Δώρο Χριστουγέννων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε | jobstoday.gr

Δώρο Χριστουγέννων: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, το δώρο Χριστουγέννων για το 2019 θα πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους το αργότερο έως την 21η Δεκεμβρίου. Ο εργοδότης μπορεί να το καταβάλλει και νωρίτερα από την 21η Δεκεμβρίου. Η μορφή του πρέπει να είναι πάντα σε χρήμα και όχι σε είδος. Το δώρο Χριστουγέννων, είναι νομικά κατοχυρωμένο. Η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα και διώκεται με την διαδικασία του αυτοφώρου

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούχοι του δώρου Χριστουγέννων είναι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, σε οποιοδήποτε εργοδότη. Για τον υπολογισμό του δώρου, λαμβάνεται υπόψη η χρονική περίοδος από 1η  Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ο υπολογισμός για το δώρο των Χριστουγέννων εξαρτάται από τον τρόπο που αμείβεται ο εργαζόμενος. Εάν δηλαδή αμείβεται με μισθό ή με ημερομίσθιο. Οι μισθωτοί που είχαν σχέση εργασίας χωρίς διακοπή, από 1 Μαΐου μέχρι 31 Δεκεμβρίου, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο Χριστουγέννων. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν ένα μηνιαίο μισθό οι εργαζόμενοι ή 25 ημερομίσθια εάν αμείβονται με αυτό τον τρόπο. Στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους.

ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΑΝ Ή ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ

Τμήμα του δώρου Χριστουγέννων, λαμβάνουν και αυτοί που παραιτήθηκαν ή απολύθηκαν, ανάλογα με την χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης. Σε αυτή την περίπτωση, το δώρο υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια, ανάλογα με το πώς αμείβονται για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες της εργασιακής σχέσης. Επίσης και όσοι εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημερών, δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 10Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Για τον υπολογισμό του δώρου, βάση αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Εάν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από την 10η Δεκεμβρίου, το δώρο των Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση. Το σύνολο των τακτικών αποδοχών είναι ο καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο.

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Στις τακτικές αποδοχές περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο. Επίσης, περιλαμβάνεται κάθε παροχή που καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ΄επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Έτσι, σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων, στις τακτικές αποδοχές εντάσσονται:

  • Το επίδομα αδείας: για τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας του επιδόματος αδείας πολλαπλασιάζουμε το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο εργαζόμενος επί τον συντελεστή 0,041666.
  • Η αμοιβή της υπερεργασίας, εάν η εργασία πραγματοποιείται τακτικά.
  • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εάν η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
  • Η αξία του χορηγούμενου γάλακτος ημερησίως.
  • Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση, όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
  • Το επίδομα μη απουσίας.
  • Το επίδομα κατοικίας.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥΣ

Για τους ωρομίσθιους εργαζόμενους, ο υπολογισμός του δώρου Χριστουγέννων, γίνεται βάση του μέσου όρου των αποδοχών του διαστήματος από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα σε αυτό το διάστημα, διαιρούνται δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού, κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάστηκε. Το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης θα λάβουν ως δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση. Όμως, ως βάση υπολογισμού θα είναι οι μειωμένες αποδοχές. Επίσης δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από πέντε ημέρες την εβδομάδα. Αυτό αντιστοιχεί σε ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στο διάστημα από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου. Το ΚΕ.Π.Ε.Α. έχει δημιουργήσει μία online εφαρμογή για να βοηθήσει τους εργαζόμενους να υπολογίσουν μόνοι τους το δώρο Χριστουγέννων που δικαιούνται. Η εφαρμογή βρίσκεται εδώ.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΕΓΚΑΙΡΑ

Εάν το δώρο Χριστουγέννων δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι πρέπει να προσφύγουν στην Επιθεώρηση Εργασίας για να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά. Αυτή διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη. Παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την αυτόφωρη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι δεν πληρώνουν παράβολο για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας. Όμως αν καταθέσουν ατομική μήνυση, πρέπει να πληρώσουν ατομικό παράβολο.

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

Δώρο Χριστουγέννων δικαιούνται και οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας. Αυτό θα αρχίσει να καταβάλλεται από την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στους άνεργους. Όσοι λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου, θα πάρουν δώρο Χριστουγέννων, ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας (360 ευρώ). Εάν έπαιρναν επίδομα για μικρότερο χρονικό διάστημα, δικαιούνται οικονομική ενίσχυση ίση με τρία ημερήσια επιδόματα ανεργίας για κάθε μήνα επιδότησης.

Με αυτό το χρηματικό βοήθημα, ενισχύεται η αγοραστική δύναμη των εργαζόμενων και αυξάνεται η εμπορική κίνηση, που είναι απαραίτητη, τις μέρες των Χριστουγέννων.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση