Η εταιρεία ΜΙΝΩΑΣ ΑΕΕ, εκδοτική εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο, ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες:

 • Ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας (Γ΄ κατηγορίας) / τήρηση λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων
 • Έκδοση φορολογικών στοιχείων
 • Παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών και δανειακών υποχρεώσεων
 • Συμφωνίες στους τηρούμενους λογαριασμούς (γενικής λογιστικής, πελατών προμηθευτών)

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση στα οικονομικά / λογιστικά
 • Τριετή προϋπηρεσία σε βιβλία Γ΄ κατηγορίας
 • Εξοικείωση σε σύγχρονες εμπορολογιστικές εφαρμογές
 • Γνώση προγράμματος Entersoft θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση Microsoft Office ( Εxcel, Word)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος)

Παροχές

 • Ικανοποιητικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Σύγχρονο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
 • Συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και παρέχουν ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο της εταιρίας

Job Tags: , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

ΜΙΝΩΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση