εργαζόμενοι συνταξιούχοι ποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουν | jobstoday.gr

Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Ποιες ενέργειες χρειάζεται να κάνουν

Για πολλούς ανθρώπους, η σύνταξη δεν αποτελεί το τέλος της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Κάποιοι επιθυμούν να βρουν μία νέα εργασία προκειμένου να μη χάσουν την κοινωνική επαφή τους αλλά και να διατηρήσουν ζωντανή την πνευματική τους διαύγεια. Άλλοι πάλι, αισθάνονται οικονομικά ανασφαλείς με τις συνεχείς μειώσεις των συντάξεων και θέλουν να αυξήσουν τα έσοδα τους με μία δουλειά. Όποιος και αν είναι ο λόγος για τον οποίο εργάζεστε ενώ λαμβάνετε σύνταξη, χρειάζεται να το δηλώσετε στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα απασχόλησης που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Αν δεν γνωρίζετε τι ενέργειες απαιτούνται, θα σας βοηθήσει ιδιαίτερα το κείμενο που ακολουθεί.

ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ είναι υποχρεωτικό να εισέλθουν τέσσερις κατηγορίες συνταξιούχων ώστε να δηλώσουν την απασχόλησή τους. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία είναι οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που εργάζονται έως και σήμερα. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα άτομα που λαμβάνουν σύνταξη και ξεκίνησαν να απασχολούνται επαγγελματικά από την 1η Ιανουαρίου του 2024 ακόμα και αν πλέον δεν εργάζονται.

Η τρίτη κατηγορία ατόμων που χρειάζεται να μπουν στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ είναι όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης μα συνεχίζουν κανονικά την εργασία τους χωρίς να την έχουν διακόψει. Επίσης, στην ίδια πλατφόρμα πρέπει να εισέλθουν τα άτομα που αναλαμβάνουν μία εργασία ύστερα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης τους.

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

Αν ανήκετε σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες θα χρειαστεί να επισκεφτείτε το επίσημο site του ΕΦΚΑ και στη συνέχεια θα οδηγηθείτε στην υπηρεσία δήλωσης απασχόλησης συνταξιούχων και στον σύνδεσμο εισόδου. Για να εισέλθετε θα χρειαστείτε τους κωδικούς TAXISNET.

Με την είσοδό σας, θα εμφανιστεί το κουμπί «Νέα Δήλωση» και επιλέγοντας το θα εμφανιστεί η φόρμα όπου θα καταχωρίσετε τα στοιχεία σας. Στην αρχή της δήλωσης, θα κληθείτε να επιλέξετε την ιδιότητα σας, δηλαδή αν είστε ήδη συνταξιούχος ή αν έχετε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Επίσης, θα επιλέξετε και την κατηγορία της σύνταξης.

Στην συνέχεια θα πρέπει να δηλώσετε την ημερομηνία έναρξης της εργασίας ως συνταξιούχος. Μόλις συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία πρέπει να ‘κλικάρετε’ στο κουμπί ‘υποβολή δήλωσης’. Αυτή η δήλωση πρέπει να υποβληθεί έως και την τελευταία ημέρα του μήνα ανάληψης της εργασίας.

ΠΟΡΟΣ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Όλοι οι απασχολούμενοι συνταξιούχοι επιβάλλεται να καταβάλλουν πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ. Πιο αναλυτικά οι μισθωτοί θα καταβάλλουν πόρο ύψους 7,7 % επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης και ύψους 2,3% επί των ασφαλιστέων αποδοχών επικουρικής ασφάλισης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα καταβάλλουν πόρο υπέρ ΕΦΚΑ ύψους 50% επί της κύριας ασφάλισης. Σε περίπτωση επικουρικής ασφάλισης θα καταβάλλουν από αυτή πόρο ύψους 40%.

Οι έμμισθοι δικηγόροι και οι μισθωτοί μηχανικοί θα καταβάλλουν πόρο ύψους 7,7% επί των ασφαλιστέων αποδοχών κύριας ασφάλισης και ύψους 40% από την επικουρική ασφάλιση. Όσοι αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών θα καταβάλλουν πόρο υπέρ του ΕΦΚΑ ύψους 10% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού. Όσοι αμείβονται με εργόσημο του π. ΙΚΑ θα καταβάλλον πόρο ύψους 7,7% επί της τιμής που αναγράφεται στο εργόσημο και οι αμειβόμενοι με εργόσημο του π. ΟΓΑ θα καταβάλλουν πόρο ύψους 10%.

ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥ

Από την καταβολή αυτού του πόρου υπέρ του ΕΦΚΑ είναι δυνατόν να εξαιρεθούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων. Αυτές είναι οι ακόλουθες:

  • Τα άτομα με ψυχική αναπηρία του άρθρου 23 του νόμου 4488/2017 (Α΄137),
  • Οι συνταξιούχοι του νόμου 612/1977 (Α’ 164),
  • Οι συνταξιούχοι του τρίτου εδαφίου της περ. α’ της παρ.1 του άρθρου 1 και του άρθρου 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄210).
  • Όσοι λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα,
  • Οι συνταξιούχοι που είναι πολύτεκνοι και το ένα τουλάχιστο παιδί τους είναι ανήλικο ή σπουδάζει και μέχρι να συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους ή δεν είναι ικανό για να εργαστεί.
  • Τα άτομα που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη.

Τέλος, αν κάποιος εργαζόμενος συνταξιούχος δεν δηλώσει στην πλατφόρμα την έναρξη της απασχόλησης του και γίνει αντιληπτό ύστερα από διασταύρωση των στοιχείων ή από επιτόπιους ελέγχους θα υποστεί κύρωση. Το χρηματικό πρόστιμο που θα καταβάλλει θα είναι ίσο με δώδεκα μηνιαίες επικουρικές και κύριες συντάξεις.

 

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση