Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης | jobstoday.gr

Νέα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Αυτή την περίοδο πραγματοποιούνται νέα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης από το “ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ” και τον “ΚΕΟΣΟΕ“. Είναι επιδοτούμενα και υλοποιούνται για να στηριχθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Επίσης, ο “ΟΑΕΔ” πραγματοποιεί νέο πρόγραμμα για 5000 άνεργους για να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία στο digital marketing. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικότερα ώστε να συμμετάσχει σε κάποιο από αυτά, όποιος το επιθυμεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα προγράμματα που υλοποιούνται από το “Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων” διαρκούν συνολικά πενήντα ώρες. Από αυτές, οι τριάντα πέντε αποτελούν το θεωρητικό μέρος και οι δέκα πέντε το πρακτικό. Επικεντρώνονται σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας για:

 • τους ηλεκτρολόγους,
 • τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων,
 • τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
 • τους υδραυλικούς,
 • τους ψυκτικούς και είναι συγχρηματοδοτούμενα από την Ελλάδα και την Ε.Ε.
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 5€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΩΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα επιδοτηθούν με 5€ για κάθε ώρα κατάρτισης και θα αποκτήσουν την βεβαίωση παρακολούθησης προγράμματος. Επίσης θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά και δωρεάν σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων τους. Οι ωφελούμενοι θα παρακολουθήσουν τα θεωρητικά μαθήματα εξ αποστάσεως.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα του “ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ“, υποβάλλοντας εδώ αίτηση μέχρι και την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.  Έπειτα, οι υποψήφιοι θα βαθμολογηθούν ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης, τις σπουδές σε σχετικούς κλάδους με το αντικείμενο κατάρτισης καθώς και τις επαγγελματικές δεξιότητες. Πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα για τους ωφελούμενους, θα πρέπει να καταθέσουν στις δομές του “ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ” δικαιολογητικά όπως:

 • αποδεικτικό εργασιακής κατάστασης,
 • βεβαίωση εργοδότη πως ο υποψήφιος εξακολουθεί εξαρτημένη εργασία την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος,
 • αντίγραφο τίτλου σπουδών, όπου θα αναγράφεται ο βαθμός και η χρονολογία απόκτησης,
 • φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων επαγγελματικής κατάρτισης και
 • αποδεικτικά ατομικών επαγγελματικών δεξιοτήτων.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΕΟΣΟΕ

Ακόμη, αρκετοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα ενισχυθούν επαγγελματικά καθώς θα αναβαθμιστούν οι γνώσεις και δεξιότητες τους μέσα από τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν από τον “Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Αμπελοοινικών προϊόντων” (ΚΕΟΣΟΕ). Τα θέματα των προγραμμάτων κατάρτισης είναι πέντε και σχετίζονται με τον οίνο και είναι τα εξής:

 • “γευσιγνωσία οίνων” διάρκειας 100 ωρών,
 • “στέλεχος διαδικτυακού μάρκετινγκ οινοποιητικών προϊόντων” που θα διαρκέσει 80 ώρες,
 • “στέλεχος ανάπτυξης οινοτουρισμού”, διάρκειας 80 ωρών,
 • στέλεχος διεθνούς εμπορίου οινοποιητικών προϊόντων”, που θα διαρκέσει 100 ώρες και
 • “στέλεχος πωλήσεων οινοποιητικών προϊόντων” διάρκειας 100 ωρών. Οι ωφελούμενοι θα εκπαιδευτούν μόνο θεωρητικά και θα παρακολουθήσουν διαδικτυακά τα μαθήματα. Επίσης, οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθέντων δεξιοτήτων θα διενεργηθούν εξ αποστάσεως.
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15/3 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Οι ενδιαφερόμενοι για την συγκεκριμένη δράση, πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα 15 Μαρτίου 2021 στις 15:00 το μεσημέρι εδώ. Στους συμμετέχοντες του προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση και των υποχρεωτικών εξετάσεων πιστοποίησης, θα καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα που αντιστοιχεί σε 5€ μικτά για κάθε ώρα κατάρτισης. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 46 τμήματα κατάρτισης στις 13 περιφέρειες της Ελλάδος.

ΟΑΕΔ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Μέχρι την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021, οι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ άνεργοι ηλικίας έως 29 ετών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο νέο πρόγραμμα για να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία στο ψηφιακό marketing. Η δράση απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης ψηφιακού μάρκετινγκ και στις συναφείς με το ψηφιακό μάρκετινγκ ιδιωτικές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα της επαγγελματικής εμπειρίας θα διαρκέσει έξι μήνες, με πενθήμερη εργασία έξι ωρών. Οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν από τον ΟΑΕΔ μηνιαίως 550€.

16.500.000 € Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για να ενταχθούν οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν πρέπει να έχουν μειώσει το προσωπικό τους, ένα μήνα πριν την υποβολή της αίτησης. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 16.500.000€ και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και την Ελλάδα. Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση.

Τέλος, οι άνεργες γυναίκες θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας θα ενταχθούν για πρώτη φορά στο βελτιωμένο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Εδώ βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες. Με τα προγράμματα του ΟΑΕΔ τον Φεβρουάριο του 2019 δημιουργήθηκαν 1362 και τον Φεβρουάριο του 2020, 1.298 νέες θέσεις εργασίας.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση