Αρμοδιότητες

 • Έλεγχος και καταχώριση παραστατικών, εισπράξεων, πληρωμών, τιμολογίων και λογιστικών εγγραφών
 • Έλεγχος MY DATA
 • Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες και πελάτες

Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες:

 • Πτυχίο ΑΕΙ η ΤΕΙ
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε λογιστικό – φοροτεχνικό γραφείο ή λογιστήριο εταιρίας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Microsoft Office (Word, Excel)
 • Επιθυμητή γνώση προγραμμάτων EPSILON (HYPER) και PROSVASIS
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Παροχές:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας
 • Ασφαλιστική κάλυψη
 • Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Job Tags: , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση