Ο διαχειριστής της ΑΜΚΕ Θεατρόνιο, ο χημικός – ηθοποιός δρ. Γιάννης Γουλές αναζητά συνεργάτη/τιδα. Για τη θέση απαιτείται μεθοδικότητα, αυτενέργεια, ευγένεια και ήθος, αγάπη για το θέατρο και την εκπαίδευση.

Προφίλ Υποψηφίου:

 • Θετικά θα εκτιμηθεί Πτυχίο Α.Ε.Ι.
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικό πνεύμα με ικανότητα να βάζει προτεραιότητες
 • Δυνατότητα ανάπτυξης γραπτού επιχειρηματικού περιεχομένου
 • Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (ms word, ms excel, ms powerpoint)
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, σε ανάλογη θέση, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Γενικά καθήκοντα γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξης (αρχειοθέτηση, διαχείριση πελατολογίου (CRM), τηλεφωνικών επαφών, οργάνωση αρχείων κ.α. )
 • Υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του γραφείου (προμήθεια αναλωσίμων κ.α.).
 • Καταγραφή εσόδων και δαπανών (μηνιαία αναφορά)
 • Ψηφιακή καταγραφή – στατιστική αποτύπωση αξιολόγησης πελατών
 • Συντονισμός αρχείων & επαφών με εξωτερικούς συνεργάτες με σκοπό την ολοκλήρωση ενός επιχειρηματικού πλάνου

 

Παροχές:

 • 8ωρη πρωινή απασχόληση (09:00-17:00)
 • Συνεχής εκπαίδευση & δυνατότητα εξέλιξης

 

Οι ενδιαφερόμενοι/νες να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα  με τίτλο «Γραμματειακή Υποστήριξη».

Job Tags: , , , ,

Υποβολή Αίτησης

Αίτηση σε αυτή τη θέση εργασίας

Ανεβάστε το βιογραφικό σας σημείωμα.

Επισκόπηση Εργασίας
Τοποθεσία Εργασίας
Εκτύπωση Αγγελίας Εργασίας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση