360 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης | jobstoday.gr

360 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριακοσίων εξήντα (360) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων
α) Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων &
β) Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ΕΙΣ ΔΙΠΛΟΥΝ το έντυπο αίτησης με κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την κατάταξη και το υποβάλουν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ 24/10/2015 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 2/11/2015 στην ακόλουθη Διεύθυνση:

Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων ,
Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Βλαχιώτη Βασιλικής),
Βασ. Γεωργίου Α΄1
Τ.Κ. 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313317128,
2313317139,
2313317137,
2313317116,
2313317666.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ΄αριθμ. ΣΟΧ 4/2015

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση