Άδεια Ειδικού Σκοπού: Όσα πρέπει να γνωρίζετε | jobstoday.gr

Άδεια Ειδικού Σκοπού: Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η εμφάνιση του νέου κορωνοϊού Covid-19 στην χώρα μας, είναι πλέον γεγονός. Για να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες της διάδοσης του ιού, η κυβέρνηση, ανακοίνωσε κάποια έκτακτα μέτρα για τους εργαζόμενους. Ένα από αυτά, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Στέλιο Πέτσα, είναι η θέσπιση άδειας ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους γονείς. Επιπλέον, ανακοινώθηκαν και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών.

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Πιο συγκεκριμένα, υπογράφηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Ισχύει μέχρι και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. Σύμφωνα με αυτήν, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να καταχωρεί στο “ΕΡΓΑΝΗ” τις αλλαγές ή τις τροποποιήσεις του ωραρίου. Επίσης, αναστέλλεται και η υποχρέωση του να καταχωρεί την υπερεργασία και την νόμιμη υπερωριακή απασχόληση. Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94). Αυτό το έκτακτο και προσωρινό μέτρο, μπορεί να παραταθεί, ανάλογα με την πορεία εξέλιξης της πανδημίας.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Κατά την διάρκεια εφαρμογής του παραπάνω μέτρου, ο εργοδότης πρέπει να γνωστοποιήσει στο “ΕΡΓΑΝΗ” κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου, την υπερεργασία και την υπερωριακή απασχόληση, συγκεντρωτικά, όπως έγινε το προηγούμενο μήνα και τις πρώτες δέκα ημέρες του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. Πρέπει να γίνεται λεπτομερής ενημέρωση, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίσης, ο εργοδότης στο ιδιωτικό τομέα, μπορεί να προτείνει την εργασία εξ αποστάσεως.

ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Οι εργαζόμενοι γονείς, μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άδεια ειδικού σκοπού, με πλήρεις αποδοχές. Την χρήση αυτής της άδειας, μπορούν να κάνουν οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά:

  • σε βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς
  • σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ηλικίας των παιδιών. Η άδεια μπορεί να ληφθεί μέχρι και τις 10 Απριλίου 2020. Χορηγείται για την φύλαξη των παιδιών καθώς αναστάλθηκε η λειτουργία των σχολικών δομών.
ΠΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Πιο αναλυτικά, στο σύνολο των τεσσάρων ημερών άδειας, οι τρεις θα προσμετρώνται ως άδεια ειδικού σκοπού. Η μία ημέρα ως κανονική άδεια. Αντίστοιχα, εάν ο εργαζόμενος λάβει δώδεκα ημέρες άδεια, οι εννιά από αυτές θα είναι “ειδικού σκοπού”. Οι τρεις ημέρες θα χρεωθούν ως κανονική άδεια.

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Για να μπορεί ο εργαζόμενος να χρησιμοποιήσει την άδεια ειδικού σκοπού, θα πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις για την λήψη ετήσιας κανονικής άδειας. Για τους εργαζόμενους του δημοσίου τομέα, το σύνολο των αποδοχών, θα καλυφθεί από το κράτος. Για το ιδιωτικό τομέα, το 1/3 των αποδοχών καλύπτεται από το κράτος.

ΜΟΝΟ Ο ΕΝΑΣ ΓΟΝΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ

Όταν ο ένας γονέας πάρει την άδεια ειδικού σκοπού, δεν την δικαιούται ταυτόχρονα και ο άλλος γονιός. Ακόμα, αν εργάζεται μόνο ο ένας γονιός, δεν δικαιούται να λάβει την συγκεκριμένη άδεια. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις που ο ένας γονέας έχει προσβληθεί από κορωνοϊό ή νοσηλεύεται ή είναι άτομο με αναπηρία.

ΣΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ, ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Εάν ο ένας γονέας εργάζεται στο δημόσιο και ο άλλος στο ιδιωτικό τομέα, θα πρέπει να δηλωθεί πως δεν έχει γίνει χρήση της άδειας. Αυτό θα γίνει με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης στο εργοδότη του δημόσιου τομέα. Έτσι, θα λάβει την άδεια, ο γονέας που δουλεύει στο ιδιωτικό τομέα. Όταν υπάρχει διαζύγιο των γονιών, τότε την άδεια ειδικού σκοπού, θα την λάβει ο γονέας που έχει την επιμέλεια του παιδιού.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, μπορούν να αρνηθούν την χρήση της άδειας ειδικού σκοπού. Σε αυτή την περίπτωση, μπορούν να εργαστούν μέχρι και 25% καθημερινά, μειωμένο ωράριο εργασίας, χωρίς να μειωθούν οι αποδοχές τους.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Για να λάβουν οι υπάλληλοι την συγκεκριμένη άδεια, πρέπει να ενημερώσουν τον εργοδότη τους. Έπειτα, πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση πως τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολεία. Έπειτα, ο εργοδότης, από την Παρασκευή 10 Απριλίου έως και την Τετάρτη 15 Απριλίου, πρέπει να δηλώσει στο ΕΡΓΑΝΗ τους εργαζομένους που έλαβαν την άδεια ειδικού σκοπού.

Με τα έκτακτα μέτρα, όλοι ευχόμαστε να μη κινδυνεύσουν άλλες ανθρώπινες ζωές. Έχοντας ελπίδα, σύντομα ο “ήλιος” θα εμφανιστεί και θα κρύψει την “καταιγίδα” από την καθημερινότητα μας.

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση