Νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα | jobstoday.gr

Νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Αυτό το διάστημα, ανακοινώθηκαν πολλές νέες θέσεις εργασίας στο δημόσιο και στο ιδιωτικό τομέα της χώρας. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις νέες προσλήψεις εργαζομένων και να στείλετε αιτήσεις και βιογραφικά.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναζητά επιστήμονες έρευνας. Συγκεκριμένα αναζητά:

 • ένα κάτοχο διδακτορικού τίτλου (ή υποψήφιο διδάκτωρ) στον κλάδο του Μάρκετινγκ ή International Business στο τμήμα “Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης”. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ και να στείλουν αίτηση μέχρι τις 8/11/2019
 • ένα άτομο με πανεπιστημιακό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Master στις Οικονομικές Επιστήμες ή/και Διοίκηση ή Στατιστική ή Πληροφορική ή Μαθηματικά στην Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν εδώ και να στείλουν αίτηση μέχρι τις 14/11/2019
 • ένα άτομο με πανεπιστημιακό δίπλωμα και μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου Master στις επιστήμες STEM ή/και Οικονομικές Επιστήμες ή/και Διοίκηση στην Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων είναι η 15η Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από εδώ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΙΛΙΟΝ

Είκοσι δύο πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (ΠΦΑ) θα προσληφθούν στο Δήμο Ιλίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Θα καλύψουν τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” συνολικής διάρκειας έως και οκτώ μήνες με ωριαία αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50). Για πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στο Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης (τηλ. επικοινωνίας: 210-2691502). Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Η Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. στην Κομοτηνή, αναζητά:

 • Έναν διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ΑΕΙ και ένα μηχανολόγο μηχανικό ΑΕΙ για το υποκατάστημα camping Φαναρίου Κομοτηνής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον επτά έτη εμπειρίας σε δημόσια έργα, να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΚ Γ’ τάξη και άνω για έργα κατηγορίας “Οικοδομικά Έργα” και Β’ τάξη και άνω “Έργα Οδοποιίας” και “Υδραυλικά Έργα” και για Η/Μ δημόσια έργα.

Επιπλέον οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι έμπειροι στα παρακάτω:

 • Σύνταξη και έλεγχος επιμετρήσεων ΠΑΕ και ΠΠΑΕ
 • Σύνταξη και έλεγχος ΑΠΕ και ΠΚΤΜΝΕ
 • MS Οffice
 • Σύνταξη και διαχείριση χρονοδιαγραμμάτων με χρήση πακέτων λογισμικού διαχείρισης έργων όπως MS Project, Primavera, κτλ. (για Gantt charts, Project Network Diagrams, PERT, Milestone charts, Critical paths, κατανομές κόστους – πόρων κ.λπ.)
 • Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. Autocad κ.λπ.)
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα και τα αντίστοιχα πτυχία ΜΕΚ στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@etasa.gr μέχρι και την 11.11.2019. Θα πρέπει να αναφέρουν υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (ΜΗΧ.Κ.Φ.ΤΕΧ.)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Στον δήμο Αλμωπίας ύστερα από την υπ΄αριθ. 233/2019 απόφαση του Δ.Σ. θα προσληφθεί προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση μαζί με υπεύθυνη δήλωση  στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Αλμωπίας (Πλ.Αγγ.Γάτσου-Αριδαία). Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: 11/11/2019

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στο πανεπιστήμιο Αιγαίου ανακοινώθηκαν προσλήψεις. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

 • Ένα άτομο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στις Οικονομικές Επιστήμες
 • δύο συνεργάτες πανεπιστημιακές εκπαίδευσης στις Κοινωνικές Επιστήμες για τη διδασκαλία σε επιμορφωτικά σεμινάρια
 • ένας πληροφορικός με γνώσεις Βιοπληροφορικής. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν εδώ , εδώ και εδώ. Η καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων είναι η 11η Νοεμβρίου.
ΑΣΤΕΚ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ) που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο νομού Λασιθίου θα προσληφθούν τέσσερα άτομα. Συγκεκριμένα:

 • 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
 • 1 ΤΕ Τεχνικού Πληροφορικής
 • 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
 • 1 ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ), Λατούς 25, Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. 72100. Θα την απευθύνουν στην γραμματεία σχολής, υπόψη κας Αικ. Καραμπακάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28410 28565, 28828).

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ο Δήμος Φιλιατών ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών. Αναλυτικότερα εδώ. Επίσης η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοίνωσε την πρόσληψη ενός ατόμου ΥΕ Καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 11η Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ Στο δήμο Ραφήνας-Πικερμίου θα προσληφθούν 2 άτομα για την καθαριότητα κοιμητηρίου.  Περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΑΡΣΑΛΑ

Πέντε προσλήψεις θα γίνουν στον δήμο Παπάγου-Χολαργού. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

 • 1 ΤΕ Νοσηλευτών
 • 1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
 • 1 ΔΕ Διοικητικού
 • 1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού. Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ. Επίσης, στα Φάρσαλα θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τέσσερις εργάτες γενικών καθηκόντων. Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα ατόμων. Οι προσληφθέντες θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες  του τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

 • 3 ΔΕ Μαγείρων
 • 1 ΔΕ Υδραυλικών
 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • 3 ΥΕ Τραπεζοκόμων
 • 3 ΥΕ Λαντζέρων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν στην διεύθυνση: Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής, 7οχιλ. Ε.Ο. Κομοτηνής- Ξάνθης, Τ.Κ.69100- Κομοτηνή, απευθύνοντας την στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής υπόψιν του Α/Β΄ ΜΠΑΜΠΑΛΗ Περικλή (τηλ. επικοινωνίας: 25310-57000, 25310- 57008, 25310-57014).

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Προσλήψεις ανακοίνωσε και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συγκεκριμένα αναζητά:

 • ένα άτομο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης διοικητικής υποστήριξης
 • έναν διπλωματούχο μηχανικό ή πτυχιούχο Θετικών Επιστημών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σε κατεύθυνση πληροφορικής ή μηχανικού υπολογιστών
 • μεταπτυχιακό ερευνητή σε πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών (Βιολογία, Ιατρική, Φαρμακευτική, Γεωπονία). Περισσότερες πληροφορίες εδώ, εδώ και εδώ
24 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Το Ν.Π.Δ.Δ Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων θα προσλάβει τέσσερις πτυχιούχους καθηγητές φυσικής αγωγής και είκοσι άτομα καλλιτεχνικού προσωπικού. Εδώ μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Επίσης, στο Δήμο Ωρωπού θα γίνουν 21 προσλήψεις με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υλοποίηση τμημάτων μουσικής και εκπαιδευτικής παιδείας. Η προκήρυξη πρόσληψης. Δύο πτυχιούχοι φυσικής αγωγής θα προσληφθούν στο δήμο Λέρου για την υλοποίηση των προγραμμάτων “Άθλησης για Όλους” περιόδου 2019-2020. Για περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων επιθυμεί να προσλάβει πενήντα τέσσερα άτομα για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών του. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση στην διεύθυνση: Ευσεβίου Κηπουργού 6, Καλάβρυτα, Τ.Κ. 250 01, υπ’ όψιν κας Γουρζέλα Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 6942 559999). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 13/11/2019

160 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΣΕ

Μέσω ΑΣΕΠ ανακοινώθηκαν 160 προσλήψεις στον ΟΣΕ για την κάλυψη αναγκών φύλαξης Ισόπεδων Διαβάσεων και Εγκαταστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλλουν στην διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Καρόλου 1-3, Τ.Κ.104 37 Αθήνα, απευθύνοντας την στην «Κεντρική Διεκπεραίωση».

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Η “ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” ζητά να προσλάβει οδηγούς αστικών λεωφορείων. Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

 • να έχουν την ελληνική ιθαγένεια και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ή δημοτολόγια Δήμου ή Κοινότητας ή να έχουν την ιθαγένεια κράτους μέλους τα Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα άνω των δώδεκα μηνών πριν από την πρόσληψή τους
 • να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους
 • να έχουν εκπληρώσεις τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές
 • να κατέχουν ισχύουσα άδεια οδήγησης λεωφορείου κατ. D , Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας) σε ισχύ και κάρτα ταχογράφου.
 • να πληρούν τις προϋποθέσεις υγείας για τη θέση που προορίζονται.

Δεκτές γίνονται οι αιτήσεις με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα και  φωτοτυπίες άδειας οδήγησης και κάρτας ταχογράφου μέχρι τις 2/12/2019. Θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία της “ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” (Λαγκαδά 16, 3ος όροφος). Επίσης μπορούν να αποσταλούν μέσω email με τίτλο “ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ” στο ktel2310@gmail.com

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Το νοσοκομείο Παίδων Αθηνών Αγία Σοφία ανακοίνωσε προσλήψεις. Συγκεκριμένα θα προσλάβει:

 • 4 ΔΕ Προσωπικού Φύλαξης
 • 11 ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης
 • 1 ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.
PRAKTIKER: ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

H Praktiker Hellas, αναζητά προσωπικό αυτή την περίοδο από τις παρακάτω ιδιότητες:

 • Υπεύθυνος Ανάπτυξης Β2Β Πωλήσεων ( Ρόδος)
 • Πωλητής / Ταμίας Καταστήματος ( Ρόδος)
 • Πωλητής / Πωλήτρια Καταστήματος (Παλλήνη)
 • Web Designer  (Αθήνα)
 • Supplier Management Assistant (Αθήνα)
 • Πωλητής / Σύμβουλος Διακόσμησης (Θεσσαλονίκη). Περισσότερες πληροφορίες εδώ
“ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΥΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Οι “Γιατροί του Κόσμου” θα προσλάβουν ένα παιδίατρο και ένα ψυχίατρο. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στα γραφεία των “Γιατρών του Κόσμου”: Σαπφούς 12, Τ.Κ. 105 53 – Αθήνα, 5ος όροφος. Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 15/11/2019.

STARBUCKS-ΜΙΚΕΛ: ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα Starbucks προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό στη διεύθυνση jobs@starbucks.com.gr αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης. Όλες οι διαθέσιμες θέσεις βρίσκονται εδώ. Προσλήψεις γίνονται και στα cafe ΜΙΚΕΛ. Εδώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τις θέσεις εργασίας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Προσλήψεις γίνονται και σε τρεις αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας. Συγκεκριμένα:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟ “ΜΗΤΕΡΑ” ΚΑΙ ΣΤΟ “ΙΑΣΩ”

Προσωπικό αναζητά η ιδιωτική γενική κλινική “ΜΗΤΕΡΑ”. Συγκεκριμένα αναζητά ένα παθολόγο και ένα καρδιολόγο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: humanresources@mitera.gr ή μέσω fax στο 210-68.69.465. Ακόμα, το ΙΑΣΩ επιθυμεί να προσλάβει:

 • Διοικητικό προσωπικό
 • Νοσηλεύτρια ΑΕΙ-ΤΕΙ
 • Βοηθό Νοσηλευτή. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αιτήσεις με πρόσφατη φωτογραφία στα γραφεία της κλινικής ΙΑΣΩ (Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων) Κηφισιάς 37-39, Μαρούσι καθημερινά 09:00-15:00. Ηλεκτρονικά μπορούν να σταλούν βιογραφικά στη διεύθυνση hriaso@iaso.gr και με fax στο 210-61.84.360

Τα ποσοστά της ανεργίας θα μειωθούν σύντομα εξαιτίας αυτών των νέων προσλήψεων.

Μαίρη Κάντα

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση