Ζ Η Τ Ε Ι Τ Α Ι

Από το Λογιστικό Γραφείο Λογιστής-στρια ή βοηθός λογιστή, με εμπειρία τουλάχιστον 6-8 ετών σε ανάλογη θέση σε λογιστικό γραφείο, για να αναλάβει την ευθύνη παρακολούθησης, καταχωρήσεων & διαχείρισης φορολογικών κλπ υποχρεώσεων επιχειρήσεων με απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας αποκλειστικά), διαχείριση Φορολογικών δηλώσεων αυτών καθώς και φυσικών προσώπων

 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες :

 • Καταχώρηση απλογραφικών βιβλίων σε προγράμματα  PROSVASIS
 • Εξοικείωση/δυνατότητα σε απομακρυσμένη πρόσβαση εμπορικών προγραμμάτων πελατών για άντληση οικονομικών στοιχείων
 • Επισκέψεις σε πελάτες προς λήψη μηνιαίων αρχείων – παραστατικών
 • Γνώση και αντιμετώπιση των νέων υποχρεώσεων mydata ( διαβίβαση συνόψεων και χαρακτηρισμών)
 • Υπολογισμός και έκδοση δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΕ, ενδοκοινοτικών συναλλαγών, λοιπών φόρων & τελών
 • Ευθύνη για ενημέρωση και τήρηση υποχρεώσεων των πελατών προς Δημόσιο
 • Έλεγχος ετήσιο κλείσιμο,  φορολογικές δηλώσεις νομικών & φυσικών προσώπων
 • Διαχείριση των διαφόρων θεμάτων που προκύπτουν με πελάτες, υποστήριξη βοηθών λογιστών επιχειρήσεων σε θέματα καθημερινότητάς τους.

 

Απαραίτητα προσόντα :

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6-8 ετών σε ανάλογη θέση σε λογιστικό γραφείο
 • Πολύ καλή γνώση ΚΒΣ, ΦΠΑ, ΕΛΠ, Λογιστικού σχεδίου
 • Πτυχίο ΑΕΙ (δεκτό και ΤΕΙ υπό προϋποθέσεις…)
 • Άνεση στη χρήση εμπορικών και λογιστικών προγραμμάτων
 • Μεγάλη ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (Word, Excel, Outlook κλπ)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Στοιχεία χαρακτήρα (επικοινωνιακός, εργατικός, αποτελεσματικός, εχέμυθος)
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Ηλικία 28 έως 40 ετών περίπου
 • Δεκτό κάθε άλλο προσόν (όπως εμπειρία σε διαχείριση διπλογραφικών κλπ)

Job Tags: , , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΕ

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση