ΚΟΣΜΑΣ

Λεπτομέρειες Αγαπημένου

Σχετικά με την εταιρεία

Η  εταιρεία ξεκίνησε την επιτυχημένη πορεία της το 1980, έχοντας ως βασική δραστηριότητα την εμπορία μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου και την οργάνωση εργοστασίων επεξεργασίας ξύλου.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Π.Ε.Ο. Θεσσαλονίκη – Κιλκίς, σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 5.000 m2.

Το 2003 η εταιρία επεκτείνει την δραστηριότητα της στην κατασκευή ξυλουργικών μηχανημάτων και από το 2013 σε εμπορία υλικών για κουφώματα και κτηρίων.

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες της εταιρείας αφορούν την τεχνική υποστήριξη του μηχανολογικού εξοπλισμού, που παρέχεται στους πελάτες της καθώς και την εμπορία σχεδιαστικού προγράμματος.

Η φιλοσοφία και ο στόχος που έχει η εταιρία ταυτίζονται στο να υπάρχουν ικανοποιημένοι πελάτες και συνεργάτες.

Η στελέχωση της εταιρείας απαρτίζεται από μόνιμο προσωπικό, με ομαδικό πνεύμα, ανάληψη πρωτοβουλιών,οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες.

Εκτύπωση Εταιρείας

Job Quick Search

Cart

Καλάθι

Κοινοποίηση