Η ThetaMetrisis επιθυμεί να προσλάβει ηλεκτρονικό μηχανικό με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Περιγραφή απαιτούμενων δεξιοτήτων

 • Πτυχίο ηλεκτρονικού μηχανικού ή συναφούς αντικειμένου από ακαδημαϊκό ίδρυμα του εσωτερικού / εξωτερικού
 • Ικανότητα ανάγνωσης και ανάλυσης ηλεκτρονικού σχεδίου
 • Βασικές γνώσεις σχεδιασμού ηλεκτρονικών κυκλωμάτων σε επίπεδο PCB
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Lower)
 • Καλή γνώση Η/Υ (Microsoft Office) και ευχέρεια χρήσης διαδικτύου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Περιγραφή επιθυμητών αλλά όχι προ-απαιτούμενων δεξιοτήτων

 • Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Καλές γνώσεις στα αναλογικά ηλεκτρονικά
 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού μικροελεγκτών
 • Εμπειρία στη χρήση soldering/desoldering station για SMD και λοιπά εξαρτήματα.
 • Ευχέρεια προετοιμασίας και εγκατάστασης καλωδιώσεων (σημάτων και χαμηλής ισχύος).

 

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογραφικού παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κ. Γ. Ράπτη.

Job Tags: , , , ,

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση