Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ | jobstoday.gr

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Μέσω ΑΣΕΠ, αυτό το διάστημα, γίνονται προσλήψεις πολλών ατόμων, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος. Παρακάτω υπάρχουν όλες οι νέες θέσεις απασχόλησης. Οι υποψήφιοι πρέπει να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και στην συνέχεια να τα αποστείλουν.

14 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, θα προσλάβει δεκατέσσερα άτομα για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων καθαριότητας, σίτισης και εστίασης. Το νοσοκομείο βρίσκεται στις Βούτες του δήμου Ηρακλείου. Η σύμβαση εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ

10 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς ανακοίνωσε την πρόσληψη δέκα ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα μηνών.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019.  Εδώ, είναι η προκήρυξη.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ανακοινώθηκε η πρόσληψη έξι ατόμων στην εφορεία αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Θα ασχοληθούν με αρχαιολογικές εργασίες στο πλαίσιο του υποέργου “Ανάδειξη Αρχαιολογικού Χώρου Μοναστηρακίου Δήμου Αμαρίου Ρεθύμνου-Α΄Φάση”. Το χρονικό διάστημα θα οριστεί από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ως έξι μήνες. Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Αρκαδίου 214-74131. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Για περισσότερη ενημέρωση εδώ.

11 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στην ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης  θα προσληφθούν 11 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι νέοι εργαζόμενοι θα καλύψουν εποχικές ή παροδικές ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης δήμου Αλεξανδρούπολης. Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας είναι έξι μήνες.  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 21 Οκτωβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες  εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΡΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ

Ο Δήμος Τοπείρου ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών ατόμων για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και τεχνικής. Η σύμβαση εργασίας είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του δήμου Τοπείρου, μέχρι την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

44 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α), ανακοίνωσε την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με 44 άτομα συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 21/10/2019 και να ενημερωθούν εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΞΙ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΜΟ

Στην Σάμο, θα προσληφθούν έξι άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.Τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων: 23/10/2019. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

33 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Την πρόσληψη 33 ατόμων ανακοίνωσε ο δήμος του Πειραιά με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/7/2020. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

 • 19 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
 • 6 ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι
 • 5 ΔΕ Μάγειρες
 • 3 ΥΕ Καθαριστές

Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2019. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν εδώ.

ΤΡΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Ο δήμος Βόλου ανακοίνωσε την πρόσληψη τριών ατόμων για την υλοποίηση του προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής”. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

 • 1 ΠΕ Φυσικής Αγωγής
 • 1 ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής
 • 1 ΠΕ Παιδαγωγός Ειδικής Αγωγής

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΘΕΑ ΡΟΔΟΥ

Το ΚΕΘΕΑ Ρόδου, ανακοίνωσε  νέες θέσεις εργασίας. Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο ΚΕΘΕΑ σε φάκελο μεγέθους Α4, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η διεύθυνση είναι: Σορβόλου 24, 116 36 Μέτς. Η προθεσμία υποβολής του φακέλου λήγει στις 25 Οκτωβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ “ΤΖΑΝΕΙΟ” ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “Τζάνειο” θα προσληφθούν 112 άτομα για την καθαριότητα, φύλαξη και εστίαση. Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν:

 • 70 ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας
 • 30 ΥΕ Προσωπικό Φύλαξης
 • 6 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Τραπεζοκόμοι)
 • 4ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Βοηθοί μαγείρων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την  προκήρυξη εδώ  και να υποβάλλουν τις αιτήσεις μέχρι και την Παρασκευή 25/10/2019.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ

Ο δήμος Σκιάθου θα προσλάβει πέντε άτομα για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα καθαριότητας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας, διάρκειας 8 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν εδώ . Στον δήμο Δράμας θα προσληφθούν έξι άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου με αντίτιμο. Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

23 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Χίου “Σκυλίτσειο” ανακοίνωσε την πρόσληψη  23 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν περισσότερα εδώ.

20 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Ο δήμος Ιωαννίνων ανακοίνωσε την πρόσληψη είκοσι ατόμων με σύμβαση εργασίας διάρκειας δύο μηνών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

 • 1 ΔΕ Οδηγός με δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας
 • 19 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας.

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

55 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Προκηρύχθηκαν πενήντα πέντε θέσεις διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12 πμ. Η προκήρυξη βρίσκεται εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΞΕΝΑΓΩΝ

Για την κάλυψη αναγκών της σχολής Ξεναγών Αθήνας και της σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Τουρισμού, προκηρύχθηκαν θέσεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Οι νέες αυτές θέσεις απασχόλησης είναι ενθαρρυντικές καθώς θα μειώσουν τα ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση