Σχετικά με την εταιρεία

Η εταιρεία Τεχνολογίες Φωτονικών & Ηλεκτρονικών Συστημάτων ΑΕ (ThetaMetrisis, www.thetametrisis.com) σχεδιάζει και κατασκευάζει συστήματα μη καταστρεπτικού χαρακτηρισμού (πάχος υμενίου, οπτικές ιδιότητες κλπ) επιστρώσεων.

Τα προϊόντα της ThetaMetrisis βρίσκουν εφαρμογή σε παραγωγικούς και ερευνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο σε πληθώρα εφαρμογών και κυρίως την μικροηλεκτρονική.

Εκτύπωση Εταιρείας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση