Νέα προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ | jobstoday.gr

Νέα προγράμματα απασχόλησης από τον ΟΑΕΔ

Καθώς διανύουμε τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, οι άνεργοι έχουν την ευκαιρία να βρουν εργασία, μέσα από τα νέα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ  που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αυτά είναι επιδοτούμενα και αφορούν τους νέους αλλά και τους μακροχρόνια ανέργους. Παρακάτω, υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για το κάθε πρόγραμμα ξεχωριστά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Το πρώτο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά τους πτυχιούχους άνεργους από 22 έως 29 ετών. Σύμφωνα με αυτό, θα απασχοληθούν 3.500 άτομα σε επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια της απασχόλησης θα είναι δέκα μήνες. Επίσης, το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στο 75% του μηνιαίου μισθού. Ο ανώτατος μηνιαίος μισθός ανέρχεται στα 750€. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να :

 • έχουν γραφτεί στον ΟΑΕΔ και
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλους κράτους που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στην Ελλάδα τουλάχιστον για το διάστημα που διαρκεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Επιπλέον, υπάρχει το ενισχυμένο πρόγραμμα απασχόλησης για άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας. Σε αυτό, θα εργαστούν 8.000 νέοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για ένα χρόνο. Για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το πρόγραμμα θα αυξηθεί σε 15 μήνες. Επίσης, θα αυξηθεί και η επιδότηση από το 50% που ίσχυε, στο 75% του μισθού. Ο μηνιαίος μισθός θα φτάσει στα 750€. Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας συμπεριλαμβάνονται στην επιχορήγηση.

92.000.000 € Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επίσης, μετά το τέλος των παραπάνω προγραμμάτων, δεν υπάρχουν περαιτέρω δεσμεύσεις απασχόλησης και επιταχύνονται οι διαδικασίες πρόσληψης των εργαζομένων. Ο προϋπολογισμός και των δύο προγραμμάτων καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ , ανέρχεται στα 92.000.000 € και οι νέοι έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Όσοι ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα πρέπει να:

 • έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης,
 • έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 19ο και το 30ο έτος αντίστοιχα και
 • να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους με άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία για το διάστημα που διαρκεί το πρόγραμμα.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 55-67 ΕΤΩΝ

Ακόμα, θα προσληφθούν άμεσα 8.500 μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας από 55 μέχρι 67 ετών, σε δημόσιες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις των δήμων και των Περιφερειών και σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Αυτό το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχει διάρκεια 12 μηνών αλλά μπορεί να επεκταθεί άλλο ένα χρόνο. Η επιδότηση θα αυξηθεί από το 50% στο 75% του μηνιαίου μισθού και το ανώτατο όριο θα είναι τα 750€ μηνιαίως.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ τουλάχιστον δώδεκα μήνες. Επίσης, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το ατομικό σχέδιο δράσης, το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων κρατών. Όσοι είναι πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και να το αποδείξουν με πιστοποιητικό ελληνομάθειας. Ακόμα, δεν θα πρέπει να είναι υπόδικοί που έχουν παραπεμφθεί για κακούργημα, να μη έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και να μη έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Έπειτα, ενισχύθηκε και το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Έτσι, αυξήθηκε η επιδότηση από το 70% στο 90% του μηνιαίου μισθού και το ανώτατο όριο από τα 700€ στα 800€ μηνιαίως. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, υπάρχουν 1200 θέσεις σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και σε επιχειρήσεις των δήμων και των περιφερειών, με διάρκεια απασχόλησης 12 μήνες. Η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί για ακόμα ένα έτος. Από αυτό, ωφελούνται τα άτομα με αναπηρία, οι απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες, οι αποφυλακισμένοι, οι νεαροί παραβάτες και τα άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα πρόγραμμα απασχόλησης για πρώην εργαζόμενους σε εκδοτικές εταιρείες της Αττικής. Αυτό απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν το διάστημα από 29/5/2017 μέχρι 28/2/2018. Πιο συγκεκριμένα οι:

 • 324 πρώην εργαζόμενοι τις επιχείρησης “Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε.”
 • 185 πρώην εργαζόμενοι της επιχείρησης “Εκδόσεις Έθνος Α.Ε.” και
 • 41 πρώην εργαζόμενοι από την επιχείρηση “Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία”.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ

Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν:

 • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
 • Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το εξατομικευμένο αναλυτικό σχέδιο δράσης και
 • επικαιροποιημένο ατομικό σχέδιο δράσης. Το πρόγραμμα επιδοτείται για έξι μήνες. Μετά την λήξη του εξαμήνου, η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας για ένα επιπλέον εξάμηνο, χωρίς επιχορήγηση. Η ημερήσια επιχορήγηση πλήρους απασχόλησης είναι 26 €.
ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Ο ΟΑΕΔ, ακόμα, ετοιμάζει το φθινόπωρο, άλλα τρία προγράμματα απασχόλησης 15000 ανέργων. Αυτά θα αφορούν στην πρόσληψη ανέργων σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της χώρας μα και στην εξάμηνη πρακτική άσκηση νέων σε εταιρείες. Πιο αναλυτικά, θα υπάρξει ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης ατόμων από 30 ετών και άνω σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Ελλάδας. Ο μισθός θα είναι 700€ το μήνα και η επιδότηση 75%.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Θα υπάρξει, επίσης, ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στην ψηφιακή οικονομία. Θα επιδοτείται 100% για έξι μήνες και ο μισθός θα είναι μέχρι 600€ μηνιαίως. Τέλος, θα υπάρξει ένα πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε περιοχές υψηλής ανεργίας. Η επιδότηση θα είναι 100% και ο μισθός μέχρι 813€ το μήνα, για εφτά μήνες. Θα προσληφθούν 3000 άνεργοι ηλικίας 18-30 ετών σε επιχειρήσεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, της Στερεάς Ελλάδας, του Βορείου Αιγαίου και της Θεσσαλίας.

Συνεπώς, με τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, ο ΟΑΕΔ προσπαθεί να μειώσει τις συνέπειες της πανδημίας στην αγορά εργασίας και τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση