Εργασιακή βία: Τα μέτρα για την αντιμετώπισή της | jobstoday.gr

Εργασιακή βία: Τα μέτρα για την αντιμετώπισή της

Το mobbing και η εργασιακή βία είναι δυστυχώς φαινόμενα που συναντιούνται συχνά στον επαγγελματικό τομέα. Για να προστατευτούν όλοι οι εργαζόμενοι, ο κ. Κωστής Χατζηδάκης, υπουργός εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων, με την εφαρμογή του νόμου 4808/2021 αποφάσισε και εξέδωσε μέτρα για να αντιμετωπιστεί κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης στην εργασία.

ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε την Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 στο 5.059 φύλλο της εφημερίδος της Κυβέρνησης, προστατευόμενοι από τα μέτρα είναι όλοι οι εργαζόμενοι και οι απασχολούμενοι. Σε αυτούς, συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που εργάζονται με σύμβαση έργου, έμμισθης εντολής αλλά των εργαζόμενων που προσφέρουν υπηρεσίες σε τρίτο πάροχο. Επίσης, υπό την προστασία των μέτρων, βρίσκονται οι ασκούμενοι και οι μαθητευόμενοι και όλοι όσοι αναζητούν εργασία.

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι ιδιοκτήτες ιδιωτικών επιχειρήσεων που έχουν άνω των είκοσι ατόμων προσωπικό, είναι υποχρεωμένοι, τηρώντας αυτή την απόφαση, να προλάβουν, να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά και να απαγορεύσουν το mobbing, την φυλετική και την σεξουαλική παρενόχληση και κάθε άλλο είδος βίας που εμφανίζεται το διάστημα της δουλειάς ή συνδέεται με αυτήν.

ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 20 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

Για να συμπληρωθεί το όριο των 20 απασχολούμενων στην επιχείρηση, όπως αναφέρει η δημοσιευμένη υπουργική απόφαση, αριθμούνται τα προστατευόμενα άτομα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 4808/2021. Οι εργαζόμενοι που με σύμβαση γνήσιου δανεισμού παραχωρούνται σε ένα τρίτο αφεντικό, προσμετρώνται για να συμπληρωθεί το όριο, τόσο στον αριθμό των εργαζομένων του άμεσου όσο και στον αριθμό των εργαζομένων του έμμεσου εργοδότη.

ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από 20 υπαλλήλους χρειάζεται να υιοθετήσουν και να δημοσιοποιήσουν μία πολιτική που θα είναι υπεύθυνη για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εργασιακής βίας. Αυτή για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να:

  • Γίνουν κατανοητοί όλοι οι κίνδυνοι της βίας και της παρενόχλησης κατά την διάρκεια της εργασίας: Για να εκτιμηθούν καλύτερα αυτοί οι κίνδυνοι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα ψηφιακά εργαλεία επαγγελματικού κινδύνου που βρίσκονται στην πλατφόρμα OIRA
  • Υπάρξουν μέτρα για την αποφυγή της εργασιακής βίας και την αντιμετώπισή της. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων, δηλαδή, θα μπορούσαν να υποστηρίξουν και να καθοδηγήσουν τα θύματα της βίας, να ενθαρρύνουν τους υπαλλήλους να διατηρούν ένα όμορφο εργασιακό κλίμα, να είναι διαθέσιμοι να επικοινωνούν με τους εργαζόμενους, οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν. Ή να εκπαιδεύσουν τους εργαζομένους να διαχειρίζονται ορθά περιστατικά βίας.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Επιπλέον, οι διευθυντές των επιχειρήσεων, οφείλουν να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και να ευαισθητοποιούν τα άτομα που απασχολούν, για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν, εάν θελήσουν να υποβάλλουν μία καταγγελία. Επίσης, χρειάζεται να πληροφορούν για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο ο εργοδότης κατά την ύπαρξη ενός περιστατικού βίας.

ΣΕ ΦΑΝΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Πρέπει να υπάρχουν σε φανερό σημείο όλα τα στοιχεία των υπεύθυνων διοικητικών αρχών που μπορεί να απευθυνθεί κάθε άτομο που έχει θιγεί. Ο εργοδότης, εάν υπάρξει περιστατικό βίας υποχρεούται να το καταγγείλει στο ΣΕΠΕ. Ακόμη, ο εργοδότης, χρειάζεται να ορίσει ένα άτομο που θα αναλάβει τον ρόλο της καθοδήγησης και της ενημέρωσης των εργαζομένων για την αντιμετώπιση της εργασιακής βίας.

ΤΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΒΙΑΣ Ή ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ

Οι εργαζόμενοι που βιώσουν ένα περιστατικό παρενόχλησης ή βίας,  σύμφωνα με τον νόμο 4808/2021 δικαιούνται να προστατευτούν δικαστικά, να υποβάλουν αίτηση στην Επιθεώρηση Εργασίας, στον Συνήγορο του Πολίτη και να το καταγγείλουν στο υπεύθυνο της εταιρείας που εργάζονται. Η καταγγελία θα διερευνηθεί άμεσα και αμερόληπτα.

Τέλος, ο εργοδότης μετά την διαπίστωση του περιστατικού βίας, είναι αναγκασμένος να προβεί σε μέτρα κατά του καταγγελλόμενου εργαζόμενου. Αυτά μπορεί να είναι σύσταση για συμμόρφωση, αλλαγή τόπου εργασίας ή ωραρίου ή απόλυση. Εάν δεν λάβει κανένα μέτρο, θα του επιβληθούν από το ΣΕΠΕ, κυρώσεις εις βάρος του.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση