανός, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι να προσελκύσει και να κρατήσει στον αγροτικό-κτηνοτροφικό τομέα τα άτομα που θέλουν να προσφέρουν και αγαπούν την συγκεκριμένη εργασία.

 

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση